CH8 – zápis (Oxidy 2)

zpět

Oxidy 2

 

Oxid siřičitý (SO2)

 

Výskyt: vzniká hořením síry, v sopečných plynech, jako kyselina siřičitá v minerálních vodách

 

Vlastnosti: bezbarvý, jedovatý, nehořlavý plyn, typický štiplavý zápach, dráždivý

 

Použití: výroba kyseliny sírové, celulózy, k bělení a desinfekci

 

Oxid vápenatý (CaO)

 

Výroba: rozkladem vápence v pecích za vysoké teploty 

CaCO3 → CaO + CO2

 

Vlastnosti: bílá pevná látka, silná žíravina

 

Použití: stavebnictví, výroba kovů a skla, vápnění půdy

 

Oxid křemičitý (SiO2)

 

Výskyt: nerost – křemen, horniny – pískovec, písek a žula

 

Vlastnosti: pevná látka, těžko tavitelná

 

Použití: stavebnictví, výroba skla, žáruvzdorných materiálů

 

Oxid hlinitý (Al2O3)

 

Výskyt: nerost korund (smirek, safír, rubín), hornina bauxit

 

Vlastnosti: bílá prášková látka, vodě je nerozpustná, vysoká tvrdost

 

Použití: smirek (brusný materiál), rubín a safír (výroba šperků)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003 – chemie]