CH9 – OPAKOVÁNÍ (úvod do chemie)

zpět

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU (úvod do chemie)

 

 

CHEMIE = je přírodní věda, která zkoumá složení a vlastnosti látek a jejich přeměny na jiné látky

 

JAK VZNIKLA CHEMIE

 

Počátky sahají až do pravěku (oheň).

Je jednou z nejmladších věd (před 300 lety).

Předchůdkyní chemie byla alchymie.

 

Alchymisté – zkoumali látky a jejich přeměny (rozvoj chemie – císař Rudolf II).

 

LÁTKY A TĚLESA

 

TĚLESA – jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí a funkcí)

LÁTKY – jsou z nich vyrobena a složena tělesa.

 

Rozdělení látek dle původu: přírodní, vyrobené, odpady

Rozdělení látek dle skupenství: pevné, kapalné, plynné

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 1 – chemie] , [k. 2 – chemie], [k. 3 – chemie], [k. 4 – chemie]