CH9 – zápis (Karbonylové sloučeniny)

zpět

Karbonylové sloučeniny

 

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 

jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu -CO.

 

Dělení karbonylových sloučenin

 

 

Methanal (formaldehyd)   HCHO

 

 

 • bezbarvý plyn, jedovatý, štiplavý zápach
 • žíravé a karcinogenní účinky
 • formalin – 40% roztok

 

Použití:

 • výroba barviv a plastů
 • formalin – dezinfekční a konzervační prostředek

 

Ethanal (acetaldehyd)   CH3-CHO

 

 

 • bezbarvá těkavá hořlavá kapalina
 • štiplavý zápach
 • páry se vzduchem tvoří výbušnou směs

 

Použití:

 • výroba kyseliny octové
 • výroba léčiv, parfémů
 • tzv. pevného lihu

 

Propanon (dimethylketon, aceton)   CH3 – CO – CH3

 

 

 • nejznámější a nejjednodušší keton
 • bezbarvá, těkavá, hořlavá kapalina
 • typický zápach
 • páry se vzduchem tvoří výbušnou směs

 

Použití:

 • ředidlo a rozpouštědlo lepidel a nátěrových hmot
 • výroba plastů

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]