CH8 – zápis (Měření vlastností látek)

zpět

Měření vlastností látek

 

Měření– je zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a měřících přístrojů.

 

K určení neznámé látky můžeme použít: teplotu tání, varu a hustotu.

 

Pomůcky pro měření: váhy, kádinky, teploměry, hustoměry aj.

 

Kvantitativní– se nazývají vlastnosti látek, které měříme, a vyjadřujeme je v příslušných jednotkách.

 

Teplota tání – tt [°C] – je teplota, při které látka přechází z pevného skupenství (s) do kapalného skupenství (l).

 

Teplota varu – tv [°C] – je teplota, při které látka přechází z kapalného skupenství (l) do plynného skupenství (g) v celém svém objemu.

 

Hustota – ρ [kg/m3, g/cm3] – je fyzikální veličina, která vyjadřuje jakou hmotnost má jednotkový objem látky.

 

 

ρ hustota [kg/m3, g/cm3]

m … hmotnost látky [g, kg]

V objem látky [ml, l]

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]