CH9 – zápis (Organická chemie – úvod)

zpět

Organická chemie – úvod

 

ORGANICKÁ CHEMIE – se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody.

 

Látky organické  – se nazývají látky, které tvoří těla organizmů, vznikají v nich, přeměňují se a odbourávají, (patří sem také látky uměle připravené – plasty, syntetické vlákna, barviva a léčiva)

 

 • jsou tvořeny převážně (C, H, O, N).
 • v pár sloučeninách jsou obsaženy S (bílkoviny), P (buněčné membrány), Fe (hemoglobin), Mg (chlorofil), halogeny (připravovány nejčastěji uměle)

 

Vlastnosti organických látek:

 • málo rozpustné ve vodě
 • dobře rozpustné v org. rozp.
 • těkavé, hořlavé, citlivé na světlo a teplo
 • teplem se rozkládají
 • nevedou elektrický proud
 • pomalejší reakce
 • toxické, hořlavé, korozivní a žíravé, nebezpečné pro zdraví

 

Zdroje organických sloučenin: 

 • suroviny organického původuuhlí, ropa, zemní plyn, biomasa
 • vyrobené uměle

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]