Aktuality (2018-2019)


zpět

Aktuality (2018-2019)

 


 

Chemie 8. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2019-06-28)


  2019-06-26   UČEBNICE


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-24  UČIVO – opakování (anorganická chemie)

  2019-06-19  UČIVO – opakování (anorganická chemie), názvosloví hydroxidů

  2019-06-17  UČIVO – opakování (anorganická chemie), názvosloví kyslíkatých kyselin

  2019-06-12  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-10  UČIVO – Využití solí

  2019-06-05  UČIVO – Hydráty solí, využití solí (1. část)

  2019-06-03  UČIVO – Názvosloví solí, hydrogensoli

  2019-05-29  UČIVO – Soli (reakce, 2. část), rozdělení solí

  2019-05-27  HASIČI + ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, UČIVO – soli (reakce, 1. část)

  2019-05-22  UČIVO – Soli (úvod), PÍSEMKA (hydroxidy a kyseliny)

  2019-05-20  Neutralizace (2. část), názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin

  2019-05-15  UČIVO – Neutralizace, PÍSEMKA (20 min, Názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů)

  2019-05-13  PRVNÍ POMOC, Indikátory, Procvičování (názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů – donést PL)

  2019-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2019-05-06  UČIVO – Kyselost a zásaditost roztoků, Procvičování (názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů)

  2019-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2019-04-29  UČIVO – Kyslíkaté kyseliny (dokončeno), PÍSEMKA (10 min, prvky)

  2019-04-24  UČIVO – Bezkyslíkaté kyseliny (HCl, HF …), kyslíkaté kyseliny (úvod)

  2019-04-22  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  2019-04-17  UČIVO – Hydroxidy (dokončeno), Kyseliny (úvod), DÚ: vypsat – 1 modrý rámeček str. 70 kyseliny jsou …, str. 70 rozdělení kyselin)


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-15  UČIVO – Sulfidy, Hydroxidy (názvosloví, hydroxid sodný)

  2019-04-10  UČIVO – Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů

  2019-04-08  UČIVO – Oxidy

  2019-04-03  UČIVO – Halogenidy – pokračování, oxidy

  2019-04-01  UČIVO – Halogenidy – názvosloví

  2019-03-27  UČIVO – Dvouprvkové sloučeniny (názvosloví), poučky o oxidačních číslech, PÍSEMKA (uhlík, halogeny, síra, fosfor)

  2019-03-25  UČIVO – Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, ANORGANICKÉ SLOUČENINY, Dvouprvkové sloučeniny (úvod)

  2019-03-20  UČIVO – Kovy (dokončeno), výpisky ve formě listu A4, nalepit do sešitů, PÍSEMKA (vodík, kyslík, dusík)

  2019-03-18  UČIVO – Kovy (rozdělení, Al, Fe)

  2019-03-13  UČIVO – Polokovy, PÍSEMKA (Prvky, sloučeniny, chemické rovnice, PSP …..)

  2019-03-11  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (Citronový obvod), donést na každou skupinku 3 citrony a kdo má doma tak multimetr

  2018-03-06   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-04   JARNÍ PRÁZDNINY

  2019-02-27  UČIVO – síra, fosfor (1. část), DÚ: výpisek str. 51 halogeny

  2019-02-25  UČIVO – dusík, uhlík, DÚ: výpočty, lísteček 2 / cv. 7,8

  2019-02-20  UČIVO – spojená výuka, HORY

  2019-02-18  UČIVO – Kyslík, chemické výpočty, DÚ (příklad č. 7)

  2019-02-13  UČIVO – dělení prvků dle vlastností, NEKOVY, vodík

  2019-02-11  UČIVO – BRUSLENÍ

  2019-02-06  UČIVO – chemické výpočty, CHEMICKÉ PRVKY, rozdělení chemických prvků

  2019-02-04  UČIVO – chemické výpočty

  2019-01-30  UČIVO – chemické výpočty, vyčíslování rovnic


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2019-01-28   UČIVO – dělení reakcí, vyčíslování rovnic

  2019-01-23   UČIVO – co ovlivňuje chemické reakce, chemické rovnice, vyčíslování rovnic

  2019-01-21   UČIVO – chemické reakce, zákon zachování hmotnosti, co ovlivňuje chemickou reakci

  2019-01-15   UČIVO – spojené hodiny, opakování , HORY

  2019-01-09   UČIVO – iontové sloučeniny, PÍSEMKA (voda)

  2019-01-07   UČIVO – CHEMICKÉ SLOUČENINY, chemická vazba, složení molekul, chemické sloučeniny, chemický vzorec

  2019-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-19   UČIVO – Stavba atomu (souhrn),  chemické prvky, periodická soustava prvků

  2018-12-17   UČIVO – PÍSEMKA (vzduch), Model atomu – obal atomu

  2018-12-12   PREZENTACE ŠKOL

  2018-12-10   UČIVO – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK, ČÁSTICE LÁTEK, Model atomu, jádro atomu

  2018-12-05   UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (chromatografie)

  2018-12-03   FLORBALOVÝ TURNAJ 6 – 9. TŘÍDY

  2018-11-28   UČIVO – Voda, dělení vody, koloběh vody

  2018-11-26   UČIVO – Voda, složení a vlastnosti

  2018-11-21   UČIVO – Vzduch, teplotní inverze, Voda

  2018-11-19   UČIVO – Vzduch, složení a vlastnosti


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-14   UČIVO – Oddělování složek směsí (extrakce, sublimace, chromatografie), VODA A VZDUCH, Vzduch a jeho složení

  2018-11-12   UČIVO – OPRAVNÉ PÍSEMKY (možnost opravit si špatné známky), PL (opakování chemické látky a směsi)

  2018-11-07   ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

  2018-11-05   UČIVO – Oddělování složek směsí (filtrace, krystalizace a odpařování)

  2018-10-31   UČIVO – Oddělování složek směsí (pokračování), PÍSEMKA (hmotnostní zlomek – výpočty)

  2018-10-29   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-24   UČIVO – Oddělování složek směsí (pokračování), PÍSEMKA (chemické látky a směsi)

  2018-10-22   PROJEKTOVÝ DEN – 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2018-10-17   UČIVO – Hmotnostní zlomek – procvičování příkladů na písemku

  2018-10-15   UČIVO – Oddělování složek směsí (separace, sedimentace), příprava na písemku, kontrola PL

  2018-10-10   UČIVO – ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSI (Separace (přebírání), Sedimentace (usazování), Destilace, Filtrace, Krystalizace, Odpařování, Extrakce (vyluhování), Sublimace, Chromatografie, PL – chemické látky a směsi, roztoky, PÍSEMKA (prvky), SBĚR PAPÍRU

  2018-10-08   UČIVO – Roztoky (koncentrované, zředěné, nasycené, nenasycené roztoky, rozpustnost, Výpočty hmotnostního zlomku (procvičování). PL – chemické látky a směsi, roztoky

