Aktuality (2017-2018)


zpět

Aktuality (2017-2018)

 


 

Chemie 8. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-28  DEN TŘÍDNÍCH UČITELŮ


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-25  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-21  UČIVO – využití solí (pokračování), Závěrečné opakování

  2018-06-18  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-14  UČIVO – využití solí (pokračování)

  2018-06-11  POHÁDKA – PEKLO S PRINCEZNOU

  2018-06-07  UČIVO – Opakování – kyselost a zásaditost, využití solí

  2018-06-04  UČIVO – Opakování – neutralizace, soli

  2018-05-31  UČIVO – Opakování – střídavý proud

  2018-05-28  UČIVO – Soli (pokračování) – hydráty solí, PÍSEMKA (tříprvkové sloučeniny)

  2018-05-24  UČIVO – Soli (pokračování) – hydrogensoli, Opakování – tříprvkové sloučeniny, názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů

  2018-05-21  UČIVO – opakování oxidy, FOCENÍ

  2018-05-17  UČIVO – Soli (pokračování) – dělení, názvosloví, 15MIN – názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů

  2018-05-14  UČIVO – Soli (pokračování), PÍSEMKA (dvouprvkové sloučeniny)

  2018-05-10  UČIVO – Soli (vznik, rozdělení, názvosloví), opakování na písemku

  2018-05-07  VOLNÝ DEN

  2018-05-03  UČIVO – Neutralizace, PL – názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

  2018-04-30  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  2018-04-26  VOLBA POVOLÁNÍ

  2018-04-23  UČIVO – Kyseliny (pokračování), Kyselost a zásaditost vodných roztoků, SPORTOVNÍ AKCE


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-19  UČIVO – Kyseliny (významné kyseliny) , PÍSEMKA – KOVY, DÚ: kyselina sírová, kyselina dusičná (dokončit výpisek)

  2018-04-16  UČIVO – Kyseliny (názvosloví bezkyslíkatých kyselin – HCl, názvosloví kyslíkatých kyselin, PL-názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy)

  2018-04-12  UČIVO – Hydroxidy (2. část), Kyseliny (dělení), 19.4. písemka – kovy

  2018-04-09  UČIVO – Sulfidy (2. část), Tříprvkové sloučeniny (dělení), Hydroxidy (1. část), DÚ: výpisek – bezpečnost při práci z hydroxidy, názvosloví (obrázky, barevně)

  2018-04-05  UČIVO – Oxidy (2. část), PÍSEMKA – S, P, DÚ: sulfidy, výpisek

  2018-04-02   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-29  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-26  UČIVO – Oxidy (1. část), po prázdninách písemka S, P

  2018-03-22  UČIVO – Halogenidy (2. část), PÍSEMKA – C, N, DEN VODY

  2018-03-19  UČIVO – Halogenidy (1. část)

  2018-03-15  UČIVO – Kovy (pokračování), DÚ: výpisek Au, Ag, vytisknuté dostanete Pb, Zn, Hg, alkalické kovy a kovy alkalických zemin (nalepit do sešitů), PL – dusík

  2018-03-12  UČIVO – Kovy, naučit další značky Fe, Pb, Zn, Li, Ca, Sr, Ba, Ra

  2018-03-08  PÍSEMKA – H + O

  2018-03-05  UČIVO –  Nekovy (dokončeno), polokovy, naučit další chemické značky – At, B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, S, P

  2018-03-01   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-26   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-22  UČIVO – Halogenderiváty (2. část), síra, PL_uhlík

  2018-02-19  UČIVO – Halogenderiváty (1. část)

  2018-02-15  UČIVO – Dusík, uhlík

  2018-02-12  UČIVO – Nekovy, kyslík, PL_kyslík

  2018-02-08  UČIVO – Nekovy – vodík, PL_vodík

  2018-02-05  UČIVO – Rozdělení chemických prvků, DÚ: str. 46/S2,4, 47/Ú1

  2018-02-01  ŘEDITELSKÉ VOLNO


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-29  UČIVO – Výpočty, látková koncentrace, výpočet z chemických vzorců a chemických rovnic

  2018-01-25  UČIVO – Reakce a výpočty – látkové množství, molární hmotnost

  2018-01-22  UČIVO – opakování učiva, ukončení klasifikace

  2018-01-18  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-15  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-11  UČIVO – Chemické rovnice

  2018-01-08  UČIVO – Chemické reakce, hoření, zákon zachování hmotnosti, podmínky ovlivňující chemické reakce

  2018-01-04  UČIVO – Chemické sloučeniny, chemický vzorec, DÚ: str.35/SOVA4,5, str.37/1-4, str.45/2,3,7,8

  2018-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-28  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-21  PÍSEMKA – ATOM

  2017-12-18  UČIVO – PL (pokračování)

  2017-12-14  UČIVO – PL (příprava na písemku)

  2017-12-11  UČIVO – Periodický zákon, ionty, opakování

  2017-12-07  UČIVO – modely atomů, chemické prvky, periodická soustava prvků, DÚ: nakreslit – řada a sloupce)

  2017-12-04  UČIVO – jádro atomu, nukleonové a protonové číslo, PSP

  2017-11-30  UČIVO – test (rozbor), atom (jádro, obal atd.)

  2017-11-27  PÍSEMKA – VZDUCH + VODA

  2017-11-23  UČIVO – Voda (3. část), třídění vod


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-20  UČIVO – Voda (2. část), referáty

  2017-11-16  UČIVO – Voda (1. část), referáty

  2017-11-13  UČIVO – Vzduch (3. část), referáty,  MINUTOVKA – prvky

  2017-11-09  UČIVO – Vzduch (2. část), referát – kapalinová chromatografie, znečištění vody, DÚ: vypsat zdroje znečištění ovzduší – co všechno může škodit ovzduší a proč? str. 23, 5 minutovka – prvky !!!!!!

