CH9 – zápis (Chemie a životní prostředí)

zpět

Chemie a životní prostředí

 

Lidskou činností někdy vznikají látky, které narušují rovnováhu v přírodě, a tím ji vážně ohrožují. Vzniká znečištění vody, ovzduší, půdy.

 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (automobilové emise, spalování tuhých paliv)

ZNEČIŠTĚNÍ VODY (zemědělství, průmysl, doprava, odpadní látky z domácnosti)

ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY (ropnými produkty, pesticidy, průmyslovými hnojivy, sloučeninami těžkých kovů z průmyslové, zemědělské výroby a domácnosti)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]