CH9 – Koroze

zpět

 Koroze

 

Redoxní reakce jsou podstatou i tzv. koroze kovů. Koroze probíhá na povrchu některých kovů za působení vzdušného kyslíku, vody a dalších látek. Vytváří se při ní vrstvička látek, které mění vlastnosti kovových materiálů. Většinou je koroze nežádoucí.

 

Některé kovy (např. hliník, měď, zinek) se na vzduchu, při rychlé korozi, pokrývají tenkou, ale souvislou vrstvou sloučenin, která kov chrání před další korozí – pasivace kovů

 

U železa (ve vlhkém a teplém prostředí) vzniká na povrchu vrstva rzi , která proniká hlouběji do kovu až se předmět postupně rozpadne (zreziví).

Při korozi železa vzniká hydroxid železitý: 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3

Před korozí předměty chráníme:

  • nátěry
  • smalty (pozinkování, poniklováním)
  • olejováním a mazáním (strojové součástky)

 

 

Redoxní reakce jsou podstatou i tzv. koroze kovůProbíhá na povrchu některých kovů za působení vzdušného kyslíku, vody a dalších látek. 

 

Koroze může být:

  • povrchová (např. měď, hliník)
  • celková (např. železo)

 

Koroze železa:  4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3

 

Pasivace kovů – některé kovy (např. měď) se na vzduchu pokrývají tenkou vrstvou sloučenin, která kov chrání před další korozí (měděnka).

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to koroze kovů?
  • Jaké mohou být typy koroze kovů?
  • Napiš rovnici koroze železa.
  • Co je to pasivace kovů?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie], [k. 2 – chemie]