  2017-11-06  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (CHROMATOGRAFIE), PÍSEMKA

  2017-11-02  UČIVO – Vzduch (1. část), referát – plynová chromatografie, kontrola PL-6, příští hodinu písemka

  2017-10-30  UČIVO – Oddělování složek ze směsi (5. část), referát – plynová chromatografie, DÚ: PL-6

  2017-10-26  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2017-10-23  UČIVO – Oddělování složek ze směsi (4. část), PÍSEMKA, kontrola sešitů

  2017-10-19   UČIVO – Oddělování složek ze směsi (3. část), výpočty – procvičování na písemku

  2017-10-16   UČIVO – Oddělování složek ze směsi (2. část)

  2017-10-12   UČIVO – Roztoky, počítáme složení roztoků, rozpustnost látek (příklady), Oddělování složek ze směsi (1. část)

  2017-10-09   UČIVO – Roztoky, počítáme složení roztoků, rozpustnost látek, naučit značky prvků (Au, Ag, Cu, Pt)

  2017-10-05   UČIVO – Rozlišujeme chemické látky a směsi, třídění směsí, naučit značky prvků (Cl, F, Br, I)

  2017-10-02   UČIVO – Složení a třídění směsí, TEST

  2017-09-28   STÁTNÍ SVÁTEK 

  2017-09-25   UČIVO – Chemický pokus (experiment) – pokračování, chemický děj – fyzikální děj, Laboratorní pomůcky, rozdán PL-3, bude se psát SOUHRNNÝ TEST (učebnice str. 4-11) – příprava zápisy + učebnice + PL

  2017-09-21   UČIVO – Měření vlastností látek, chemický pokus (experiment), rozdán PL-2, naučit značky prvků (Na, Hg, Mg, Al)

  2017-09-18   AKCE ŠKOLY – Mohelenská hadcová step

  2017-09-14   UČIVO – Látky a tělesa, rozdělení látek podle původu, skupenství, suroviny, druhotné suroviny, recyklace, zjišťování vlastností látek, pozorování, nebezpečnost chemických látek, výstražné symboly, bezpečnostní listy, první pomoc při zasažení kyselinou, hydroxidem, při popálení, pracovní list PL-1

  2017-09-11   UČIVO – Co je chemie, jak vznikla chemie, alchymie, obory chemie, význam chemie, chemici, zneužití chemie

  2017-09-07   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, čísla první pomoci, první pomoc, vybavení lékárniček ….

  2017-09-04   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018


0/4 (2017-09-04)


 

Chemie 9. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-27  VÝDEJ UČEBNIC


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-25  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-20  UČIVO – Závěrečné opakování celého učiva

  2018-06-18  UČIVO – Opakování tématu Chemie kolem  nás

  2018-06-13  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-11  UČIVO – Opakování – názvosloví

  2018-06-06  UČIVO – Chemie a životní prostředí

  2018-06-04  UČIVO – Opakování – bílkoviny, nukleové kyseliny

  2018-05-30  UČIVO – Chemie a životní prostředí

  2018-05-28  UČIVO – Nebezpečí chemie

  2018-05-23  UČIVO – Chemie a průmysl 2 (pokračování) – syntetická vlákna, kaučuky, SBĚR PAPÍRU

  2018-05-21  UČIVO – Chemie a průmysl 2 (pokračování) – plasty, syntetická vlákna, PÍSEMKA (PŘÍRODNÍ LÁTKY)

  2018-05-16  UČIVO – Chemie a průmysl 1 (makromolekulární látky – polymery, dělení, polymerace, plasty (dělení), PE, PP, PL – opakování – přírodní látky

  2018-05-14  UČIVO – Chemie a draví, PL – přírodní látky, sacharidy, tuky

  2018-05-09  TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ

  2018-05-07  VOLNÝ DEN

  2018-05-02  UČIVO – PÍSEMKA (karboxylové kyseliny), Chemie a zdraví

  2018-04-30  UČIVO – Chemie a zemědělství

  2018-04-25  UČIVO – Chemie a výživa (potraviny, nejdůležitější složky potravin, rozdělení potravin dle původu, složení potravy – potravinová pyramida, výživová hodnota, voda, konzervace potravin), Příští hodinu písemka – karboxylové kyseliny, POZOR! Možnost prezentací a referátů (doporučuji).

  2018-04-23  UČIVO – Nukleové kyseliny, PL – karboxylové kyseliny (zkontrolováno), SPORTOVNÍ AKCE


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-18   AKCE ŠKOLY – 3D SVĚT

  2018-04-16   PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, UČIVO – PL-karboxylové kyseliny

  2018-04-11   LABORATORNÍ PRÁCE – ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU (POLOČAS ROZPADU) „počítačová učebna“

  2018-04-09   UČIVO – Bílkoviny (dokončení)

  2018-04-04   UČIVO – Bílkoviny (pokračovní), PÍSEMKA (HYDROXYDERIVÁTY)

  2018-04-02   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-28   UČIVO – Bílkoviny, bude se psát písemka (HYDROXYDERIVÁTY)

  2018-03-26   UČIVO – Tuky, PL – hydroxysloučeniny (dokončeno)

  2018-03-21   UČIVO – Cukry, PL – hydroxysloučeniny (názvosloví)

  2018-03-19   UČIVO – Úvod do přírodních látek, PÍSEMKA – DUSÍKATÉ DERIVÁTY

  2018-03-14   UČIVO – Karboxylové kyseliny (pokračování), soli karboxylových kyselin, PL – dusíkaté deriváty

  2018-03-12   UČIVO – Karboxylové kyseliny (pokračování), PL – dusíkaté deriváty

  2018-03-07   PÍSEMKA – DUSÍKATÉ DERIVÁTY, PL – dusíkaté deriváty, UČIVO – Karboxylové kyseliny (pokračování)

  2018-03-05  UČIVO – Karboxylové kyseliny (pokračování), PL – halogenderiváty

  2018-02-28   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-26   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-21   UČIVO – Karboxylové kyseliny (1. část)

  2018-02-19   UČIVO – PL-halogenidy, PL-dusíkaté deriváty, 10-MINUTOVKA (názvosloví – alkany, alkeny, alkyny)

