CH9 – Chemické prvky (opakování)

zpět

Chemické prvky (opakování)

Opakování učiva 8. ročníku

Rozdělení chemických prvků

Vlastnosti kovů a nekovů

Nekovy (souhrn)

Vodík

Kyslík

Dusík

Uhlík

Fosfor

Síra

Halogeny

Polokovy (souhrn)

Křemík

Germanium

Kovy (souhrn)

Hliník

Železo

Měď

Stříbro

Zlato

Olovo

Zinek

Rtuť

Alkalické kovy (souhrn)

Kovy alkalických zemin (souhrn)

Hořčík

Vápník

 

zpět

 


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4