  2018-10-03   UČIVO – Látky a směsi (procvičování, oprava DÚ), Roztoky, hmotnostní zlomek (výpočty), zadány prvky K, Ca, Cu, Se, Si, DÚ: doplnit tabulky výpočet hmotnostního zlomku, Písemka ve středu (prvky)

  2018-10-01   UČIVO – Látky a směsi (pokračování), dělení směsí (stejnorodé / různorodé), zadány prvky He, Mn, Hg, Mg, Na, P, S, DÚ: str. 12/sv. 1,2

  2018-09-26   UČIVO – Fyzikální a chemický děj (procvičování), CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ, látky a směsi, Roztoky, zadány další prvky Fe, Al, Au, Ag, Pt

  2018-09-24   UČIVO – Pokus (experiment), fyzikální a chemický děj, PÍSEMKA (Úvod do chemie – až – výstražné symboly a bezpečnostní listy)

  2018-09-19   UČIVO – Měření vlastností látek, zadány prvky C, N, O, H

  2018-09-17   UČIVO – Pozorování vlastností látek, Nebezpečnost chemických látek, Výstražné symboly, bezpečnostní listy, První pomoc při poleptání, popálení, vdechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek, DÚ – učebnice str. 8 – výpisek první pomoc

  2018-09-12   UČIVO – Význam chemie, zneužití chemie, Zjišťování vlastností látek, Pozorování vlastností (začátek), DÚ – všechny co už splnili úkol chválím, pro ostatní úkol nadále trvá ! Vyber jeden obor chemie a zjisti co zkoumá (z internetu, literatury)

  2018-09-10   UČIVO – ÚVOD DO NOVÉHO PŘEDMĚTU CHEMIE – Co je chemie, přírodní vědy, obory chemie, Jak vznikla chemie, DÚ – vyber jeden obor chemie a zjisti co zkoumá (z internetu, literatury)

  2018-09-05   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, čísla první pomoci, první pomoc, vybavení lékárniček, DÚ (dobrovolný) vyzdobit první stranu sešitu

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Chemie 9. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2019-06-28)


  2019-06-27   DEN TŘÍDNÍHO UČITELE

  2019-06-25   BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-20  UČIVO – souhrnné opakování

  2019-06-18  UČIVO – souhrnné opakování

  2019-06-13  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-11  UČIVO – Nebezpečí chemie

  2019-06-06  UČIVO – Opakování (uhlovodíky), nebezpečí chemie

  2019-06-04  UČIVO – Chemie a životní prostředí (2. část), Negativní účinky chemických látek

  2019-05-30  UČIVO – Chemie a životní prostředí, PÍSEMKA (chemie a průmysl)

  2019-05-28  UČIVO – Nebezpečí chemie, drogy, chemické havárie

  2019-05-23  UČIVO – Biotechnologie

  2019-05-21  UČIVO – Chemie a průmysl (syntetická vlákna, kaučuky), procvičování názvosloví základních uhlovodíků

  2019-05-16  UČIVO – PÍSEMKA (bílkoviny, nukleové kyseliny)

  2019-05-14  UČIVO – Chemie a průmysl (plasty)

  2019-05-09  UČIVO – Chemie a zdraví

  2019-05-07  UČIVO – Chemie a zemědělství

  2019-05-02  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2019-04-30  UČIVO – CHEMIE KOLEM NÁS, Chemie a výživa, PÍSEMKA (Cukry, tuky)

  2019-04-25  UČIVO – Bílkoviny, nukleové kyseliny

  2019-04-23  UČIVO – Cukry (dokončení), Tuky

  2019-04-18  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-04-16  NÁMĚŠŤSKÉ DNY KOSMONAUTIKY A TECHNIKY


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-11  UČIVO – Cukry

  2019-04-09  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

  2019-04-04  UČIVO – Karboxylové kyseliny – pokračování, PL (dusíkaté deriváty), PŘÍRODNÍ LÁTKY, Chemické složení organismu

  2019-04-02  UČIVO – Karboxylové kyseliny – pokračování, PL (dusíkaté deriváty)

  2019-03-28  UČIVO – Karboxylové kyseliny – kyselina octová, CITRONOVÁ, PL (dusíkaté deriváty), DEN UČITELŮ

  2019-03-26  UČIVO – Karboxylové kyseliny – kyselina mravenčí (dokončen zápis), PL (dusíkaté deriváty), DÚ: PL (dusíkaté deriváty), cv. 4, PÍSEMKA (halogenderiváty)

  2019-03-21  UČIVO – Karboxylové kyseliny – kyselina mravenčí, opakování (halogenderiváty – názvosloví), referát (methanol, ethanol)

  2019-03-19  UČIVO – Karbonylové sloučeniny (2. část), procvičování názvosloví halogenderivátů (str. 50/ sova 3 / cv. 1-2), PL (halogenderiváty)

  2019-03-14  UČIVO – Karbonylové sloučeniny (1. část), PÍSEMKA (názvosloví nasycených uhlovodíků)

  2019-03-12  UČIVO – hydroxyderiváty (2. část), procvičování názvosloví nasycených uhlovodíků, kartičky)

  2018-03-07   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-05   JARNÍ PRÁZDNINY

  2019-02-28  UČIVO – Hydroxyderiváty (ethanol), kontrola PL (názvosloví), příští hodinu práce na PL (halogenderiváty) – donést, DÚ: dokončit PL (názvosloví) znovu

  2019-02-26  UČIVO – Hydroxyderiváty (methanol), procvičování názvosloví PL + kartičky, DÚ: dokončit PL (názvosloví)

  2019-02-21  UČIVO – opakování – halogenderiváty, PÍSEMKA (uhlovodíky)

  2019-02-19  UČIVO – Kyslíkaté deriváty – úvod, Hydroxyderiváty (úvod), DÚ: PL (halogenderiváty) cv. 3, PL (názvosloví nasycených uhlovodíků) př. 9 -14

  2019-02-14  UČIVO – dusíkaté deriváty, zástupci

  2019-02-12  UČIVO – halogenderiváty, zástupci

  2019-02-07  UČIVO – halogenderiváty, úvod

  2019-02-05  UČIVO – souhrnné opakování – uhlovodíky

  2019-01-31  UČIVO – deriváty uhlovodíků, dělení, vlastnosti

  2019-01-29   UČIVO – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, úvod


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2019-01-24   UČIVO – areny (pokračování),názvosloví

  2019-01-22   UČIVO – areny, procvičování názvosloví

  2019-01-15   UČIVO – spojené hodiny, HORY

  2019-01-10   UČIVO – alkany, alkeny

  2019-01-08   UČIVO – alkany, zástupci alkenů, PÍSEMKA (obnovitelné zdroje energie)

