CH9 – Co nás čeká v 9. ročníku

zpět

Co nás čeká v 9. ročníku

 

Jak bude vypadat výuka?

 

 • budeme společně – bádat, pozorovat, experimentovat, počítat, vyhodnocovat
 • budeme samostatně – číst, zapisovat, kreslit, studovat
 • a hlavně – budeme si pomáhat!
 • „máme také velkou pomoc – paní asistentku“

 

Jaké pomůcky budeme potřebovat?

 

 • sešit – nadepsaný – CHEMIE, jméno a příjmení, 9. ročník
 • učebnice– obalená
 • psací potřeby – propiska, tužka, pastelky, pravítko …
 • kalkulačka
 • ostatní pomůcky dle zadání

 

Jak se bude známkovat a hodnotit?

 

 • souhrnné opakovánípísemná forma zkoušení (30-45 min), náplní je látka příslušného tematického celku, žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • písemné zkoušenípísemná práce (10 – 15 minut), náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin), žáci nemusí být informováni předem
 • ústní zkoušeníústní forma zkoušení (max. 10 minut), náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo, žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet, žáci nemusí být informováni předem
 • jiné formy práceprezentace, projekty, referáty
 • práce v hodiněhodnotí se aktivita, vypracování domácích úkolů, pracovních listů, vedení sešitů, zájem o nově probírané učivo, mezipředmětové vztahy
 • viz Hodnocení (kritéria hodnocení žáků)

 

Co budeme v 9. ročníku probírat?

 

Opakování učiva 8. ročníku

Chemické látky a směsi

 • Redoxní reakce, elektrochemická řada napětí kovů
 • Získávání kovů z rud, elektrolýza, redoxní reakce jako zdroj energie

Zdroje energie

 • Neobnovitelné zdroje (uhlí, ropa …)
 • Obnovitelné zdroje (energie slunce, větru, vody …)

Organická chemie

 • Organické látky, jejich složení, vlastnosti, zdroje
 • Stavba molekul, typy vzorců, rozdělení

Uhlovodíky

 • Nasycené (alkany), nenasycené (alkeny, alkiny), aromatické uhlovodíky (areny)
 • Deriváty uhlovodíků
 • Halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty

Přírodní látky

 • Chemické složení organismů
 • Cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny

Chemie kolem nás

 • Chemie a výživa, chemie a zemědělství, chemie a zdraví
 • Chemie a průmysl, chemie a životní prostředí, nebezpečí chemie

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 1 – chemie]