F8 – Co nás čeká v 8. ročníku

zpět

Co nás čeká v 8. ročníku

 

Jak bude vypadat výuka?

 

 • budeme společně – bádat, pozorovat, experimentovat, počítat, vyhodnocovat
 • budeme samostatně – číst, zapisovat, kreslit, studovat
 • a hlavně – budeme si pomáhat!
 • „máme také velkou pomoc – paní asistentku“

 

Jaké pomůcky budeme potřebovat?

 

 • sešit – nadepsaný – FYZIKA, jméno a příjmení, 8. ročník
 • učebnice – obalená
 • psací potřeby – propiska, tužka, pastelky, pravítko …
 • kalkulačka
 • ostatní pomůcky dle zadání

 

Jak se bude známkovat a hodnotit?

 

 • souhrnné opakovánípísemná forma zkoušení (30-45 min), náplní je látka příslušného tematického celku, žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • písemné zkoušenípísemná práce (10 – 15 minut), náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin), žáci nemusí být informováni předem
 • ústní zkoušeníústní forma zkoušení (max. 10 minut), náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo, žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet, žáci nemusí být informováni předem
 • jiné formy práceprezentace, projekty, referáty
 • práce v hodiněhodnotí se aktivita, vypracování domácích úkolů, pracovních listů, vedení sešitů, zájem o nově probírané učivo, mezipředmětové vztahy
 • viz Hodnocení (kritéria hodnocení žáků)

 

Co budeme v 8. ročníku probírat?

 

Opakování učiva 7. ročníku

Práce, energie, teplo

 • Práce a výkon
 • Pohybová a polohová energie
 • Vnitřní energie, teplo
 • Změny skupenství látek

Elektrické jevy

 • Elektrický náboj, elektrické pole
 • Elektrický proud

Elektromagnetické jevy

 • Magnetické pole cívky s proudem
 • Elektromotor, elektromagnetická indukce

Střídavý proud

 • Vznik a měření střídavého proudu
 • Transformátory, elektrická rozvodná síť

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

Vedení elektrického proudu v polovodičích

 • Polovodiče typu N, P
 • Dioda

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 9 – fyzika]