CH9 – zápis (Bílkoviny 1)

zpět

Bílkoviny 1

 

Bílkoviny vytvářejí tzv. makromolekuly.

Jsou složeny z 20 aminokyselin, ty jsou spojeny peptidickou vazbou.

Obsahují C, H, O, N někdy S, P, I.

 

Živočichové – je získávají z potravy (nejsou schopni je vytvářet).

Rostliny  – je vytvářejí z produktů fotosyntézy a dusíkatých látek získaných z půdy.

 

Rostliny  – nejvíce bílkovin v luštěninách, obilninách a bramborách.

Živočichové – nejvíce živočišných bílkovin je v mase, vejcích, mléce.

 

Pro tvorbu bílkovin mají základní význam nukleové kyseliny.

Bílkoviny jsou nezbytné k růstu organizmu a k obnovování buněk.

 

Vlastnosti:

  • většina rozpustná ve vodě
  • za zvýšené teploty nebo přítomnosti chemických látek dochází k tzv. denaturaci (nezvratný proces, dojde k trvalé změně struktury bílkoviny)

 

Rozdělení bílkovin (podle funkce v organizmu):

  • strukturní – tvoří těla organizmů, mají stavební funkci
  • regulační – biokatalyzátory – umožňují, ovlivňují a usměrňují průběh chemických dějů v živém organizmu

 

Strukturní bílkoviny

  • např. kasein (součást mléka)
  • kolagen (součást pojivových tkání)
  • keratin (součást pokožky, vlasů ….)

 

Regulační bílkoviny – biokatalyzátory

  • enzymy
  • hormony
  • vitaminy

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]