CH9 – zápis (Neobnovitelné zdroje energie 2)

zpět

Neobnovitelné zdroje energie 2

 

ZEMNÍ PLYN

 

 • směs plynných uhlovodíků (až 90 % methanu)
 • hořlavá, bez barvy a zápachu
 • vznik – současně s ropou a uhlím
 • těžba – na pevnině i pod mořským dnem
 • využití – topení, vaření, svícení,…
 • výhody – snadná doprava, šetrné k ŽP
 • nevýhody – havárie (výbuchy), pozor na CO (nedokonalé spalování)

 

ODORIZACE = přidávání látek se zápachem.

 

JADERNÁ ENERGIE

 

 • zdroj paliva: uran
 • princip: ostřelování jader atomů uranu neutrony za vzniku dvou dalších prvků, neutronů a energie, řízená reakce

 

Jaderná elektrárna – uran ve formě tyčí, štěpení jader atomů uranu probíhá v jaderném reaktoru – vzniká jaderná energie

 

 • výhody: neznečišťuje ŽP, dodává 30% elektřiny v ČR
 • nevýhody: havárie, ukládání odpadu

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]