CH8 – zápis (Oxidy 1)

zpět

Oxidy 1

 

OXIDY = jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. Jsou produktem hoření

 

Název je tvořen:

  • podstatným jménem (název oxid)
  • přídavným jménem (-zakončení viz. tab.)

 

Kyslík má oxidační číslo –II.

 

 

 

Oxid uhličitý (CO2)

 

Výskyt: ve vzduch (0,03%), v sopečných plynech, minerálních vodách, uvolňuje se při dýchání, vzniká při dokonalém spalování paliv

 

Vlastnosti: bezbarvý, nedýchatelný, nehořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, těžší než vzduch, pevný (suchý led)

 

Použití: plnění hasících přístrojů, sycené nápoje, chladící zařízení

 

Oxid uhelnatý (CO)

 

Výskyt: vzniká nedokonalým spalováním uhlíku za nedostatečného přístupu vzduchu, součást cigaretového kouře, hlavním zdrojem jsou spalovací motory, energetický a metalurgický průmysl

 

Vlastnosti: prudce jedovatý plyn, bez barvy a zápachu

 

Použití: složka paliv vyráběných z uhlí

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003 – chemie]