CH8 – zápis (Síra)

zpět

Síra

 

SÍRA – S

 

Výskyt:

1) V přírodě:

  • volná: obsažena v sopečných plynech (sulfan H2S, oxid siřičitý SO2)
  • vázaná: ve sloučeninách (pyrit FeS2)

2) V organismech: organické sloučeniny (bílkoviny)

 

Vlastnosti: 

  • žlutá, pevná látka, nerozpustná ve vodě, nevede el. proud, tvoří S8
  • ochlazením par vzniká (sirný květ), hoří modrým plamenem

 

Využití:

  • výroba střelného prachu, pyrotechnika
  • dezinfekční prostředky (např. síření sudů)
  • lékařství: sirné masti, sirné lázně
  • prostředky proti škůdcům
  • výroba kyseliny sírové, síranů, siřičitanů, sulfidů,…

 

Sulfan (dříve sirovodík) H2S

  • prudce jedovatý, zapáchající plyn (po zkažených vejcích), vzniká rozkladem bílkovin

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]