CH8 – zápis (Vodík)

zpět

Vodík

 

Značka: H

 

Výskyt:

 • nejčastěji ve sloučeninách (voda, kyseliny)
 • v sloučeninách které jsou součástí organismů (bílkoviny)

 

Vlastnosti: 

 • plyn, bezbarvý, bez zápachu, hořlavý
 • má ze všech prvků nejmenší hustotu
 • tvoří dvouatomové molekuly H2
 • může vytvářet kationty

 

Laboratorní příprava:     Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

 

Výroba:

 • ze zemního plynu
 • elektrolýzou = rozklad vody el. proudem     2 H2O → O2 + 2 H2

 

Přeprava: červeně označené ocelové lahve

 

Významné sloučeniny: voda H2O, amoniak NH3 , peroxid vodíku H2O2

 

Využití:

 • výroba amoniaku, kaučuku, kovů
 • ke ztužování tuků
 • svařování a řezání kovů
 • pohon do raketových motorů

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]