F8 – Práce

zpět

Práce

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Práce

značka W

základní jednotka joule (značka J)

ve fyzikálním významu se koná, jestliže se těleso přemísťuje působením síly

 

Jednotka práce byla nazvána podle významného anglického fyzika

Jamese Prescotta Joula (1818-1889).

 

1 J je práce, kterou vykoná síla o velikosti 1 N působením po dráze 1 m.

 

Odvozené jednotky:

1kJ (1kJ = 1000J)
1MJ (1MJ = 1000kJ)

 

 

Práce závisí přímo úměrně na:

 • síle (čím větší síla, tím větší práce)
 • dráze (čím delší dráha, tím větší práce)

 

Práci (W) vykonáváme tehdy, jestliže na těleso:

 • působíme silou (F)
 • a posunujeme jej po určité dráze (s) ve směru působící síly
 • práci vykonáváme např. když táhneme vozík nebo zvedáme nějaké těleso do výšky
 • Pozor! jestliže na těleso působíme silou, ale těleso nepřemisťujeme, práci nekonáme!

 


W ….. práce ….. [J]

F ….. síla …..[N]

s ….. dráha ….. [m]

 

Příklad (maminka a kočárek)

Jakou práci vykoná maminka, když stálou silou 18 N tlačí kočárek 300 m po přímém vodorovném chodníku?

 

F = 20 N

s = 200 m

W= ?

————-

W = F . s

W = 20 . 200

W = 4 000 J = 4 kJ

 

Maminka vykonala práci 4 kJ.

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co znamená ve fyzikálním významu práce?
 • Jakou má práce značku a jednotku?
 • Podle jakého fyzika byla pojmenována jednotka práce?
 • Jak definujeme 1 J?
 • Jaké znáš jiné (odvozené) jednotky práce?
 • Na čem práce závisí? (2)
 • Kdy konáme práci? Uveď příklady.
 • Konáme práci jestliže na těleso působíme silou, ale nepřemisťujeme je?
 • Konáme práci jestliže na těleso působíme silou a přemisťujeme je?
 • Jaký je vztah (vzorec) pro výpočet práce? Ke každé veličině uveď značku a základní jednotku.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 9 – fyzika]