F8 – OPAKOVÁNÍ (pohyb a síla)

zpět

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU (pohyb a síla)

 

FYZIKA – je věda o jevech v přírodě, jejich příčinách, souvislostech a zákonitostech.

 

KLID A POHYB TĚLESA

 

Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

 

Trajektorie pohybu tělesa – čára, kterou při pohybu těleso opisuje.

Dráha tělesa –  je délka trajektorie, kterou pohybující se těleso opíše za určitou dobu.

 

 

Pohyb dělíme:

 

1)podle tvaru trajektorie:

  • přímočarý
  • křivočarý

2) podle způsobu pohybu:

  • posuvný
  • otáčivý

3) podle rychlosti pohybu tělesa:

  • rovnoměrný pohyb
  • nerovnoměrný pohyb

 

Rychlost rovnoměrného pohybu

 

           

v [m/s] ….. rychlost, s [m] …… dráha, t [s] ….. čas

 

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

 

         

 

 

Síla (značka F), jednotka Newton (značka [N])

Síla je dána velikostí, směrem a působištěm.

Sílu znázorňujme úsečkou se šipkou.

 

 

 

Skládání sil

 

Stejného směru                                     Opačného směru

                                   

 

Různoběžného směru                                        Rovnováha sil

                               

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 5 – fyzika],  [k. 6 – fyzika], [k. 7 – fyzika], [k. 8 – fyzika], [obr. 247 – popis síly], [obr. 248 – skládání sil stejného směru], [obr. 249 – skládání sil opačného směru], [obr. 250 – skládání sil různoběžného směru] , [obr. 251 – rovnováha sil]