CH9 – zápis (Chemické prvky a sloučeniny – opakování)

zpět

Chemické prvky a sloučeniny – opakování

 

Periodická soustava prvků (PSP)

 

 • periodyvodorovné řady (1 → 7) – počet elektronových vrstev v obalu atomu
 • skupinysvislé sloupce (1 → 18 nebo I → I- VIII A, I-VIII B) – počet elektronů ve valenční vrstvě

 

Chemická vazba – síly které spojují atomy v molekulách.

 

Typ chemické vazby určíme podle rozdílu elektronegativit atomů (vazba nepolární 0-0,4 – polární 0,4 – 1,7 – iontová 1,7 a více).

 

Chemický vzorec – udává druh a počet atomů v molekule.

 

CHEMICKÉ PRVKY

 

Rozdělení prvků podle skupenství:

 

 • plynné – 11 prvků (H2, N2, O2, F2, Cl2, vzácné plyny aj.)
 • kapalné – pouze dva prvky (Br, Hg)
 • pevné – všechny zbývající chemické prvky

 

Rozdělení prvků podle výskytu:

 • přirozené
 • umělé

 

Rozdělení prvků podle vlastností:

 • kovy (v PSP přibližně 80%), např. Au, Ag
 • polokovy (hranice mezi kovy a nekovy), např. Si, As
 • nekovy, např. N2, O2

 

 

CHEMICKÉ SLOUČENINY

 

Rozdělení sloučenin podle původu:

 • anorganické (voda)
 • organické (líh)

 

Rozdělení sloučenin podle počtu sloučených prvků:

 • dvouprvkové (NaCl)
 • tříprvkové (H2SO4)
 • víceprvkové (NaHCO3)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]