F6 – Vlastnosti atomů a molekul

zpět

Vlastnosti atomů a molekul

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

 

:o) Kdyby se všichni lidé z České republiky zmenšili na velikost atomů a postavili se za sebou, vytvořili by řadu dlouhou 1 mm (1 atom = 0,000 000 1 mm).

 

U pevných látek

 • krystalických se atomy nebo molekuly seskupují do pravidelných útvarů, které mohou dosáhnout viditelné velikosti (vznikají krystaly)
 • atomy na sebe působí velkými silami a kmitají okolo stálých poloh
 • proto pevné látky mají stálý tvar i objem
 • pevné látky, které nemají pravidelné uspořádání částic (nekrystalizují) – látky amorfní

 

U látek plynných

 • atomy nebo molekuly jsou daleko od sebe, téměř na sebe nepůsobí
 • volně se neustále pohybují
 • proto plynné látky nemají stálý tvar ani objem

 

U látek kapalných

 • atomy nebo molekuly se mohou přemísťovat volněji než částice pevné látky
 • nejsou tak pravidelně uspořádané
 • nepůsobí na sebe tak velkými silami jako částice v pevných látkách
 • proto kapalné látky mají stálý objem, ale mohou měnit snadno tvar

 

Atomy a molekuly jsou v neustálém a neuspořádaném pohybu.

 

Projevy pohybu molekul jsou:
 • Brownův pohyb (neustálý neuspořádaný pohyb částeček v kapalinách)
 • difúze (vzájemné pronikání molekul jedné látky mezi molekuly druhé látky)

 

Podrobně jsou tyto vlastnosti shrnuty v kapitolách: 

Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

 

VIDEO: Difúze (1:48)

VIDEO: Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb (0:37)

VIDEO: Brownův pohyb (3:09)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Popiš vlastnosti pevných látek.
 • Popiš vlastnosti kapalných látek.
 • Popiš vlastnosti plynných látek.
 • Co je to difúze?
 • Co je to Brownův pohyb?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika], [vid. 46 – Difuze, 1:48] ,  [vid. 18 – Brownův pohyb, 3:09] , [vid. 19 – Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb, 0:37]