  2019-01-03   UČIVO – UHLOVODÍKY, alkany, fyzikální a chemické vlastnosti, názvosloví, výskyt, výroba, zpracování

  2019-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-27  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-20   UČIVO – písemka Neobnovitelné zdroje, procvičování názvosloví

  2018-12-18   UČIVO – uhlovodíky, dělení, názvosloví

  2018-12-13   UČIVO – MLADÝ CHEMIK, obnovitelné zdroje

  2018-12-11   UČIVO –

  2018-12-06   UČIVO – uhlovodíky, vzorce, dělení, PL – kontrola

  2018-12-04   UČIVO –

  2018-11-29   LABORATORNÍ PRÁCE (Citronový obvod)

  2018-11-27   UČIVO – Obnovitelné zdroje (geotermální energie, biomasa)

  2018-11-22   UČIVO – Obnovitelné zdroje (voda, vítr)

  2018-11-20   UČIVO – Písemka (redoxní reakce – teorie), Neobnovitelné zdroje energie (jaderná energie), Obnovitelné zdroje (sluneční energie)


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-15   UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie (ropa, zemní plyn)

  2018-11-13   UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa), OPRAVNÉ PÍSEMKY (možnost opravit si špatné známky)

  2018-11-08   UČIVO – opakování redoxních reakcí, ZDROJE ENERGIE, Dělení zdrojů energie

  2018-11-06   UČIVO – opakování (redoxní reakce)

  2018-11-01   ŠKOLENÍ (PL – příprava na písemku)

  2018-10-30   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-25   UČIVO – Získávání kovů z rud, elektrolýza

  2018-10-23   MLADÝ CHEMIK

  2018-10-18   DIDAKTA (8. + 9. třída), UČIVO – Elektrochemická řada napětí kovů (pokračování), PL

  2018-10-16   UČIVO – Elektrochemická řada napětí kovů, PÍSEMKA (redoxní reakce – rovnice, určení oxidace, redukce, oxidační čísla)

  2018-10-11   UČIVO – Redoxní reakce kovů, Elektrochemická řada napětí prvků, příprava na test redoxní reakce

  2018-10-09   FLORBAL, SBĚR PAPÍRU, UČIVO – Redoxní rovnice (pokračování), zápisy poloreakcí

  2018-10-04   UČIVO – Písemka (názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů), Pokračování redoxní reakce (příklady – zapsání oxidačních čísel, určení oxidace, redukce)

  2018-10-02   UČIVO – oprava PL, příští hodinu písemka na názvosloví, Redoxní reakce (pokračování)

  2018-09-27   UČIVO – PL (názvosloví) – dokončit za DÚ, REDOXNÍ REAKCE, Redoxní reakce (úvod)

  2018-09-25   UČIVO – opakování na test prvky, procvičování učiva

  2018-09-20   UČIVO – Chemické prvky a sloučeniny – rozdělení, opakování, opakování názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy)

  2018-09-18   UČIVO – TEST (Úvod do chemie + chemické látky a směsi – až – PSP)

  2018-09-13   UČIVO – , Poznáváme složení látek, Difúze, Brownův pohyb, Atom, PSP, Chemická vazba, typy, Prvky, sloučeniny

  2018-09-11   UČIVO – Zjišťování vlastností látek, fyzikální vs. chemický děj, Chemické látky a směsi, dělení směsí.

  2018-09-06   UČIVO – Látky a tělesa, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2018-09-04   UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU– Co je to chemie, Jak vznikla chemie, DÚ (dobrovolný) vyzdobit první stranu sešitu

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Fyzika 6. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-28)


  2019-06-26   UČEBNICE


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-24  UČIVO – opakování učiva

  2019-06-19  UČIVO – opakování učiva

  2019-06-17  UČIVO – Hustota – výpočty (procvičování)

  2019-06-12  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-10  UČIVO – Hustota – výpočty (samostatná práce)

  2019-06-05  UČIVO – Hustota – výpočty

  2019-06-03  STUDENEC

  2019-05-29  UČIVO – opakování – AZ kvíz (fyzikální veličiny), PÍSEMKA (objem)

  2019-05-27  UČIVO – opakování na písemnou práci (objem)

  2019-05-22  UČIVO – Hustota, vzorec pro výpočet hustoty, procvičování – objem, AZ-kvíz, příprava na opakovací písemku – viz. PL (objem), PÍSEMKA (10-min objem)

  2019-05-20  UČIVO – Hustota, Procvičování – PL (objem)

  2019-05-15  UČIVO – Procvičování – PL (objem), DÚ: cv. 1/3 sloupec

  2019-05-13  UČIVO – AZ kvíz (opakování fyzikálních veličin), procvičování – PL (objem)

  2019-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2019-05-06  UČIVO – měření objemu kapalných a sypkých látek, měření objemu pevných těles (dokončeny zápisy), PL – objem

  2019-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2019-04-29  UČIVO – měření objemu kapalných a sypkých látek, PÍSEMKA (teplota)

  2019-04-24  UČIVO – Změna teploty vzduchu v průběhu času (POČÍTAČOVÁ UČEBNA – tvorba grafu v Excelu)

  2019-04-22  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  2019-04-17  UČIVO – Měření objemu kapalin a sypkých látek, procvičování – teplota (PL) dokončeno


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-15  UČIVO – Objem (jednotky), procvičování – teplota (PL), DÚ: PL (teplota, slovní úlohy cv. 8-17)

  2019-04-10  UČIVO – Opakování – teplota + PL, Objem (úvod)

  2019-04-08  UČIVO – Změna teploty vzduchu v průběhu času (tvorba grafu z naměřených hodnot z DÚ)

  2019-04-03  UČIVO – procvičování (PL – teplota, PÍSEMKA (velká opakovací – ČAS)

  2019-04-01  UČIVO – opakování na písemku čas, druhy teploměrů, měření teploty (pomocí termografu na meteorologických stanicích)

  2018-03-27   UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (průměrná hodnota – čas) kdo z dětí má autíčko na dálkové ovládání, míček, mechanickou hračku prosím doneste ho !

  2018-03-25   UČIVO – významné teplotní body, teplota (měřidla), PÍSEMKA (10min – čas, převody jednotek), DÚ: změřte každý den ve stejnou dobu teplotu a zapište (zezadu do sešitů nebo na lísteček) – 7 dní po sobě, uveďte i doby kdy jste teplotu měřili (naučíme se vytvořit z vašich hodnot teplotní graf)

  2018-03-20   UČIVO – Teplota (úvod), procvičování – čas + PL (dokončen)

  2018-03-18   UČIVO – Změna objemu (s), (l), (g) při zahřívání nebo ochlazování (pokračování), PL (čas), DÚ: PL (čas) cv. 10-11, kdo nestihl obrázek v hodině (str. 104 obr. 2.38)

  2018-03-13   UČIVO – Změna objemu (s), (l), (g) při zahřívání nebo ochlazování, PÍSEMKA (hmotnost, velká), DÚ: kdo nestihl ve škole obr. str. 100/2.31

  2018-03-11   UČIVO – opakování na písemnou práci (PL), čas – procvičování převodů jednotek času (PL), DÚ: PL / cv. 8

  2018-03-06   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-04   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-02-27   UČIVO – čas, časová služba, PL (hmotnost) – celé zkontrolováno, příští hodinu kontrola PL (čas)  po cv. 7 / 1 sloupec (DÚ z minulé hodiny), CHVÁLÍM KRÁSNÉ OBRÁZKY!

