CH9 – Zdroje energie

zpět

Zdroje energie

 

 

Neobnovitelné zdroje energie

 

  • uhlí
  • ropa
  • zemní plyn
  • jaderná energie – zdrojem pro výrobu jaderné energie je jaderné palivo – uran

 

uhlí, ropa, zemním plyn jsou fosilní paliva, jsou také významnými chemickými surovinami

uvedené paliva jsou neobnovitelná (vyčerpatelná) a jejich zásoby se zmenšují

 

Obnovitelné zdroje

 

  • sluneční energie
  • vítr
  • voda
  • geotermální energie
  • biomasa

 

základním znakem obnovitelných zdrojů je jejich ekologická šetrnost, nevýhodou časová proměnlivost a nestálost

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 1 – chemie]