CH9 – zápis (Dusíkaté deriváty)

zpět

Dusíkaté deriváty

 

DUSÍKATÉ DERIVÁTY

se formálně odvozují nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku dusíkem. Dusík je nejčastěji vázán v nitroskupině –NO2 nebo aminoskupině –NH2

 

Dělení dusíkatých derivátů

 

 

Názvosloví dusíkatých derivátů uhlovodíků

 

Název je jednoslovný a je tvořen názvem nitro- nebo amino- skupiny a názvem uhlovodíku

 

nitrobenzen        aminobenzen

               

 

 

Nitrobenzen    C6H5NO2

 

 

Vlastnosti:

 • nažloutlá kapalina
 • vůně po hořkých mandlích
 • vysoce toxický

 

Využití:

 • rozpouštědlo
 • výroba anilinu
 • výroba výbušnin

 

Trinitrotoluen 2,4,6-trinitrotoluen (tritol, TNT)

 

 

Vlastnosti:

 • žlutá krystalická látka
 • snadno vybuchuje

 

Využití:

 • výroba výbušnin

 

Aminobenzen (Anilin) C6H5NH2

 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • na vzduchu oxiduje
 • toxický
 • nebezpečný pro ŽP

 

Využití:

 • výroba léčiv a barviv

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]