CH9 – Redoxní reakce

zpět

Redoxní reakce

 

Redoxní reakce = jsou chemické reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačních čísel atomů prvků. Skládají se z oxidace a redukce.

 

 • každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce
 • oxidace a redukce probíhají vždy současně
 • nikdy neprobíhá pouze jedna z nich
 • dochází při nich k výměně elektronů mezi atomy prvků

 

Příklad (Reakce železného hřebíku (železa) s nasyceným roztokem síranu měďnatého)

 • napíšeme rovnici
 • doplníme oxidační čísla a stechiometrické koeficienty
 • porovnáme oxidační čísla u jednotlivých atomů kovů na obou stranách rovnice
 • u aniontu SO4-II se oxidační číslo nezměnilo
 • během reakce proběhly dva rovnocenné děje – oxidace a redukce
 • sestavíme iontovou rovnici pro oxidaci a redukci

 

 

Sestavíme iontovou rovnici

 

Při redukci se:

 • oxidační číslo atomu jednotlivých prvků snižuje
 • dochází k zvýšení počtu elektronů

 

 

Při oxidaci se:

 • oxidační číslo atomu jednotlivých prvků zvyšuje
 • dochází ke snížení počtu elektronů

 

 

Oxidační činidlo je látka která:

 • způsobuje oxidaci jiného reaktantu při reakci (odebírá elektrony)
 • se sama redukuje
 • se snadno redukuje, je silným oxidačním činidlem (např. Cl, Br, O)

 

Redukční činidlo je látka která:

 • způsobuje redukci jiného reaktantu při reakci (předává elektrony)
 • se sama oxiduje
 • snadno oxiduje, je silným redukčním činidlem (např. Na, Al)

 

Příklad (Hoření dřevěného uhlí v kyslíku)

 • atom uhlíku zvýšil svoje oxidační číslo (oxidoval se)
 • atom kyslíku snížil svoje oxidační číslo (redukoval se)
 • kyslík byl při této reakci oxidačním činidlem

 

 

Příklad (Reakce hořčíku s kyselinou chlorovodíkovou)

 • atom hořčíku zvýšil svoje oxidační číslo (oxidoval se)
 • atom vodíku snížil svoje oxidační číslo (redukoval se)
 • hořčík je při této chemické reakci redukčním činidlem (vyredukoval vodík z kyseliny)

 

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou to redoxní reakce?
 • K čemu u nich dochází?
 • Probíhá oxidace a redukce současně nebo každá zvlášť?
 • Při oxidace se oxidační číslo zvyšuje nebo snižuje?
 • Při redukci se oxidační číslo zvyšuje nebo snižuje?
 • Při oxidaci dochází k zvýšení nebo snížení počtu elektronů?
 • Při redukci dochází k zvýšení nebo snížení počtu elektronů?
 • Co je to oxidační činidlo?
 • Co je to redukční činidlo?
 • Látka která se snadno oxiduje, je silným oxidačním nebo redukčním činidlem?
 • Látka která se snadno redukuje, je silným oxidačním nebo redukčním činidlem?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie], [k. 2 – chemie], [rce. 1 – redoxní reakce], [rce. 2 – iontová rovnice], [rce. 3 – iontová rovnice oxidace], [rce. 4 – iontová rovnice redukce], [rce. 10 – oxidační činodlo], [rce. 11 – redukční činidlo]