  2018-02-14   UČIVO – Aldehydy, ketony, PL-halogenderiváty

  2018-02-12   UČIVO – Karbonylové sloučeniny, PL-hydroxysloučeniny

  2018-02-07   UČIVO – Alkoholy (pokračování) – glycerol, ethylenglykol, fenol, PL-halogenderiváty, PL-dusíkaté deriváty

  2018-02-05   UČIVO – Kyslíkaté deriváty, hydroxyderiváty – methanol, ethanol, PL-dusíkaté derivát

  2018-01-31   UČIVO – Kyslíkaté deriváty – úvod, PL-kyslíkaté deriváty


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-29   UČIVO – Dusíkaté deriváty

  2018-01-24   UČIVO – Halogenderiváty

  2018-01-22   UČIVO – Deriváty uhlovodíků

  2018-01-17  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-15  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-10   PÍSEMKA – UHLOVODÍKY

  2018-01-08   UČIVO – PL-uhlovodíky, příprava na písemku

  2018-01-03   UČIVO –

  2018-01-01 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-27 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-25 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-20   UČIVO – Alkadieny

  2017-12-18   UČIVO – Alkeny (ethen, butadien)

   (2017-12-14)     2. kolo celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2017-2018.

  2017-12-13   UČIVO – Alkany

  2017-12-11   UČIVO – Rozdělení organických sloučenin, uhlovodíky

  2017-12-06   UČIVO – Organická chemie, vaznost, jednoduché, dvojné, trojné vazny

  2017-12-04   UČIVO – Organická chemie, vlastnosti a zdroje organických látek

  2017-11-29   PÍSEMKA – OBNOVITELNÉ ZDROJE, úvod do organické chemie

  2017-11-27   PÍSEMKA – NEOBNOVITELNÉ ZDROJE, úvod do organické chemie

  2017-11-22   UČIVO – geotermální energie, biomasa (pokračování)


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-20   UČIVO – Obnovitelné zdroje energie (3. část – energie větru a vody)

  2017-11-15   UČIVO – Obnovitelné zdroje energie (2. část – sluneční energie)

  2017-11-13   UČIVO – Obnovitelné zdroje energie (1. část – sluneční energie, energie větru), referát – sluneční energie, LABORATORNÍ PRÁCE (Citronový obvod)

  2017-11-08   1. kolo celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2017-2018.

  2017-11-06   UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie (3. část – jaderná energie), referát – jaderná energie

  2017-11-01   UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie (2. část – ropa, zemní plyn), referát – ropa, zemní plyn

  2017-10-30   UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie (1. část – uhlí), referát – uhlí

  2017-10-25   UČIVO – Zdroje energie (úvod), zadány referáty: ropa, uhlí, zemní plyn, jaderná energie, sluneční, biomasa …..

  2017-10-23   UČIVO – Redoxní rekce jako zdroj energie, koroze, DÚ: elektrolýza NaCl, PÍSEMKA (redoxní reakce), kontrola sešitů

  2017-10-18   UČIVO – Elektrolýza, příprava na písemku

  2017-10-16   UČIVO – Získávání kovů z rud, PL-5 (dokončen) – příprava na písemku

  2017-10-11   UČIVO – Elektrochemická řada napětí kovů (pokračování), PL-5 (část probrána a zkontrolována)

  2017-10-09   UČIVO – Elektrochemická řada napětí kovů, PL-5

  2017-10-04   UČIVO – REDOXNÍ REAKCE pokračování

  2017-10-02   UČIVO – REDOXNÍ REAKCE

  2017-09-27   TEST (výpočty), DÚ: 1. Napište rovnice vzniku iontů Na+, Zn2+, Al3+, Cl, O2-, napište zda vznikne aniont nebo kationt, 2. Znázorněte pomocí obrázku atom (vrstvy elektronového obalu) prvku, který má ve svém jádře 5p+ a 12p+, zakreslete do jednotlivých vrstev e-, určete o jaký prvek se jedná (podle PSP), 3. U prvků: C, Na, Br, Ba (podle PSP), určete kolik elektronů je ve valenční vrstvě, určete kolik elektronových vrstev má daný prvek

  2017-09-25   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Výpočty (hmotnostní zlomek, látkové množství, TESTÍK (prvky), bude se psát TEST (VÝPOČTY)

  2017-09-20   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – CH9 1-5 Chemické prvky (nekovy, polokovy, kovy), Anorganické sloučeniny, pracovní list PL-3, NAUČIT ! Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Cr, Mn, Co, Ni, Hg, Pb, He (testík)

  2017-09-18   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – (voda) + Poznáváme složení látek, atom, model atomu, prvky, PSP, chemická vazba, prvky, sloučeniny, chemický vzorec, ionty, kationt, aniont, NAUČIT! rovnice vzniku iontů, zakreslit e do elektronových vrstev

  2017-09-13   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Chemické látky a směsi, oddělování složek směsí, vzduch, voda (dobereme další hodinu), NAUČIT ! H, C, N, O, F, Cl, Br, I, Fe, Cu, Zn, Ag, Sn, Pt, Au (testík)

  2017-09-11   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Úvod do chemie (vznik chemie, alchymie, obory chemie, tělesa a látky, zjišťování vlastností látek, chemický děj, TESTÍK (značky vybraných prvků)

  2017-09-06   UČIVO –  Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, čísla první pomoci, první pomoc, vybavení lékárniček, video: ochranné pomůcky, bezpečnost práce v laboratoři (jen část)

  2017-09-04   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018


0/4 (2017-09-04)


 

Fyzika 6. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-28  DEN TŘÍDNÍCH UČITELŮ

  2018-06-26  BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-21  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-19  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-14  UČIVO – Opakování – síla, převody jednotek

  2018-06-12  UČIVO – Opakování – teplota

  2018-06-07  UČIVO – Opakování – teplota, PÍSEMKA

  2018-06-05  UČIVO – Opakování – převody jednotek, Teplota – závislost času na teplotě