  2018-02-25   UČIVO – Měření času, měřidla, DÚ: PL (čas) – dokončit po cv. 7 / 1 sloupec, nakreslit do sešitů obrázek měřidla času

  2018-02-20   UČIVO – ČAS, Jednotky času, PL (hmotnost) – kontrola 1. strana

  2018-02-18   UČIVO – dokončení hmotnosti, DÚ: dokočit PL (hmotnost), příští hodinu ho zkontrolujeme (nezapomenout doma),  PÍSEMKA (délka)

  2018-02-13   UČIVO – hmotnost – procvičování, PL, čas (úvod)

  2018-02-11   UČIVO – hmotnost – rovnoramenné váhy, opakování převody jednotek

  2018-02-06   UČIVO – 10-timinutovka (délka), hmotnost pokračování, PL

  2018-02-04   UČIVO – hmotnost, druhy vah

  2018-01-30   UČIVO – jednotky hmotnosti, procvičování – převody jednotek


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2018-01-28   UČIVO – průměrná hodnota délky, opakování převodů jednotek délky

  2018-01-23   UČIVO – praktické měření délky, odchylka měření

  2018-01-21   UČIVO – měření délky, praktické měření délky, odchylka měření

  2018-01-16   UČIVO – Měření délky, délková měřidla, procvičování převodů jednotek, HORY

  2018-01-14   UČIVO – Měření délky, procvičování převodů jednotek, HORY

  2018-01-09   UČIVO – Měření délky, PÍSEMKA (magnety)

  2018-01-07   UČIVO – FYZIKÁLNÍ VELIČINY, porovnávání a měření, soustava SI, jak zapsat např. délku prkna

  2018-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-19   UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (indukční čáry magnetického pole)

  2018-12-17   UČIVO – Magnetické pole Země (kompas, buzola), práce na PL

  2018-12-12   UČIVO – Indukční čára magnetického pole, Magnetické pole Země)

  2018-12-10   UČIVO – Magnety (trvalý a dočasný magnet, )

  2018-12-05   UČIVO – Zkoumáme působení magnetu, popis magnetu

  2018-12-03   UČIVO – Písemka (atom), Zkoumáme působení magnetu, feromagnetické látky, provedení

  2018-11-28   UČIVO – Opakování na písemku, Magnety (úvod)

  2018-11-26   UČIVO – Vznik iontů, opakování atom

  2018-11-21   UČIVO – Atom (opakování), testík


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-19   UČIVO – Elektrické pole

  2018-11-14   UČIVO – Elektrování při vzájemném dotyku, OPRAVNÉ PÍSEMKY (možnost opravit si špatné známky)

  2018-11-12   UČIVO – Model atomu

  2018-11-07   ŠKOLENÍ, UČIVO – zápis do sešitů, PL (příští hodinu si vše vysvětlíme)

  2018-11-05   UČIVO – atom a molekula, prvek a sloučenina, PÍSEMKA (vlastnost látek s, l, g)

  2018-10-31   UČIVO – částicové složení látek, vlastnosti atomů a molekul, PL – kontrola, atom a molekula, příští hodinu písemka

  2018-10-29   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-24   UČIVO – částicové složení látek, PL

  2018-10-22  PROJEKTOVÝ DEN – 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2018-10-17   UČIVO – silové působení částic, PÍSEMKA (síla), DÚ (nakreslit obrázky částicového složení látek – učebnice)

  2018-10-15   UČIVO – Částicové složení látek, Brownův pohyb, difúze, kontrola PL (příprava na písemku)

  2018-10-10   UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (měření síly)SBĚR PAPÍRU

  2018-10-08   UČIVO – Měření síly (dokončení učiva), PL (síla)

  2018-10-03   UČIVO – Gravitační síla (pokračování). Měření gravitační síly. DÚ – nakreslit a popsat siloměr, str. 26

  2018-10-01  UČIVO – PÍSEMKA (látky a tělesa), gravitační síla

  2018-09-26   UČIVO – oprava PL, příští hodinu písemka (látky a tělesa), Vzájemné působení těles

  2018-09-24   UČIVO – vlastnosti kapalných a plynných látek, procvičování na test (látky a tělesa), DÚ (dokončit pracovní list kdo nestihl v hodině)

  2018-09-19   UČIVO – PÍSEMKA (Co je to chemie, obory chemie, významní představitelé fyziky), PL (tělesa a látky), Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2018-09-17   UČIVO – Příprava na písemku (opakování), Tělesa a látky, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek (pevné látky)

  2018-09-12   UČIVO – Nejvýznamnější představitelé fyziky, VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES, Látky a tělesa (procvičování)

  2018-09-10   UČIVO – obory fyziky, nejvýznamnější představitelé fyziky, Nobelova cena, Alfréd Nobel, DÚ – okraje 1 cm, vyzdobení první strany sešitu (pro ty co nesplnili)

  2018-09-05   UČIVO – Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád, ÚVOD OD NOVÉHO PŘEDMĚTU – Co je to fyzika, DÚ – okraje 1 cm, vyzdobení první strany sešitu

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Fyzika 7. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-28)


  2019-06-27   DEN TŘÍDNÍHO UČITELE

  2019-06-25   BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-20  UČIVO – Optické vlastnosti oka

  2019-06-18  UČIVO – referát (lupa, mikroskop, dalekohled), LABORATORNÍ PRÁCE (skládání barev)

  2019-06-13  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-11  UČIVO – Čočky (spojky, rozptylky)

  2019-06-06  UČIVO – Barva těles

  2019-06-04  UČIVO – AZ kvíz (opakování z 6. ročníku – fyzikální veličiny), PÍSEMKA (Světelné jevy)

  2019-05-30  UČIVO – Rozklad světla optickým hranolem

  2019-05-28  UČIVO – Lom světla

  2019-05-23  UČIVO – Zrcadla, referát – Světelné znečištění, opakování objem

  2019-05-21  UČIVO – Odraz světla, Zákon odrazu

  2019-05-16  UČIVO – zatmění Slunce a Měsíce, Lom světla, referát Torricelli

  2019-05-14  UČIVO – Měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce, 10 min (Světelné jevy)

  2019-05-09  UČIVO – Přímočaré šíření světla, rychlost světla, Procvičování (převody jednotek – obsah)

  2019-05-07  UČIVO – Světelné zdroje (2. část), optické prostředí

  2019-05-02  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2019-04-30  UČIVO – Světelné zdroje (1. část), PÍSEMKA (Mechanické vlastnosti plynů)

  2019-04-25  UČIVO – Manometr, SVĚTELNÉ JEVY (Úvod), PÍSEMKA (10 min, převody jednotek hmotnost), referát Archimédes

  2019-04-23  UČIVO – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře, Tlak plynu v uzavřené nádobě (manometr), ODEVZDAT LABORATORNÍ PRÁCE (poslední termín), kontrola sešitů (zbytek)!

