CH9 – Redoxní reakce jako zdroj energie

zpět

Redoxní reakce jako zdroj energie

 

Italský fyziolog Luigi Galvani (1737-1798) se zabýval studiem anatomii živočichů.  při pokusech s preparáty svalů žab, zjistil že se při dotyku bimetalovým páskem stahují (tzv. živočišná elektřina). 

Dalšími pokusy pokračoval italský fyzik Alessandr Volt který zjistil, že mezi dvěma kovy spojenými kapalným vodičem vzniká elektrické napětí (galvanizmus). Sestrojil první galvanický článek (tzv. Voltův sloup).

 

Galvanický článek

 

Galvanický článek – je zdroj ze kterého se na základě redoxní reakce získává elektrický proud.

 

Skládá se:

 • elektrolytu (např. zředěná kyselina sírová)
 • katody (např. zinek)
 • anody (např. měď)

 

Mezi oběma elektrodami vzniká napětí. Jeho vznik dokážeme např. připojením žárovky.

 

 

 

Nejznámějším galvanickým článkem je tzv. suchý článek

 

Skládá se:

 • elektrolytu (směs oxidu manganičitého a chloridu amonného)
 • katody (zinkový obal)
 • anody (uhlíková tyčinka)

 

Článek se po určité době vyčerpá (díky průběhu elektrochemických reakcí).

 

 

Některé galvanické články (např. akumulátory – autobaterie) se dají znovu nabít a použít opakovaně.

 

Galvanický článek – je zdroj ze kterého se na základě redoxní reakce získává elektrický proud.

 

 

Skládá se:

 • elektrolytu (např. zředěná H2SO4)
 • katody (např. Zn)
 • anody (např. Cu)

 

 

 

 

Tzv. suchý článek

 

Skládá se:

 • eletrolytu (směs MnO2 a NH4Cl)
 • katody (Zn obal)
 • anody (C – tyčinka)

 

Nejznámějším galvanickým článkem je tzv. suchý článek.

Některé galvanické články se dají znovu nabít a použít opakovaně. Patří k nim např. akumulátory (autobaterie – olověný akumulátor, baterie do mobilních telefonů).

Elektrochemické reakce zde probíhají oběma směry.

 

Olověný akumulátor

Skládá se:

 • Elektrolyt – H2SO4
 • Elektrody – Pb a PbO2
 • Účinnost: 75-80%

vybíjení 

Pb   +  PbO2 + 2H2SO4  —>  2 PbSO4   +   2 H2O

nabíjení – reakce probíhá obráceně

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to galvanický článek? Z čeho se skládá? Nakresli.
 • Co je to tzv. suchý článek? Z čeho se skládá?
 • Co je to olověný akumulátor? Z čeho se skládá?
 • Co jsou to vlastně akumulátory? Jak zde probíhají elektrochemické reakce?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie], [k. 2 – chemie]

obrázek (baterie): http://oxel.blog.cz/