  2018-05-31  UČIVO – Čas – sledování v průběhu doby, Opakování – převody jednotek

  2018-05-29  UČIVO – Teplota, měření teploty

  2018-05-24  UČIVO – Opakování – čas, Teplota – úvod, PÍSEMKA – čas

  2018-05-22  EXKURZE (Ústav biologie obratlovců Studenec)

  2018-05-17  UČIVO – Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování, DÚ: obrázek str. 104 / 2.38, OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMKU

  2018-05-15  UČIVO – Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo ochlazování, PL – čas (opakování na písemku), dopisování písemek (kdo chyběl), DÚ: obrázek str. 100 / 2.31

  2018-05-10  UČIVO – čas (procvičování a opakování)

  2018-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2018-05-03  UČIVO – čas a jeho měření

  2018-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2018-04-26  UČIVO – Jednotky času (úvod), PL-čas, DÚ: dokončit 1 sloupec cv. 3 / PL-čas

  2018-04-24  UČIVO – Hustota (výpočty)


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-19 PROJEKTOVÝ TÝDEN – ODPADY

  2018-04-14 UČIVO – hustota (pokračování),  PÍSEMKA  – HMOTNOST (velká)

  2018-04-12 UČIVO – PL-hmotnost (OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMKU) – cvičení 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13

  2018-04-10 UČIVO – Měření hmotnosti, PL – hmotnost, NOVÉ UČIVO – Měření hustoty, DÚ: PL-hmotnost, úkol. 10, 11

  2018-04-05 UČIVO – Měření hmotnosti, PL – hmotnost

  2018-04-03 UČIVO – Měření hmotnosti (rovnoramenné váhy), 10 MINUTOVKA – JEDNOTKY DÉLKY A OBJEMU, DÚ: PL-hmotnost (otázka č.5), sešit: Urči hmotnost vody, jestliže: prázdná nádoba váží 350 g, nádoba s vodou 520 g a 14 mg

  2018-03-29 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-27 UČIVO – Měření hmotnosti, PL – hmotnost, PÍSEMKA – JEDNOTKY OBJEMU

  2018-03-22 UČIVO – Jednotky objemu (opakování na písemnou práci), PL – objem10 MINUTOVKA – JEDNOTKY DÉLKY, DEN VODY

  2018-03-20 UČIVO – hmotnost, PL – objem, příští hodinu písemka, POZOR !!! BUDOU SE PSÁT 10-MINUTOVKY NA PŘEVODY JEDNOTEK !!!

  2018-03-15 LABORATORNÍ PRÁCE č. 3 – Měření délky předmětu (příští hodinu odevzdat, nezapomenout !!!!! Nakreslit obrázek měřeného předmětu.) Snažte se! Nejhezčí protokoly dám na nástěnku!

  2018-03-13 UČIVO – Jednotky hmotnosti (úvod), PL – objem, DÚ: 2 sloupec / 1. cvičení (měli by být hotové všechny 3 sloupce)

  2018-03-08 UČIVO – vysvětlení příkladů z písemky, PL – objem

  2018-03-06 PÍSEMKA – JEDNOTKY DÉLKY, PL – objem

  2018-03-01 JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-27 JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-22 UČIVO – dokončení PL-délka2, DÚ: PL-délka2 /4, PL-objem1, DÚ: 1/3 sloupec

  2018-02-20 UČIVO – Opakování – délka a její měření, PL-délka1

  2018-02-15 UČIVO – PL-délka1-2 (opakování)

  2018-02-13 UČIVO – Měření objemu kapalin a sypkých látek

  2018-02-08 UČIVO – PL-objem2

  2018-02-06 UČIVO – Měření objemu, objem, jednotky objemu, PL-délka2

  2018-02-01 ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2018-01-30 UČIVO – Měření délky (opakování)


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-25 UČIVO – Měření délky s různou přesností, PL-délka1

  2018-01-23 UČIVO – Jednotky délky

  2018-01-18  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-16  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-11 UČIVO – Měření délky

  2018-01-09 UČIVO – Fyzikální veličiny (úvod)

  2018-01-04 PÍSEMKA – MAGNETY

  2018-01-02 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-28  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-21 UČIVO – PL (opakování, magnety)

  2017-12-19 AKCE ŠKOLY (koncert)

  2017-12-14 UČIVO – PL (opakování, magnety)

  2017-12-12 LABORATORNÍ PRÁCE – MAGNETY

  2017-12-07 UČIVO – Magnetické pole Země (DOKONČENY MAGNETY)

  2017-12-05 UČIVO – Indukční čáry magnetického pole

  2017-11-30 UČIVO – Jak vyrobit magnet

  2017-11-28 UČIVO – pokračování – magnety a magnetismus, magnetické pole

  2017-11-23 UČIVO – Magnety (pokračování)

  2017-11-21 UČIVO – Magnety, DÚ: kde všude se magnety používají


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-16 PÍSEMKA – ATOM, UČIVO – Magnety – úvod

  2017-11-14 UČIVO – Opakování – model atomu, elektrování, ionty – PL – opakování na písemku

  2017-11-09 UČIVO – Opakování – model atomu, elektrování, ionty

  2017-11-07 UČIVO – Jak vysvětlit elektrování těles, vznik iontů

  2017-11-02 UČIVO – Elektrování při dotyku

  2017-10-31 UČIVO – Model atomu (pokračování), TESTÍK (atom x molekula, prvek x sloučenina)

  2017-10-26  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2017-10-24 UČIVO – Model atomu, PÍSEMKA – SÍLA, opakování atomy a molekuly (bude pětiminutovka)

  2017-10-19 UČIVO – Atomy a molekuly, opakování na test (síla)

  2017-10-17 UČIVO – Částicová stavba pevných, kapalných a plynných látek

  2017-10-12 UČIVO – Vzájemné silové působení částic

  2017-10-10 UČIVO – Látky jsou složeny z částic které se pohybují (1. část Brownův pohyb), LABORATORNÍ PRÁCE (měření síly)

