CH9 – zápis (Nukleové kyseliny)

zpět

Nukleové kyseliny

 

DNA (deoxyribonukleová kyselina)

 

 • má tvar šroubovice
 • je biologická makromolekula – složená z jednotlivých částí tzv. nukleotidů (nukleové báze – adenin, thymin, cytosin, guanin – A, T, C, G)
 • jejich pořadí tvoří genetickou informaci
 • určitý úsek molekuly DNA tvoří gen
 • je nositelkou dědičnosti
 • nachází se v jádře buňky v chromozomech

 

RNA (ribonukleová kyselina)

 

 • má tvar jednoduché šroubovice
 • je složena z tzv. nukleotidů (nukleové báze – adenin, URACIL, cytosin, guanin – A, U, C, G), složením se liší od DNA
 • řídí v buňce syntézu bílkovin z aminokyselin (určuje jejich vlastnosti

 

Přenos genetické informace lze rozdělit:

 • přepis (transkripce) – z DNA do RNA
 • překlad (translace) – z RNA do bílkoviny

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]