  2019-04-18  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-04-16  UČIVO – Měření atmosférického tlaku, změny atmosférického tlaku, Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře (úvod), ODEVZDAT LABORATORNÍ PRÁCE, kontrola sešitů!, referát Einstein


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-11  ČISTÁ VYSOČINA

  2019-04-09  UČIVO – PÍSEMKA (Pascalův zákon, hydraulická zařízení), ODEVZDAT LABORATORNÍ PRÁCE

  2019-04-04  UČIVO – PL – Pascalův zákon – výpočty, Měření a změna atmosférického tlaku

  2019-04-02  UČIVO – Mechanické vlastnosti plynů, atmosférický tlak, PL – Pascalův zákon – výpočty

  2019-03-28  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (průměrná rychlost), budeme potřebovat alespoň 2x autíčko na dálkové ovládání

  2019-03-26  UČIVO – Opakování (PL – Pascalův zákon, hydraulická zařízení), výpočty (p = F / S)

  2019-03-21  UČIVO – plování, vznášení, potápění, pokus: naučit Archimeda plavat (DÚ: nakreslit obrázek pokusu)

  2019-03-19  UČIVO – Archimedův zákon, PÍSEMKA (tlak, tlaková síla, brzdné síly – teorie, viz PL + sešit)

  2019-03-14  UČIVO – Vztlaková síla působící na těleso v kapalině, PL (tlak)

  2019-03-12  UČIVO – Hydrostatický tlak, procvičování – převody jednotek (hmotnost), NEZAPOMENOUT!!! Příští hodinu kontrola PL (bude se z něj psát písemka, teoretická, rozsah učiva – deformační účinky, tlaková síla, tlak, tření, třecí a odporová síla)

  2018-03-07   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-05   JARNÍ PRÁZDNINY

  2019-02-28  UČIVO – Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla, PÍSEMKA (převody jednotek – délka), kontrola DÚ, DÚ: PL (tlak) cv. 2, 14, 15, 16

  2019-02-26  UČIVO – opakování (Pascalův zákon), Hydraulická zařízení, DÚ: PL (tlak) cv. 5, 6

  2019-02-21  UČIVO – třecí síly v denní i technické praxi (opakování), Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon

  2019-02-19  UČIVO – procvičování převodů jednotek, třecí síly v denní i technické praxi, MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN, PÍSEMKA (páka, výpočty)

  2019-02-14  UČIVO – tření, třecí síla, opakování – PL – tlak

  2019-02-12  UČIVO – Deformační účinky síly, tlak, tlaková síla, opakování PL – páka, výpočty

  2019-02-07  UČIVO – DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY

  2019-02-05  UČIVO – opakování – výpočty, páka

  2019-01-31  UČIVO – PL – páka, procvičování učiva

  2019-01-29   UČIVO – kladka volná, kladkostroj, PL – páka


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2019-01-24   UČIVO – PL – moment síly

  2019-01-22   UČIVO – Kladky, pevná kladka

  2019-01-15   UČIVO – sloučené hodiny, opakování, HORY

  2019-01-10   UČIVO – jednozvratná páka, dvojzvratná páka, rovnoramenná páka

  2019-01-08   UČIVO – PÍSEMKA (převody jednotek)

  2019-01-03   UČIVO – OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY, otáčivé účinky síly, páka, příklady

  2019-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-27  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-20   UČIVO – Newtonovy pohybové zákony – opakování

  2018-12-18   UČIVO – PÍSEMKA (síla, teorie), 2 Newtonův pohybový zákon

  2018-12-13   UČIVO – Newtonovy pohybové zákony

  2018-12-11   UČIVO – PÍSEMKA (síla, výpočty), pokračování – účinky síly

  2018-12-06   UČIVO – skládání sil, PL výpočty, POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONYúčinky síly

  2018-12-04   UČIVO – skládání sil, PL výpočty

  2018-11-29   UČIVO – Rovnovážná poloha tělesa

  2018-11-27   UČIVO – Rovnováha sil, Procvičování příkladů

  2018-11-22   UČIVO – Procvičování příkladů, DÚ (rovnoběžníky sil – PL)

  2018-11-20   UČIVO – Skládání různoběžných sil


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-15  UČIVO – skládání sil stejného směru, skládání sil opačného směru, Písemka (skládání sil – teorie)

  2018-11-13   UČIVO – Skládání sil, výslednice sil

  2018-11-08  UČIVO – Znázornění síly, účinky síly

  2018-11-06   UČIVO – SÍLA. SKLÁDÁNÍ SÍLY, Testík (rychlost)

  2018-11-01   ŠKOLENÍ, PÍSEMKA – rychlost – teorie)

  2018-10-30   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-25   UČIVO – procvičování příkladů

  2018-10-23   UČIVO – procvičování příkladů

  2018-10-18   UČIVO – Písemka (rychlost – teorie), procvičování příkladů

  2018-10-16   UČIVO – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, procvičování příkladů, Testík (převody jednotek)

  2018-10-11   UČIVO – Testík (rychlost, teorie), procvičování na písemku (příklady), příští hodinu písemka (rychlost – výpočty)

  2018-10-09   UČIVO – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, procvičování příkladů na rychlost, FLORBAL, SBĚR PAPÍRU

  2018-10-04   UČIVO – Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu (výpočty)

  2018-10-02   UČIVO – Rychlost (dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu a rychlosti pohybu), NOSIT KALKULAČKY !!!!

  2018-09-27   UČIVO – PÍSEMKA (převody jednotek), POHYB A SÍLA, POHYB TĚLESA, Rychlost (úvod)

  2018-09-25   UČIVO – Magnety (dokončení), Opakování převodů jednotek (času, objemu, plochy)

  2018-09-20   UČIVO – PÍSEMKA (Co je to fyzika – až – po atom), Magnety (popis magnetu, trvalý magnet vs. dočasný magnet, magnetické pole), DÚ: do nakresleného magnetu doplňte správně barvy (červená/modrá) kterými se značí póly magnetu.

  2018-09-18   UČIVO – Převody jednotek (délka, jmotnost), Magnety (definice, ferity, nejčastější provedení ….)

