CH8 – zápis (Vzduch 2)

zpět

Vzduch 2

 

Vzduch:

 

 • základní podmínka pro život – dýchání
 • má různé složení v závislosti na prostředí
 • pokud se vzduch ohřívá – zvětšuje svůj objem
 • teplý vzduch má menší hustotu než vzduch studený
 • s nadmořskou výškou klesá množství kyslíku

 

Kyslík (O2) ve vzduchu podporuje hoření.

 

Zkapalněný vzduch – se získává několikanásobným stlačováním vzduchu a jeho následným ochlazením – jeho destilací se získávají kyslík, dusík, vzácné plyny.

 

Průmyslové využití:

 

 • kyslíkumetalurgie , dýchací přístroje, sváření a řezání, raketová technika

 

 • dusíku ochranná atmosféra – ropné produkty, zmrazení potravin, výroba amoniaku, kyseliny dusičné aj., dusíkatá hnojiva

 

 • vzácných plynů (netečné plyny)
 • Helium – plnění balónů, chladírenská technika
 • Neon – plnění neonových trubic – reklama
 • Argon, krypton  – součást náplně žárovek – osvětlování

 

Významní znečišťovatelé ovzduší:

 • Tepelné elektrárny (odsiřovací zařízení)
 • Výfukové plyny automobilů (nové motory a katalyzátory)
 • Spalování nevhodných paliv (plastů, pneumatik, syntetických materiálů,…

 

Teplotní inverze:

Za bezvětří se spodní vrstva ochlazuje a teplota vzduchu směrem vzhůru stoupá, vzniká teplotní inverze. Ta brání promíchávání vzduchu a zplodiny zůstávají při zemi. Vzniká smog.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]