CH8 – Pozorování vlastností látek

zpět

Pozorování vlastností látek

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Pomocí čtyř smyslů:

 

  • zrakem (skupenství, barvu, lesk, zrnitost …)
  • čichem (vůni, zápach, látku bez zápachu …)
  • hmatem (pružnost, hrubost povrchu, teplotu …)
  • sluchem (zvukovou vodivost …)
  • !!!!! chuť (NEPOUŽÍVÁME! )

 

                                  K LÁTKÁM PŘÍMO NEČICHÁME!

                         NEZNÁMÉ LÁTKY NEBEREME DO RUKOU!

                                NIKDY NIC NEOCHUTNÁVÁME!

 

 

   

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Kterými 4 smysly provádíme pozorování vlastností látek?
  • Jaké vlastnosti těmito smysly zjišťujeme?
  • Který smysl v chemii nikdy nepoužíváme? Proč?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003][OBR_000019 (1-12)]