CH8 – zápis (Rozdělení chemických prvků)

zpět

Rozdělení chemických prvků

 

Chemické prvky můžeme rozdělit podle:

 • skupenství
 • výskytu
 • vlastností

 

Podle skupenství:

 

1. plynné

 • označujeme symbolem g (latinsky gaseus) např. Cl2 (g)
 • 11 prvků (za normálních podmínek)qprvky – dvouatomové molekuly (H2, N2, O2, F2, Cl2)
 • vzácné plyny – ve formě atomů (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

 

2. kapalné

 • označujeme symbolem l (latinsky liquidus) např. Hg (l)
 • pouze dva prvky (Br, Hg)

 

3. pevné

 • označujeme symbolem s (latinsky solidus) např. Fe (s)
 • všechny zbývající chemické prvky

 

Podle výskytu:

 

1. přirozené

 • většina chemických prvků cca 90
 • v přírodě se vyskytují volně nebo ve sloučeninách (např. kyslík je volný ve vzduchu, vázaný ve vodě)

 

2. umělé

 • prvky, které byly připraveny v laboratoři
 • jsou řazeny na konci periodické tabulky prvků

 

Podle vlastností:

 

1. kovy

 • mají charakteristický leklý povrch
 • vedou elektrický proud a teplo
 • jsou tažné a kujné, dají se ohýbat

 

2. polokovy

 • některé mají vlastnosti kovů některé vlastnosti nekovů
 • většinou jsou křehké

 

3. nekovy

 • jsou převážně nevodivé
 • nemají kovový lesk
 • jsou křehké, dají se snadno drtit, nejdou tvarovat

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]