CH8 – zápis (Neutralizace)

zpět

Neutralizace

 

Neutralizace – je reakce kyseliny s hydroxidem, jejímiž produkty jsou voda a sůl příslušné kyseliny.

 

NaOH + HClNaCl + H2O

NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O

2 KOH + H2SO4  K2SO4 + 2 H2O

 

Při neutralizaci se vždy uvolňuje teplo, proto se teplota směsi zvyšuje = exotermická reakce.

 

Využití v každodenním životě:

  • překyselení žaludku (neutralizace roztokem jedlé sody)
  • včelí bodnutí, štípnutí mravencem (kyselé – neutralizace roztokem mýdla)
  • vosí bodnutí (zásadité – neutralizace octem, kyselým ovocem)

 

Využití v laboratoři a průmyslu:

  • čistička odpadních vod (odstranění kyselých a zásaditých látek)
  • při zpracování surovin
  • metoda titrace (určení obsahu kyselin a hydroxidů)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]