F8 – zápis (Mechanické vlastnosti kapalin a plynů – opakování)

zpět

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (opakování)

 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN

 

Tlak v kapalinách může být vyvolán:

  1. působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě (popisuje Pascalův zákon)
  2. účinkem gravitační síly Země na kapalinu

 

1) PŮSOBENÍ VNĚJŠÍ SÍLY NA POVRCH KAPALINY V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

 

PASCALŮV ZÁKON (Def.)

Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

  • p ….. tlak …..[Pa]
  • F ….. síla ….. [N]
  • S ….. plocha ….. [m2]

 

Hydraulická zařízení využívají přenosu tlakové síly od pístu 1 k pístu 2 pomocí různě velkých spojených válcových nádob.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: