CH9 – zápis (Cukry 1)

zpět

Cukry 1

 

Molekuly sacharidů vždy obsahují:

  • 1 karbonylovou skupinu (-COOH)
  • několik hydroxylových skupin (-OH)

 

 

Dělení:

  • monosacharidy
  • disacharidy
  • polysacharidy

 

Rostliny – vytvářejí sacharidy při fotosyntéze 

Živočichové – přijímají sacharidy v potravě

Člověk – využívá sacharidy i v průmyslové výrobě

 

MONOSACHARIDY

 

GLUKÓZA (hroznový cukr) C6H12O6 

 

Výskyt: je zdrojem energie, v ovoci, medu, základní stavební jednotka

Využití: výroba organických sloučenin, příprava cukrovinek, lékařství (roztok – umělá výživa, infuze)

 

vzniká v zelených rostlinách fotosyntézou

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

 

FRUKTÓZA (ovocný cukr)

 

Výskyt: v ovoci, medu, je nejsladší

Využití: sladidlo (diabetes)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]