F8 – zápis (Pohyb a síla – opakování)

zpět

Pohyb a síla – opakování

 

FYZIKA – je věda o jevech v přírodě, jejich příčinách, souvislostech a zákonitostech.

 

KLID A POHYB TĚLESA

 

Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

 

Trajektorie pohybu tělesa – čára, kterou při pohybu těleso opisuje.

 

Dráha tělesa –  je délka trajektorie, kterou pohybující se těleso opíše za určitou dobu.

 

Pohyb dělíme:

1) podle tvaru trajektorie:

  • přímočarý
  • křivočarý

2) podle způsobu pohybu:

  • posuvný
  • otáčivý

3) podle rychlosti pohybu tělesa:

  • rovnoměrný pohyb
  • nerovnoměrný pohyb

 

Rychlost rovnoměrného pohybu

     

  • v [m/s] ….. rychlost 
  • s [m] …… dráha
  • t [s] ….. čas

 

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

     

 

 

SÍLA

Síla (značka F), jednotka Newton (značka [N])

Síla je dána velikostí, směrem a působištěm.

Sílu znázorňujme úsečkou se šipkou.

 

 

SKLÁDÁNÍ SIL

 

Výslednice sil – je síla která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil.

Skládání sil – je nalezení výslednice sil.

 

Stejného směru     Opačného směru

 

Různoběžného směru     Rovnováha sil

 

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: