CH8 – Zjišťování vlastností látek

zpět

Zjišťování vlastností látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

  • látky se liší svými vlastnostmi
  • k odlišení látek je potřeba zjistit několik vlastností

 

Poznatky o vlastnostech látek získáváme:

 

  1. pozorováním (pomocí smyslů)
  2. měřením (pomocí měřidel a přístrojů)
  3. pokusy (pomocí pomůcek a aparatur)

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Vyjmenuj jak se získávají poznatky o vlastnostech látky (3)
  • Uveď pomocí čeho se tyto poznatky o vlastnostech látek získávají.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz:  [K_000003]