CH8 – zápis (Tříprvkové sloučeniny)

zpět

Tříprvkové sloučeniny

 

TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

– jsou molekuly složené z atomů tří prvků.

 

Tříprvkové sloučeniny jsou např.:

  • hydroxidy (sloučeniny, které ve vodě odštěpují hydroxidový anion OH – NaOH)
  • kyslíkaté kyseliny (sloučeniny, které ve vodě odštěpují kation H+ – H2SO4)
  • soli kyslíkatých kyselin (sloučeniny kationtu kovu a aniontu kyseliny – K2SO4)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]