CH9 – Poznáváme složení látek (opakování)

zpět

Poznáváme složení látek (opakování)

Opakování učiva 8. ročníku

Látky (souhrn)

Model atomu

Jádro atomu

Obal atomu

Stavba atomu (shrnutí)

Chemické prvky

Periodická soustava prvků

Chemická vazba

Typy chemických vazeb

Složení molekul

Chemické sloučeniny

Chemický vzorec

Ionty (kation, anion)

Iontové sloučeniny

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4