  2018-09-13   UČIVO – Částicová stavba látek (s), (l), (g), Brovnův pohyb, difúze, Atom, zakreslení elektronů do vrstev atomového obalu, DÚ: Nakreslete atom bromu (5 p+),  kyslíku (8 p+), rozložení e- ve vrstvách atomového obalu, určete počet valenčních elektronů

  2018-09-11   UČIVO – Tělesa a látky, jejich rozdělení, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek, DÚ: vypsat vlastnosti plynných látek

  2018-09-06  UČIVO – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU – Co je fyzika, Obory fyziky, Nejvýznamnější představitelé fyziky, DÚ (dobrovolný) vyzdobit první stranu sešitu

  2018-09-04   TŘÍDNICKÉ HODINY

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Fyzika 8. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2019-06-27   DEN TŘÍDNÍHO UČITELE

  2019-06-25   BRANNÝ DEN


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-20  UČIVO -závěrečné opakování

  2019-06-18  UČIVO – opakování – převody jednotek, elektrické jevy

  2019-06-13  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-11  LABORATORNÍ PRÁCE (Elektrický obvod 2)

  2019-06-06  UČIVO – opakování – elektrický proud, atom

  2019-06-04  VOLBA POVOLÁNÍ

  2019-05-30  UČIVO – opakování – elektřina (výpočty)

  2019-05-28  UČIVO – Dioda jako usměrňovač

  2019-05-23  UČIVO – dioda (2. část), PÍSEMKA (střídavý proud)

  2019-05-21  UČIVO – procvičování – převody jednotek, opakování na písemku (střídavý proud)

  2019-05-16  UČIVO – Polovodičová dioda, PÍSEMKA (10min – převody jednotek – čas)

  2019-05-14   PRVNÍ POMOC

  2019-05-09  UČIVO – Polovodiče typu N,P

  2019-05-07  UČIVO – Polovodiče

  2019-05-02  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2019-04-30  UČIVO – VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH, Polovodiče, PÍSEMKA (frekvence, perioda, počet kmitů, čas, grafy)

  2019-04-25  UČIVO – výpočty – f, T, pk, t, odečítání z grafů, PÍSEMKA (10 min – převody jednotek hmotnost)

  2019-04-23  UČIVO – Vedení elektrického proudu v plynech, výpočty – f, T, pk, t

  2019-04-18  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-04-16  UČIVO – Rozvodná elektrická síť, VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Vedení elektrického proudu v plynech (úvod)


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-11  UČIVO – Transformátory

  2019-04-09  UČIVO – Měření střídavého proudu

  2019-04-04  UČIVO – STŘÍDAVÝ PROUD, Vznik střídavého proudu

  2019-04-02  UČIVO – Elektromagnetická indukce, procvičování – převody jednotek (hmotnost)

  2019-03-28  UČIVO – video: Van de Graaffův generátor, PÍSEMKA (elektřina 2 – výpočty), DEN UČITELŮ

  2019-03-26  UČIVO – opakování (převody jednotek – hmotnost), elektromotor, procvičování (výpočty)

  2019-03-21  UČIVO – Působení magnetického pole na cívku s proudem, VÝPOČTY (elektřina)

  2019-03-19  UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem (2. část), elektromagnet a jeho využití

  2019-03-14  UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem (1. část), PÍSEMKA (Elektrický obvod)

  2019-03-12  UČIVO – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, Co už víme o magnetickém poli (co je to magnet, druhy magnetů, co jsou to indukční čáry ….)

  2018-03-07   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-05   JARNÍ PRÁZDNINY

  2019-02-28  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (Elektrický obvod 1)

  2019-02-26  UČIVO – Výkon, příkon, účinnost

  2019-02-21  UČIVO – Elektrická práce a energie, výpočty, Stavebnice – jednoduché obvody (úvod)

  2019-02-19  UČIVO – Reostat, dělič napětí, potenciometr, 10-timinutovka (převody jednotek)

  2019-02-14  UČIVO – Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu vedle sebe, PL (opakování)

  2019-02-12  UČIVO – Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu za sebou

  2019-02-07  UČIVO – Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

  2019-02-05  UČIVO – Elektrický odpor, Ohmův zákon

  2019-01-31   UČIVO – zdroje elektrického napětí

  2019-01-29   UČIVO – Měříme elektrické napětí, procvičování (převody jednotek)


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2019-01-24   UČIVO – Měříme elektrický proud (rozvětvený obvod), Měříme elektrické napětí

  2019-01-22   UČIVO – Měříme elektrický proud (rozvětvený obvod)

  2019-01-17   UČIVO – Měříme elektrický proud (jednoduchý obvod)

  2019-01-15   UČIVO – sloučené hodiny – opakování, HORY

  2019-01-10   UČIVO – co je to elektrický proud, vedení elektrického proudu v kovech a roztocích

  2019-01-08   UČIVO – jednoduchý a rozvětvený obvod, PÍSEMKA (ZMĚNY SKUPENSTVÍ)

  2019-01-03   UČIVO – ELEKTRICKÝ PROUD, Kdy prochází el. obvodem  proud, vodiče el. proudu, účinky el. proudu, schématické značky, obvod (jednoduchý a rozvětvený), sestavení jednoduchého obvodu

  2019-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-27  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-20   UČIVO – První pomoc při úrazu el. proudem

  2018-12-18   UČIVO – Vodič a izolant v el. poli (elektrostatická indukce, polarizace izolantu), PL (změny skupenství)

  2018-12-13   UČIVO – Vodič a izolant v el. poli (elektrostatická indukce, polarizace izolantu)

  2018-12-11   UČIVO – Změny skupenství (sublimace, desublimace – dokončeno), ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK, el. náboj, el. pole, elektroskop, jednotka el. náboje

  2018-12-06   UČIVO – Změny skupenství (pokračování), pístové spalovací motory

  2018-12-04   UČIVO – Změny skupenství látek (tání a tuhnutí)

  2018-11-29   UČIVO – Opakování, Písemka (vnitřní energie – teorie)

  2018-11-27   EXKURZE – DUKOVANY

  2018-11-22   UČIVO – ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

  2018-11-20   UČIVO – Tepelné záření, sluneční energie a její využití


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-15   UČIVO – Kalorimetr, Tepelné záření

  2018-11-13   UČIVO – Opakování – vnitřní energie, tepelná výměna prouděním

  2018-11-08   UČIVO – Tepelné vodiče a izolanty, měrná tepelná kapacita, PL – vnitřní energie

  2018-11-06   UČIVO – Tepelná výměna vedením

  2018-11-01   ŠKOLENÍ (PL – převody jednotek)

  2018-10-30   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-25   UČIVO – PÍSEMKA (výpočty – práce, výkon, příkon, účinnost), Částicové složení látek

