F8 – Práce při zvedání tělesa kladkami

zpět

Práce při zvedání tělesa kladkami

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Ke zvedání jednoduchých těles je výhodné používat kladku nebo kladkostroj.

Jsou to jednoduché stroje.

 

   

 

Pevná kladka

 

 • je těleso otáčivé kolem pevné, zpravidla vodorovné osy
 • je to kotouč na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lano
 • tuto kladku používáme, když chceme změnit směr síly
 • pevná kladka je v rovnovážné poloze, když na obou koncích lana působí stejné síly
 • je pohodlnější působit směrem dolů (můžeme přitom využít i vlastní tíhu)

 

 

Volná kladka

 

 • je kladka zavěšená volně na lano, lano je napínáno poloviční silou
 • volná kladka je v rovnovážné poloze, když na volný konec lana působíme silou poloviční velikosti, než je gravitační síla působící na zvedaný náklad
 • nevýhodou je, že sice táhneme menší silou, ale směrem nahoru

 

 

Kladkostroj

 

 • zařízení využívající kombinace pevné a volné kladky
 • v praxi se používají kladkostroje složené z několika pevných a volných kladek
 • umožňuje zvedat náklady ještě menší silou

 

 

Příklad (využití kladek, práce) 

Závaží o hmotnosti 0,5 kg zdvihněte do výšky 0,2 m – a) bez kladky, b) pomocí pevné kladky c) pomocí kladkostroje. Jakou při tom vykonáte práci.

 

m = 0,5 kg   ⇒    F= 5 N

s = 0,2 m

Wx = ?

———-

 

závaží je k Zemi přitahováno gravitační silou Fg 

m = 0,5 kg

g = 10 N/kg

Fg = ?

——————

Fg = m . g

Fg = 0,5 . 10

F= 5 N

 

a) při zvedání závaží bez kladky musíme působit na závaží silou F

(která je v rovnováze se silou Fg)

 

 

W1 = F . s

W1 = 5 . 0,2

W1 = 1 J

 

b) zvedáme-li závaží pomocí pevné kladky, musíme na konci lana působit silou F

(stejná velikost jako u případu a)

 

 

W2 = F . s

W2 = 5 . 0,2

W2 = 1 J

 

c) spojení volné a pevné kladky

 • dvě rovnoběžné části lana (1) a (2) jsou napínány F = Fg = 5 N
 • každá část lana je napínána silou F/2 = 2,5 N
 • při zvedání závaží (rovnoměrným pohybem) působíme na volný konec lana pevné kladky silou o stejné velikosti F/2 = 2,5 N
 • abychom závaží zdvihli po dráze 0,2 m, musí se obě lana zkrátit o 0,2 m
 • to se nám podaří když volný konec lana (3) vytáhneme o délku 2 . s = 0,4 m

 

 

W3 = F/2 . 2 . s

W3 = 2,5 . 0,4

W3 = 1 J

 

Práce při zdvihání závaží je ve všech třech případech stejná. W1 = W2 = W3

 

 • Pomocí pevné kladky ani pomocí kladkostroje si práci neušetříme, ale pouze usnadníme.
 • Při zvedání tělesa (pevnou kladkou) vykonáme stejně velkou práci jako bez použití kladky.
 • Při zvedání tělesa (kladkostrojem) vykonáme stejně velkou práci jako bez použití kladky. Na volný konec konec lana kladkostroje působíme poloviční silou, ale po dvojnásobné dráze.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak se nazývají nástroje které slouží ke zvedání jednoduchých těles?
 • Jaké typy kladek znáš?
 • Jak vypadá pevná kladka, namaluj a popiš.
 • Kdy je pevná kladka v rovnovážné poloze?
 • Jaká je výhoda pevné kladky?
 • Jak vypadá volná kladka, namaluj a popiš.
 • Kdy je volná kladka v rovnováze?
 • Jaká je nevýhoda volné kladky?
 • Jak vypadá kladkostroj, namaluj a popiš.
 • Doplň větu: Pomocí pevné kladky ani pomocí kladkostroje si práci ……….., ale pouze ……………
 • Jaký je vzorec pro výpočet práce?  Uveď značky všech veličiny ve vzorci obsažených a jejich základní jednotky.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 9 – fyzika], [obr. 366 – kladkostroj] , [obrm. – 81 – pevná kladka], [obrm. – 82 – volná kladka], [obrm. – 83 – kladkostoj], [obrm. – 84 – zvednutí], [obrm. – 85 – zvednutí pevná kladka], [obrm. – 86 – zvednutí kladkostoj]