F8 – Výpočty (výkon)

zpět

Výpočty (výkon)

(příklady na procvičení k probíranému tématu)

 

 

 

 

  1. Motor výtahu zdvihl kabinu o hmotnosti 450 kg do výšky 10 m za dobu 15 s. Jakou práci vykonal motor výtahu? Jaký byl výkon motoru výtahu?  [45 kJ, 3 kW]
  2. Auto jede po (vodorovné přímé) silnici stálou rychlostí 25 m/s. Jaký je výkon tahové síly motoru, když proti pohybu automobilu působí třecí síla 2500 N.  [62,5 kW]

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz:  [k. 9 – fyzika]