  2018-10-23   UČIVO – Látky jsou složeny z částic, procvičování příkladů

  2018-10-18   UČIVO – procvičování příkladů

  2018-10-16   UČIVO – Polohová a pohybová energie a jejich přeměna

  2018-10-11   UČIVO – TESTÍK (převody jednotek), Pohybová a polohová energie (příklady)

  2018-10-09   UČIVO – PL (výpočty), Pohybová a polohová energie (teorie), FLORBAL, SBĚR PAPÍRU

  2018-10-04   UČIVO – výkon, příkon, účinnost (teorie + výpočty)

  2018-10-02   UČIVO – TEST (opakování učiva 7. ročníku – posuvné, otáčivé a deformační účinky, mechanické vlastnosti kapalin a plynů – teorie), výkon (teorie)

  2018-09-27   UČIVO – PRÁCE. ENERGIE. TEPLO – PRÁCE  A VÝKON – Práce

  2018-09-25   UČIVO – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (atmosférický tlak), opakování (převody jednotek), DÚ: doplnit poslední dva sloupce z F8-PL-01 PREVODY JEDNOTEK

  2018-09-20   UČIVO – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (tlak v kapalinách, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, tlaková síla, hydrostatický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon, výpočty

  2018-09-18   UČIVO – Posuvné, otáčivé a deformační účinky (tlak, tlaková síla, brzdné síly – třecí a odporové), výpočty (tlak)

  2018-09-13   UČIVO – Posuvné, otáčivé a deformační účinky (páka), PÍSEMKA (rychlost, dráha, čas, průměrná rychlost)

  2018-09-11   UČIVO – Výpočty (rychlost, dráha, čas, průměrná rychlost), Posuvné, otáčivé a deformační účinky (Newtonovy pohybové zákony, moment síly)

  2018-09-06   UČIVO – Výpočty (rychlost, dráha, čas, průměrná rychlost) – NA TYTO VÝPOČTY BUDE PÍSEMKA- 4 příklady (vzorové příklady jsou v učivu u příslušné kapitoly), Síla, skládání sil

  2018-09-04   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, DÚ (dobrovolný) vyzdobit první stranu sešitu

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Fyzika 9. ročník – aktuality

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2018-06-29)


  2019-06-26   UČEBNICE


4/4 (2018-06-24)


  2019-06-24  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – opakování

  2019-06-19  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – závěrečné opakování, jednotky plochy

  2019-06-17  UČIVO -UČIVO – Čemu jsme se F naučili – opakování – převody jednotek (objem), jaderná enrgie

  2019-06-12  VÝLET KONĚŠÍN

  2019-06-10  UČIVO -Čemu jsme se F naučili – Jaderná energie

  2019-06-05  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Zvukové jevy (2. část)

  2019-06-03  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Zvukové jevy (1. část)

  2019-05-29  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – elektřina (výpočty)

  2019-05-27  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Světelné jevy (světelné zdroje, optické prostředí, čočky)

  2019-05-22  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Země a vesmír (video), PÍSEMKA (Síla, účinky síly)

  2019-05-20  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Země a vesmír, opakování – převody jednotek (objem)

  2019-05-15  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Elektrické jevy (základní vzorce)

  2019-05-13  UČIVO – Čemu jsme se F naučili – Elektrické a magnetické jevy (elektrování, elektrické pole, siločáry, elektrostatická indukce, polarizace izolantu, elektrický proud, značky, vodiče ….)

  2019-05-08  DEN VÍTĚZSTVÍ

  2019-05-06  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (Mechanické vlastnosti plynů (2. část), Tepelné jevy, Změny skupenství látek)

  2019-05-01  SVÁTEK PRÁCE

  2019-04-29  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (Mechanické vlastnosti kapalin, plynů (1. část))

  2019-04-24  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (otáčivé a deformační účinky síly)

  2019-04-22  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  2019-04-17  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (síla, skládání sil, Newtonovy pohybové zákony), opakování – atom (PL)


3/4 (2019-04-15) + třídní schůzky


  2019-04-15  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  2019-04-10  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (rychlost)

  2019-04-08  UČIVO – Čemu jsme se F naučili (atom, fyzikální veličiny)

  2019-04-03  UČIVO – ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI, Vlastnosti látek (s),(l),(g), částicové složení látek, atom (úvod)

  2019-04-01  UČIVO – dokončení Naše galaxie, kosmonautika

  2019-03-27  UČIVO – Naše Galaxie, dělení hvězd, PÍSEMKA (meteorologie 2. část – vlhkost vzduchu, kapalnění vodní páry v ovzduší, srážky a jejich měření, tlak vzduchu, vznik větru)

  2019-03-25  UČIVO – Fáze Měsíce, zatmění Slunce, Planetky, Komety, meteority a meteory, videa: změny ročních období, zatmění Slunce

  2019-03-20  UČIVO – PÍSEMKA (meteorologie 1. část – atmosféra Země a její složení, Základní meteorologické jevy a jejich měření, teplota vzduchu), video: vznik vesmíru

  2019-03-18  UČIVO – Země a vesmír (Země, měsíce (Měsíc Země))

  2019-03-13  UČIVO – ZEMĚ A VESMÍR, Sluneční soustava, jednotky používané v astronomii, dělení planet, Slunce, PÍSEMKA (převody jednotek – délka)

  2019-03-11  UČIVO – srážky, tlak vzduchu, vznik větru (konec učiva Počasí kolem nás), příští tématická písemka – Meteorologie

  2018-03-06   JARNÍ PRÁZDNINY

  2018-03-04   JARNÍ PRÁZDNINY

  2019-02-27  UČIVO – vlhkost vzduchu, kapalnění vodní páry

  2019-02-25  UČIVO – opakování (převody jednotek), PÍSEMKA (jaderná energie)

  2019-02-20  UČIVO – spojené hodiny, HORY

  2019-02-18  UČIVO – Atmosféra a její složení, Teplota vzduchu, předpověď počasí

  2019-02-13  UČIVO – Atmosféra Země a její složení, DÚ: dokončit přípravu na písemku (PL)

  2019-02-11  UČIVO – BRUSLENÍ

  2019-02-06  UČIVO – POČASÍ KOLEM NÁS,

  2019-02-04  UČIVO – Jaderný reaktor, jaderná energetika

  2019-01-30   UČIVO – Uvolňování jaderné energie, procvičování (převody jednotek)


2/4 (2018-01-28) + třídní schůzky


  2019-01-28   UČIVO – Jaderné reakce

  2019-01-23   UČIVO – Využití radioaktivity

  2019-01-21   UČIVO – Radioaktivita

  2019-01-15   UČIVO –  spojené hodiny, opakování, HORY

  2019-01-09   UČIVO – …, PÍSEMKA (optika)

  2019-01-07   UČIVO – Opakování na písemku (optika), JADERNÁ ENERGIE, atomová jádra, radioaktivita (1. část)