  2017-10-05 UČIVO – Měření síly, Látky jsou složeny z částic, které se pohybují (1. část difúze), příští hodinu – LABORATORNÍ PRÁCE (donést malou věc na změření)

  2017-10-03 UČIVO – Vzájemné působení těles, síla, gravitační síla, gravitační pole (cvičení), PÍSEMKA

  2017-09-28   STÁTNÍ SVÁTEK

  2017-09-26 UČIVO – vzájemné působení těles, síla, gravitační síla, gravitační pole (pokračování), kontrola PL1, PL-opakování – tělesa a látky (bude PÍSEMKA), DÚ: NAKRESLIT do sešitu GRAF str. 22/1.19

  2017-09-21   UČIVO – vzájemné působení těles, síla, gravitační síla, gravitační pole, PŘÍŠTÍ HODINU KONTROLA SEŠITŮ (doplnit staré DÚ kdo na ně zapomněl !!!), DÚ: Nakresli obrázek jak bys využil olovnice k určení svislého směru při stavbě zdi + PL1 / 1-2 (z minulé hodiny)

  2017-09-19   UČIVO – Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, PL-1 tělesa a látky, DÚ: PL1 / 1-2

  2017-09-14   UČIVO – Tělesa a látky, DÚ: naučit se definici fyziky, okraje v sešitě 1 cm, naučit se obory fyziky, PÍSEMKA – obory fyziky (např. termika – tepelné jevy, astrofyzika – fyzika vesmíru …)

  2017-09-12   UČIVO – Co je fyzika, obory fyziky, významní zastupitelé fyziky, DÚ: naučit se definici fyziky, okraje v sešitě 1 cm

  2017-09-07   UČIVO – Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád, čísla první pomoci, vybavení lékárniček, DÚ: okraje v sešitě 1 cm

  2017-09-05   SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM, ORGANIZACE


0/4 (2017-09-04)


 

Fyzika 7. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-27  VÝDEJ UČEBNIC


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-25  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-20  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-18  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-13  UČIVO – Opakování – optické jevy

  2018-06-11  UČIVO – Opakování – optické jevy, POHÁDKA – PEKLO S PRINCEZNOU

  2018-06-06  UČIVO – Využití čoček

  2018-06-04  UČIVO – Opakování – optické jevy

  2018-05-30  UČIVO – Barva těles, čočky (spojka, rozptylka)

  2018-05-28  UČIVO – Lom světla (do rozhraní, úplný odraz), rozklad světla optickým hranolem, 10MIN – převody jednotek (kilo, mega, giga)

  2018-05-23  UČIVO – Lom světla (ke kolmici, od kolmice), 10MIN – převody jednotek (hmotnost)

  2018-05-21  UČIVO – Odraz světla, zákon odrazu, zrcadla (2. část)

  2018-05-16  UČIVO – PÍSEMKA – Pascalův zákon, hydraulická zařízení

  2018-05-14  UČIVO – Odraz světla, zákon odrazu, zrcadla (1. část)

  2018-05-09  ALTERNÁTOR

  2018-05-07  VOLNÝ DEN

  2018-05-02  UČIVO – opakování (hydraulická zařízení), opakování na písemku

  2018-04-30  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

  2018-04-25  UČIVO – Přímočaré šíření světla, Měsíční fáze, Stín, Zatmění Slunce a Měsíce, Příští hodinu práce na PL (vzít si ho sebou) + PL (převody jednotek) – NEZAPOMENOUT + KALKULAČKA, Pořád platí – odevzdat protokol (laboratorní práce – magnetismus)

  2018-04-23  UČIVO – Světelné jevy – osvětlená tělesa, optické prostředí, rychlost světla, vzorce (hydraulická zařízení), SPORTOVNÍ AKCE


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-19  PROJEKTOVÝ TÝDEN – ODPADY,odevzdat protokol

  2018-04-17  UČIVO – NOVÉ UČIVO – Světelné jevy – zdroje světla, PL – Pascalův zákon (kapaliny), hydraulické zařízení – doplněno učivo!

  2018-04-11  UČIVO – Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr (2. část), PL – Pascalův zákon (kapaliny), hydraulické zařízení – DÚ: př. č 5, 10

  2018-04-09 LABORATORNÍ PRÁCE (MAGNETISMUS), odevzdat protokol 16.4.2018

  2018-04-04 UČIVO – Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr (1. část), PÍSEMKA – PŘEVODY JEDNOTEK (délka, plocha, čas)

  2018-04-02  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-28   UČIVO – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

  2018-03-26   UČIVO – Měření atmosférického tlaku, Změny atmosférického tlaku, po prázdninách – písemka převody jednotek (délka, plocha, čas)

  2018-03-21   UČIVO – Opakování (převody jednotek), PÍSEMKA – TŘENÍ, DÚ: 1 sloupce PL-převody jednotek

  2018-03-19   UČIVO – Základní vlastnosti plynů, Atmosféra Země. Atmosférický tlak

  2018-03-14   UČIVO – Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině, Plování nestejnorodých těles, PL – tření, třecí síla

  2018-03-12   UČIVO – Archimedův zákon (pokračování), PL – tření, třecí síla

  2018-03-07   UČIVO – Opakování (převody jednotek), PÍSEMKA – TLAK

  2018-03-05   UČIVO – Vztlaková síla, Archimedův zákon, DÚ: PL – tření, třecí síla (teorie)

  2018-02-28   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-26   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-21   UČIVO – Vztlaková síla působící na těleso v kapalině, PL_2_tlak

  2018-02-19   UČIVO – Hydrostatický tlak, PL_1_tlak

  2018-02-14   UČIVO – Účinky gravitační síly na kapalinu, PL_1_tlak

  2018-02-12   UČIVO – Hydraulická zařízení, PL_2_tlak

  2018-02-07   UČIVO – Pascalův zákon, PL_1_tlak

  2018-02-05   UČIVO – Tření, třecí síla 2, třecí síly v praxi, výpočty

  2018-01-31   UČIVO – Tření, třecí síla 1


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-29   UČIVO – Tlaková síly

  2018-01-24   UČIVO – Účinky síly, ukončení klasifikace

  2018-01-22   PÍSEMKA – PÁKA, KLADKY

  2018-01-17  LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-15   LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-10   UČIVO – Kladky, příprava na písemku

