CH9 – Elektrochemická řada napětí kovů

zpět

Elektrochemická řada napětí kovů

 

Historický název je Beketova řada prvků. Ruský chemik N. N. Beketov (1827-1911) seřadil kovy podle jejich schopnosti odštěpovat elektrony ve vodném roztoku.

 

Některé kovy mohou reagovat s kyselinami i s vodou (např. alkalické kovy) některé s vodní párou (např. železo) a některé kovy nereagují vůbec (např. ušlechtilé kovy – měď, zlato).

Podle této reaktivity byla sestavena řada kovů tzv. elektrochemická řada napětí kovů (pozor – řadí se do ní i vodík)

 

 

 

Podle reaktivity kovů (reakce s kyselinami, vodou atd.) byla sestavena tzv. elektrochemická řada napětí kovů (historický název Beketova řada prvků).

 

V této řadě platí pravidla:

  • kov který je více vlevo má schopnost redukovat kov umístěný více vpravo (sám se oxiduje)
  • kov který je více vpravo má schopnost oxidovat kov umístěný více vlevo (sám se redukuje)
  • kovy nalevo od vodíku nazýváme neušlechtilé kovy
  • kovy napravo od vodíku nazýváme ušlechtilé kovy (např. Au, Pt)

 

Platí zde pravidlo:

  • kov (víc vlevo) má schopnost redukovat kov (víc vpravo) – sám se oxiduje
  • kov (víc vpravo) má schopnost oxidovat kov (víc vlevo) – sám se redukuje

 

Kovy (vlevo od vodíku) – neušlechtilé kovysnadno se oxidují, v přírodě ve formě sloučenin.

Kovy (vpravo od vodíku) – ušlechtilé kovyobtížně se oxidují, v přírodě součástí sloučenin, ale i ryzí.

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to tzv. elektrochemická řada napětí kovů? Jak byla vytvořena?
  • Jaký je její historický název?
  • Jaké zde platí pravidla?
  • Které kovy z této řady jsou ušlechtilé a které neušlechtilé? V jaké formě se v přírodě nachází?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie], [k. 2 – chemie]