CH8 – zápis (Soli. Vznik solí. Rozdělení solí)

zpět

Soli. Vznik solí. Rozdělení solí

 

Sůl – je chemická látka tvořená kationtem kovu (nebo kationtem NH4+) a aniontem kyseliny.

 

V přírodě jako krystalické látky, mezi částicemi jsou iontové vazby, mají vysoké tt a tv, pevné – nevedou proud, vodné roztoky vedou elektrický proud.

 

Vznik solí

  • neutralizace (reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody)
  • KOH + HCl → KCl + H2O

 

  • reakce kovu s kyselinou (s kyselinami reagují snadno pouze neušlechtilé kovy např. Zn, Mg, Na, K, Al, Fe …)
  • Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2

 

  • reakce kovu s nekovem (slučování)
  • Zn + S →  ZnS

 

  • srážecí reakce (reakce dvou roztoků solí, při těchto reakcích vzniká sraženina – nerozpustná pevná látka, která se během reakce vylučuje z roztoku)          
  • AgNO3 + NaCl —> AgCl + NaNO3

 

Rozdělení solí

 

Nejčastěji soli dělíme na:

  • soli bezkyslíkatých kyselin (většinou dvouprvkové sloučeniny, neobsahují kyslík)
  • soli kyslíkatých kyselin (většinou tříprvkové sloučeniny, obsahují kyslík, patří mezi ně také hydrogensoli

 

Zvláštní skupinou jsou hydráty solí!

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003 – chemie]