  2018-01-08   UČIVO – PL_2_kladky, příprava na písemku

  2018-01-03   UČIVO – Kladky, PL_1_kladky

  2018-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-27  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-20   UČIVO – Páka (2. část)

  2017-12-18   UČIVO – Páka (1. část)

  2017-12-13   UČIVO – Otáčivé účinky síly

  2017-12-11   UČIVO – 3. Newtonův pohybový zákon

  2017-12-06   UČIVO – 1. Newtonův pohybový zákon

  2017-12-04   UČIVO – 2. Newtonův pohybový zákon

  2017-11-29   PÍSEMKA – SKLÁDÁNÍ SIL

  2017-11-27   UČIVO – PL_skládání sil, příprava na písemku

  2017-11-22   UČIVO – Rovnovážná poloha, PL_1+2


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-15 UČIVO – Skládání sil (4. část) – PL-3 (skládání sil)

  2017-11-20 UČIVO – Těžiště tělesa, písemka (propočítáno), DÚ: skládání sil, PL (pokračování)

  2017-11-13 UČIVO – Skládání sil (3. část), písemka – opakování (PL1-2)

  2017-11-08 UČIVO – opakování síla, gravitační síla – PL-2 (síla) – opakování na písemku

  2017-11-06 UČIVO – opakování síla, gravitační síla – PL-1-2 (síla)

  2017-11-01 UČIVO – opakování síla, gravitační síla – PL-1 (síla)

  2017-10-30 UČIVO – Měření síly (F6), Laboratorní práce č. 1 (měření síly)

  2017-10-25 UČIVO – Skládání sil (2. část)

  2017-10-23 UČIVO – Skládání sil (1. část)

  2017-10-18 UČIVO – Co už víme o síle, znázornění síly, TEST (rychlost)

  2017-10-16 UČIVO – Průměrné rychlost nerovnoměrného pohybu, opakování na písemku – pracovní list

  2017-10-11  UČIVO – Dráha rovnoměrného pohybu, kontrola DÚ, opskování na písemku

  2017-10-09  UČIVO – Rychlost rovnoměrného pohybu

  2017-10-04  UČIVO – Klid a pohyb tělesa, druhy pohybu (2. část)

  2017-10-02  UČIVO – Klid a pohyb tělesa, druhy pohybu (1. část), PÍSEMKA

  2017-09-27  UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Měření fyzikálních veličin, příští hodinu PÍSEMKA (rovnice vzniku iontů, vyznačení e-do elektronových vrstev, PL3), zkontrolován PL-3

  2017-09-25   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Gravitační síla, magnety, kontrola PL-1,2, rozdán PL-3, bude z něho TEST (PL-3 + iontové rovnice + zakreslit e- do vrstev atomového obalu)

  2017-09-20   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Atomy a molekuly, vznik iontů, elektrování

  2017-09-18   AKCE ŠKOLY (výlet)

  2017-09-13   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – částicová stavba pevných, kapalných a plynných látek

  2017-09-11   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Co je fyzika, obory fyziky, tělesa a látky, vlastnosti plynných, kapalných a pevných látek

  2017-09-06   UČIVO – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, čísla první pomoci, vybavení lékárniček, video: ochranné pomůcky

  2017-09-04  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018


0/4 (2017-09-04)


 

Fyzika 8. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-28  DEN TŘÍDNÍCH UČITELŮ

  2018-06-26  BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-21  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-19  TŘÍDNÍ VÝLET

  2018-06-14  UČIVO – Opakování – Elektrický proud

  2018-06-12  UČIVO – Dioda jako usměrňovač

  2018-06-07  UČIVO – Polovodičová dioda

  2018-06-05  UČIVO – Polovodiče typu N, P

  2018-05-31  UČIVO – Opakování – střídavý proud

  2018-05-29  UČIVO – Opakování – transformátory, polovodiče

  2018-05-24  UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech, 10 MIN – převody jednotek (hmotnost)

  2018-05-22  UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech (zápis do sešitů) + PL- střídavý proud

  2018-05-17  UČIVO – Rozvodná elektrická síť, výpočty (transformátor), PÍSEMKA – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

  2018-05-15  UČIVO – Transformátory

  2018-05-10  UČIVO – Měření střídavého proudu a napětí

  2018-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2018-05-03  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – Elektrický obvod

  2018-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2018-04-26  VOLBA POVOLÁNÍ

  2018-04-24  UČIVO – Elektromagnetická indukce, NOVÉ TÉMA – Vznik střídavého proudu


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-19 PRVNÍ POMOC DO ŠKOL, UČIVO – Elektromagnetická indukce

  2018-04-17 UČIVO – Elektromotor, PÍSEMKA – ELEKTŘINA 3 – VÝPOČTY

  2018-04-12 UČIVO – OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMKU – výpočty, elektrická práce, výkon, příkon, účinnost, 17.4.2018 písemka – elektřina – výpočty

  2018-04-10 UČIVO – Působení magnetického ole na cívku s proudem, OPAKOVÁNÍ – výpočty, elektrická práce, výkon …..

