CH9 – zápis (Redoxní reakce)

zpět

Redoxní reakce

 

REDOXNÍ REAKCE – jsou chemické reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačních čísel atomů prvků. Skládají se z oxidace a redukce.

 

  • dochází při nich k výměně elektronů mezi atomy prvků
  • reakce (oxidace a redukce) probíhají současně
  • nikdy neprobíhá pouze jedna z nich

 

Oxidace – oxidační číslo atomů se zvyšuje, dochází ke snížení počtu elektronů

Redukce – oxidační číslo atomů se snižuje, dochází k zvýšení počtu elektronů

 

 

iontová rovnice

 

oxidace

redukce

 

Oxidační činidlo – je látka, která jiné látky oxiduje a sama se redukuje.

Redukční činidlo – je látka, která jiné látky redukuje a sama se oxiduje.

 

oxidační činidlo (kyslík)

 

redukční činidlo (hořčík)

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [obr. 285 – ve výstavbě]