20. století

Jak se jmenoval nejslavnější mecenáš české vědy, který roku 1891 zřídil Českou akademii věd a umění.  A) Josef Hlávka B) Ferdinand Ringhoffer C) Emil Kolben

Josef Hlávka

 

Kde vznikla první nová univerzita v samostatném Československu? A) V Olomouci B) V Ostravě C) V Brně

v Brně

 

V době samostatného Československa někteří umělci začali upozorňovat na odvrácenou stránku vědy – schopnost ničit. Nejslavnějším příkladem je postava z románu Karla Čapka … A) Bílá nemoc B) RUR  C) Krakatit

Krakatit

 

Při německé okupaci došlo k arizaci vysokých škol, útěku nebo likvidaci židovských vědců např. Emila Kolbena, který zemřel 3. července roku 1943 ve věku 80 let ….  A) žalem v Praze B) v koncentračním táboře Terezín C) vlastní rukou v Brně

v koncentračním táboře Terezín

 

Za druhé světové války mnoho vědců smělo pracovat dál. Patřil mezi ně fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský. Po válce se to řešilo …. A) Ignorováním jeho výzkumu z doby války  B) Obviněním Heyrovského z kolaborace  C) Mlčením; jeho výzkum byl příliš důležitý

Obviněním Heyrovského z kolaborace

 

Komunisté založili roku 1953 Československou akademii věd která měla naši vědu zastřešovat. Jejím prvním předsedou se stal … A) Chemik Otto Wichterle B) Muzikolog Zdeněk Nejedlý C) Astronom Zdeněk Ceplecha

Muzikolog Zdeněk Nejedlý

 

Některé vědecké obory se staly z ideových důvodů nepřátelskými. Vedle sociologie k nim patřila také: A) Genetika B) Genderová studia C) Paleontologie

genetika

 

K objevu jakého prvního účinného antibiotika (doplň), které posléze dokázalo zachránit milióny životů na celém svědě, došlo v roce 1928 vlastně úplnou náhodou.

Penicilinu

 

Vynález bezdrátové telegrafie která se nazývá (doplň) se zasloužil především Ital Guglielmo Marchese Marconi, který se nechal inspirovat pokusy, německého fyzika Heinricha Hertze.

radiotelegrafie

 

Objev, že se při jaderném štěpení uvolňuje velké množství energie, vedl k výrobě (doplň)

jaderných zbraní, atomové bomby

 

V roce 1928 zjistil Frederick Griffiths, že podstatou genů je chemická látka, deoxyribonukleová kyselina. Jak se nazývá tato struktura, která má podobu dvojité šroubovice.

struktura DNA

 

Počátkem padesátých let minulého století (1951) se podařilo americkému chemikovi Carlu Djerassimu vyrobit syntetickou cestou hormon norethisteron, který se stal základem (doplň)

antikoncepční pilulky

 

Co sestrojili v roce 1903 Američané, bratři Wilbur a Orvill Wrightové. „Flyer“ byl postaven ze dřeva a látky, vyztužen dráty a vybaven dvěma tlačnými vrtulemi, které roztáčel dvanáctikoňový motor vlastní výroby.

První funkční motorové letadlo

 

Počátkem 60. let, v období studené války, se v USA zrodila myšlenka vytvořit síť která se nazývala (doplň) a která by propojovala nejdůležitější akademické, vládní a strategické počítače.

Internet

 

První mobilní radiotelefonní zařízení (doplň) pro veřejnost představily 17.června 1946 společnosti AT&T a Southwestern Bell v americkém Saint Louis.

mobilní telefon

 

Základním programovým vybavením každého moderního počítače je operační systém, který zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a hardwarovým rozhraním počítače. Prvním operačním systémem byl systém (doplň).

WINDOWS