  2018-04-05 LABORATORNÍ PRÁCE

  2018-04-03 UČIVO – Elektromagnet a jeho užití, PÍSEMKA – PŘEVODY JEDNOTEK

  2018-03-29 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-27 PÍSEMKA – ELEKTRICKÉ JEVY 2 (VÝPOČTY)

  2018-03-22 UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem, DEN VODY (Co jsme se o vodě naučili)

  2018-03-20 UČIVO – Co už víme o magnetickém poli, PL – výpočty (elektrický proud 1)

  2018-03-15 UČIVO – Výkon elektrického proudu (pokračování), PL – výpočty (elektrický proud 1)

  2018-03-13 UČIVO – Elektrická energie, Výkon elektrického proudu

  2018-03-08 UČIVO – opakování elektrický proud, PÍSEMKA – ELEKTRICKÝ PROUD 1

  2018-03-06 UČIVO – Elektrická práce

  2018-03-01  JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-27 JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-22 UČIVO – Reostat, dělič napětí (potenciometr), 10 minutovka, PO PRÁZDNINÁCH PÍSEMKA – ELEKTRICKÝ PROUD 1

  2018-02-20 UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojený v elektrickém obvodě vedle sebe

  2018-02-15 UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojený v elektrickém obvodě za sebou

  2018-02-13 UČIVO – Závislost odporu na vlastnostech vodiče, opakování

  2018-02-08 UČIVO – Ohmův zákon, Elektrický odpor, výpočty, úkoly (prezentace)

  2018-02-06 UČIVO – Zdroje elektrického napětí, DÚ: nakresli schéma Voltova článku, str. 136/O2,3

  2018-02-01 ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2018-01-30 UČIVO – Měříme elektrické napětí


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-25 UČIVO – Měříme elektrický proud

  2018-01-23 UČIVO – opakování, ukončení klasifikace

  2018-01-18 LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-16 LYŽAŘSKÝ KURZ 

  2018-01-11 PÍSEMKA – ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ELEKTRICKÉ POLE

  2018-01-09 UČIVO – Elektrický proud – úvod, oprava PL

  2018-01-04 UČIVO – PL – vodič a izolant v elektrickém poli (pokračování)

  2018-01-02 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

  2017-12-28 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-26 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-21 UČIVO – Vodič a izolant v elektrickém poli (pokračování)

  2017-12-19 UČIVO – Vodič a izolant v elektrickém poli, DÚ: zápis do sešitů

  2017-12-14 UČIVO – PL (vodič a izolant v elektrickém poli)

  2017-12-12 UČIVO – Elektroskop

  2017-12-07 UČIVO – Co už víme o elektrických vlastnostech, PÍSEMKA – SKUPENSTVÍ

  2017-12-05 UČIVO – Opakování (změny skupenství látky)

  2017-11-30 UČIVO – Pístové spalovací motory (pokračování)

  2017-11-28 UČIVO – Kapalnění, Pístové spalovací motory, 5 MINUTOVKA (skupenství), PL

  2017-11-23 UČIVO – Vypařování, Var

  2017-11-21  UČIVO – Tání a tuhnutí


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-16  UČIVO – opakování, PÍSEMKA

  2017-11-14  UČIVO – Změny skupenství látky

  2017-11-09  UČIVO – Tepelné záření – využití sluneční energie

  2017-11-07  UČIVO – Měření tepla, Tepelná výměna prouděním

  2017-11-02  UČIVO – Teplo, měrná tepelná kapacita

  2017-10-31  UČIVO – Změna teploty těles tepelnou výměnou

  2017-10-26 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2017-10-24  UČIVO – Vnitřní energie, proč se tělesa zahřívají při tření, PÍSEMKA (práce, výkon, příkon, účinnost)

  2017-10-19   UČIVO – příklady – práce, výkon

  2017-10-17   UČIVO – Látky jsou složeny z částic které se pohybují, opakování na test – příklady

  2017-10-12   UČIVO – Pohybová a polohová energie, opakováni na test – příklady

  2017-10-10   UČIVO – Výkon

  2017-10-05   UČIVO – Práce, práce při zvedání kladkami

  2017-10-03   AKCE ŠKOLY

  2017-09-28   STÁTNÍ SVÁTEK

  2017-09-26   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – mechanické vlastnosti kapalin a plynů, PL3, DÚ: PL3 / 2 strana

  2017-09-21   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Gravitační síla, Newtonovy pohybové zákony, PÍSEMKA (výpočty – pohyb), DÚ: Graficky znázorněte a vypočítejte výslednou sílu F: Síla F1 = 5 N, síla F2 = 3 N, Pro grafické znázornění 1 N = 1cm, Působí-li síly F1 a F2: a) Stejným směrem, b) Opačným směrem, c) Různoběžným směrem (kolmo na sebe)

  2017-09-19   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Síla, druhy síly, účinky síly, skládání sil, gravitační síla, PL-2 výpočty, DÚ: dokončit pracovní list PL-2, BUDE PÍSEMKA – výpočty (pohyb)

  2017-09-14   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Pohyb tělesa, PL-1, DÚ: dokončit pracovní list PL-1

  2017-09-12   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Látky a tělesa, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, video Brownův pohyb, difuze

  2017-09-07   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, čísla první pomoci, vybavení lékárniček, OPAKOVÁNÍ – Co je fyzika, obory fyziky, významní představitelé fyziky

  2017-09-05   SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM, PŘÍJEM UČEBNIC


0/4 (2017-09-04)


 

Fyzika 9. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2018-06-28  DEN TŘÍDNÍCH UČITELŮ

  2018-06-26  BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-25)


  2018-06-21  UČIVO – Závěrečné opakování

  2018-06-19  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – souhrnné opakování (výpočty)

  2018-06-14  ŠKOLNÍ VÝLET

  2018-06-12  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – země a vesmír

  2018-06-07  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – zvukové jevy

  2018-06-05  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – optické jevy

  2018-05-31  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – ELEKTRICKÝ OBVOD

  2018-05-29  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – elektřina

  2018-05-24  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – Elektrické a magnetické jevy (2. část), PÍSEMKA (Pascalův zákon, hydraulická zařízení)

  2018-05-22  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – Elektrické a magnetické jevy (zápis do sešitů), PL – střídavý proud

  2018-05-17  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – Elektrické a magnetické jevy (1. část)

  2018-05-15  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – Pascalův zákon, hydraulické zařízení, 10MIN – převody jednotek (hmotnost)

  2018-05-10  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili – tepelné jevy

  2018-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2018-05-03  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (atmosférický tlak)

  2018-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2018-04-26  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili, Síla (deformační účinky síly), Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (Pascalův zákon, hydraulická zařízení, tlaková síla, hydrostatický tlak)

