CH9 – Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy

zpět

Elektrolýza

 

Látky které vedou elektrický proud se nazývají – vodiče.

 

Chemické látky které obsahují polární nebo iontovou vazbu se v roztoku štěpí na ionty. Roztoky těchto látek vedou elektrický proud.

Roztok kyseliny, hydroxidu nebo soli (i taveniny), který vede elektrický proud se nazývá – elektrolyt. Vodivost elektrolytu způsobují ionty, které v roztoku vzniknou při elektrolytické disociaci (štěpení molekul sloučenin na ionty).

 

Vodiče – jsou látky které vedou elektrický proud.

Elektrolyt – je roztok kyseliny, hydroxidu nebo soli (i taveniny), který vede elektrický proud.

Vodivost elektrolytu způsobují ionty, které v roztoku vzniknou při elektrolytické disociaci.

 

Elektrolýza – redoxní reakce, které probíhají na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou.  Elektrolýza neprobíhá samovolně, je třeba dodat elektrickou energii.

 

 

anoda – kladná elektroda – jsou k ní přitahovány záporně nabité ionty (anionty), dochází na ní k oxidaci

katoda – záporná elektroda –  jsou k ní přitahovány kladně nabité ionty (kationty), dochází na ní k redukci

 

Příklad:  Elektrolýza chloridu měďnatého

 

vznik iontů – ionizace: CuCl2 –› Cu2+ + 2 Cl
reakce na katodě (redukce): Cu2+ + 2 e- –› Cu
reakce na anodě (oxidace): 2Cl – 2 e- –› Cl2
rovnice probíhající reakce: Cu2+ + 2 Cl → Cu0+ Cl20

 

 

 

Elektrolýza – redoxní reakce, které probíhají na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou. Elektrolýza neprobíhá samovolně, je třeba dodat elektrickou energii.

 

 

Průmyslové využití elektrolýzy

 

Průmyslové využití elektrolýzy

  • z roztoku NaCl se elektrolýzou vyrábí chlor, vodík, hydroxid sodný
  • elektrolýzou tavenin se vyrábí hliník, alkalické kovy, Cu, Mg
  • elektrolýzou vody se vyrábí kyslík pro lékařské účely
  • elektrolýzou surových (znečištěných) kovů se vyrábí čisté kovy např. Cu
  • galvanické pokovování různých předmětů (např. pozinkování, pochromování)

 

Na co umět odpovědět:

  • V jaké formě se většina kovů v přírodě vyskytuje?
  • Jak se nazývá metoda získávání kovů která využívá redoxních reakcí?
  • Jaké minerály se využívají jako základní surovina pro výrobu železa?
  • Jaké reakce probíhají ve vysoké peci? Napiš jejich rovnice.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie], [k. 2 – chemie]

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/elektrolyza.html