  2019-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2018-12-19   UČIVO – Mikroskop, dalekohled

  2018-12-17   UČIVO – PÍSEMKA (elektromagnetické jevy)

  2018-12-12   UČIVO – Optické vlastnosti oka (pokračování), Lupa, mikroskop

  2018-12-10   UČIVO – Optické vlastnosti oka

  2018-12-05   MIKULÁŠ, UČIVO – opakování učiva

  2018-12-03  FLORBALOVÝ TURNAJ 6 – 9. TŘÍDY

  2018-11-28   UČIVO – Zobrazení předmětů čočkami (rýsování)

  2018-11-26   LABORATORNÍ PRÁCE (Aditivní skládání barev)

  2018-11-21   UČIVO – Písemka (teorie), Čočky (pokračování)


1/4 (2018-11-19) + třídní schůzky


  2018-11-19   UČIVO – Lom světla (ke kolmici, od kolmice, lom do rozhraní, úplný odraz)

  2018-11-14   UČIVO – SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ – Co už víme o světle, Lom světla, zákon odrazu

  2018-11-12   UČIVO – Elektromagnetické vlny (ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama)

  2018-11-07   ŠKOLENÍ (PL)

  2018-11-05   UČIVO – elektromagnetické vlnění, světlo, elektromagnetické vlny (rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření, světlo)

  2018-10-31   UČIVO – písemka (kmitavý pohyb – výpočty), ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

  2018-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2018-10-24   UČIVO – rezonance, nucené chvění až po sonar, PL (kontrola)

  2018-10-22   PROJEKTOVÝ DEN

  2018-10-17   UČIVO – infrazvuk, ultrazvuk, práh slyšitelnosti, práh bolesti

  2018-10-15   UČIVO – Lidské ucho, Testík (převody jednotek), PL, DÚ (tabulka)

  2018-10-10   UČIVO – zvuk – výpočty. Kmitavé pohyby (teorie + výpočty), SBĚR PAPÍRU

  2018-10-08   UČIVO – PÍSEMKA (převody jednotek), Zvukový rozruch (akustika, hluk, tón, šíření zvukového rozruchu prostředím, rychlost šíření zvuku, výpočty)

  2018-10-03   UČIVO – Zvukový rozruch (infrazvuk, ultrazvuk, akustika …)

  2018-10-01   UČIVO –  PÍSEMKA (výpočty – proud), ZVUKOVÝ ROZRUCH, Zvukový rozruch (zdroj zvuku, co je zvuk, jaký rozsah frekvence vnímá lidské ucho, infrazvuk, ultrazvuk)

  2018-09-26   EXKURZE – PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

  2018-09-24   UČIVO – procvičování výpočtů na písemnou práci, Elektomagnetické jevy

  2018-09-19   UČIVO – Elektrický proud (elektrický proud v plynech, Ohmův zákon, elektrický proud, napětí a odpor, výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe, elektrická práce, příkon, výkon, účinnost – vzorce a výpočty)

  2018-09-17   UČIVO – TEST (výpočty – práce, výkon), El. proud (výpočty)

  2018-09-12   UČIVO – Elektrický proud (co je potřeba aby mohl proud procházet obvodem, vodiče, schématické značky, obvod jednoduchý vs. rozvětvený, obvod s prvky zapojenými sériově vs. paraleně, el. proud v kovovém vodiči, el. proud ve vodném roztoku)

  2018-09-10  UČIVO – Práce, výkon (výpočty – pokračování), pohybová a polohová energie, vnitřní energie, změny skupenství

  2018-09-05   UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Práce, výkon (+ výpočty), DÚ (dobrovolný) vyzdobit první stranu sešitu

  2018-09-03   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019


0/4 (2018-09-03)


 

Ruční práce – aktuality

 


  2019-06-20 11. hodina – Volná tvorba

  2019-06-06 10. hodina – Výroba náramků přátelství, pokračování (ozdoby ze zažehlovacích korálků)

  2019-05-23   LÉKAŘ (ZRUŠENO)

  2019-05-09 9. hodina – Výroba přívěšků na klíče, podložek pod hrneček atd. ze zažehlovacích korálků, tvorba šperků (pokračování) 

  2019-04-25 8. hodina – Výroba přívěšků na klíče, podložek pod hrneček atd. ze zažehlovacích korálků … 

  2019-04-11 7. hodina – Výroba lapače snů, tvorba šperků (pokračování) 

  2019-03-28 DEN UČITELŮ (ZRUŠENO)

  2019-03-14 6. hodina – Výroba lapače snů – kdo může donese z domu bavlnky, vlnu, kůži, peříčka, korálky atd. na opletení a ozdobení lapače snů.  

Děkujeme tatínkovi jedné ze žákyň za pomoc při výrobě kroužků na lapače snů. 

  2019-02-28 5. hodina – Výroba šperků z korálků (pokračování) – po náhrdelnících budeme pokračovat výrobou náramků a náušnic :o)

  2019-02-14 NEMOC (ZRUŠENO)

  2019-01-31 4. hodina – Výroba šperků z korálků

  2018-12-17 HORY (ZRUŠENO)

  2018-12-20 3. hodina – Výroba vánočního stromečku z vatových tamponů + budeme pokračovat s výrobou dárků na vánoce :o)

  2018-12-06 2. hodina – Výroba tašek pomocí foukacích barev + budeme pokračovat dál se zdobením, nátělníků a jiného oblečení z bavlny

  2018-11-22 1. hodina –  Výroba trička pomocí foukacích barev

Žáci si donesou na hodinu bavlněné tričko (bíle nebo světlé barvy, jednobarevné) a ostatní pomůcky.

  2018-10-04 INFORMAČNÍ SCHŮZKA (v učebně fyziky)


Ruční práce – časový plán

V případě potřeby hodiny přesuneme! Popřípadě prodloužíme.


  2018-10-04   INFORMAČNÍ SCHŮZKA

  2018-11-22   1. hodina – Výroba trička pomocí foukacích barev

  2018-12-06   2. hodina – Výroba tašek pomocí foukacích barev

  2019-12-20   3. hodina –Výroba vánočního stromečku z vatových tamponů

  2019-01-17  HORY (ZRUŠENO)

  2019-01-31   4. hodina – Výroba šperků z korálků (náhrdelníků)

  2019-02-14   NEMOC (ZRUŠENO)

  2019-02-28   5. hodina – Výroba šperků z korálků (pokračování) – po náhrdelnících budeme pokračovat výrobou náramků a náušnic :o)

  2019-03-14   6. hodina – Výroba lapače snů

  2019-03-28 DEN UČITELŮ (ZRUŠENO)

  2019-04-11 7. hodina – Výroba lapače snů, tvorba šperků (pokračování) 

  2019-04-25 8. hodina – Výroba přívěšků na klíče, podložek pod hrneček atd. ze zažehlovacích korálků …


zpět