  2018-04-24  UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili, Síla (skládání sil, účinky sil – posuvné, otáčivé, deformační), DÚ: zapsat učebnice str. 182 (Newtonovy pohybové zákony)


3/4 (2018-04-23)


  2018-04-19 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili, Síla (úvod), PÍSEMKA ZEMĚ A VESMÍR 2

  2018-04-17 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (Pohyb – 3. část) – PL – výpočty

  2018-04-12 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili, výpočty rychlost, PL

  2018-04-10 LABORATORNÍ PRÁCE – POLOČAS ROZPADU

  2018-04-05 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (Pohyb – 2. část), PÍSEMKA – ZEMĚ A VESMÍR 1

  2018-04-03 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (Pohyb – 1. část)

  2018-03-29 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-27 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (Vlastnosti látek a jejich částicové složení)

  2018-03-22 UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (převody jednotek), PÍSEMKA – METEOROLOGIE 2, DEN VODY

  2018-03-20 PÍSEMKA – METEOROLOGIE 1, UČIVO – Čemu jsme se ve fyzice naučili (převody jednotek)

  2018-03-15 UČIVO – Naše galaxie, kosmonautika

  2018-03-13 UČIVO – fáze Měsíce, zatmění Slunce

  2018-03-08 UČIVO – Slunce, Země, Měsíce ….

  2018-03-06 PÍSEMKA – RADIOAKTIVITA

  2018-03-01 JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-27 JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-22 UČIVO – začátek nového učiva – téma ZEMĚ A VESMÍR – jednotky používané při astronomických měřeních, sluneční soustava, planety

  2018-02-20 UČIVO – Meteorologické jevy – znečištění ovzduší (2. část), katastrofy, UKONČENA METEOROLOGIE

  2018-02-15 UČIVO – Meteorologické jevy – vznik větru, srážky a jejich měření (2. část), znečištění ovzduší (1. část)

  2018-02-13 UČIVO – Meteorologické jevy – vznik větru, srážky a jejich měření (1. část)

  2018-02-08 UČIVO – Meteorologické jevy – vlhkost vzduchu, kapalnění vodní páry v ovzduší

  2018-02-06 UČIVO – Meteorologické jevy – teplota vzduchu, předpověď počasí

  2018-02-01 ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2018-01-30 UČIVO – Atmosféra Země


2/4 (2018-01-29)


  2018-01-25 UČIVO – Meteorologie – úvod

  2018-01-23 UČIVO – opakování, ukončení klasifikace

  2018-01-18 LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-16 LYŽAŘSKÝ KURZ

  2018-01-11 UČIVO – Jaderná energie

  2018-01-09 UČIVO – Jaderné reakce – úvod, dělení jaderných reakcí, Einsteinova teorie

  2018-01-04 UČIVO – Radioaktivita, záření – dělení

  2018-01-02 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-28 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-26 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2017-12-21 UČIVO – Atom a izotopy, PÍSEMKA

  2017-12-19 UČIVO – opakování učiva – PL

  2017-12-14 UČIVO – dokončení PL a jeho oprava, atomové jádro (pokračování)

  2017-12-12 UČIVO – Vznik iontů, atomové jádro

  2017-12-07 UČIVO – TEST – OPTIKA

  2017-12-05 UČIVO – Optika – opakování na test

  2017-11-30 UČIVO – Lupa, mikroskop, dalekohled

  2017-11-28 UČIVO – Čočky (pokračování), optické vlastnosti oka – krátkozrakost, dalekozrakost

  2017-11-23 UČIVO – Zrcadla (opakování), čočky

  2017-11-21  UČIVO – Světlo (opakování), lom světla


1/4 (2018-11-20)


  2017-11-16  UČIVO – Co už víme o světle, PÍSEMKA

  2017-11-14  UČIVO – Zdroje záření (opakování, PL), opakování na písemku

  2017-11-09  UČIVO – Zdroje záření (2. část), opakování

  2017-11-07  UČIVO – Laboratorní práce č. 1 – skládání barev

  2017-11-02  UČIVO – Elektromagnetické vlny a záření (2. část), F9 3-1-02 Zdroje záření (1. část)

  2017-10-31  UČIVO – Elektromagnetické vlny a záření (1. část), začít nosit učebnici !!!!!!

  2017-10-26   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2017-10-24  UČIVO – Elektromagnetické vlny a záření (úvod), procvičování – příklady na písemku, PÍSEMKA (zítra)

  2017-10-19   AKCE ŠKOLY

  2017-10-17  UČIVO – Nucené chvění, rezonance, odraz zvuku (2. část), procvičování – příklady na písemku

  2017-10-12  UČIVO – Nucené chvění, rezonance, odraz zvuku (1. část)

  2017-10-10  UČIVO – Zvukový rozruch, šíření zvukového rozruchu prostředím (2. část), F9 2-1-02 Tón, výška tónu, ucho jako přijímač

  2017-10-05   AKCE ŠKOLY

  2017-10-03   AKCE ŠKOLY

  2017-09-28   STÁTNÍ SVÁTEK 

  2017-09-26  UČIVO – Zvukový rozruch, šíření zvukového rozruchu prostředím (1. část)

  2017-09-21   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Elektrické jevy

  2017-09-19   PÍSEMKA – výpočty (práce, výkon), UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Vnitřní energie, teplo, měrná tepelná kapacita, změny skupenství látek, výpočty – přijaté, odevzdané teplo

  2017-09-14   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – PL-2 výpočty, F9 1-3  Teplo, změny skupeneství

  2017-09-12   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Práce a výkon, polohová a pohybová energie, vzorce a příklady, PL-1 – tělesa a látky

  2017-09-07   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Co je to fyzika, obory fyziky, význační představitelé fyziky, tělesa a látky, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2017-09-05   UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, čísla první pomoci, vybavení lékárniček, OPAKOVÁNÍ – délka, učebnici zatím není potřeba nosit


0/4 (2017-09-04)


zpět