CH9 – Úvod do chemie (opakování)

zpět

Úvod do chemie (opakování)

Opakování učiva 8. ročníku

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU (úvod do chemie) zápisy do sešitů

 

Co je chemie

Jak vznikla chemie

Látky a tělesa

Zjišťování vlastností látek

(1.) Pozorování vlastností látek

Nebezpečnost chemických látek

Laboratorní řád a bezpečnost práce

První pomoc

(2.) Měření vlastností látek

(3.) Chemický pokus (experiment)

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4