Aktuality (2022-2023)

zpět


Aktuality (2022-2023)


Fyzika 6. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-29 Událost s třídním učitelem

  2023-06-26 Školní událost: Sportovní den

  2023-06-22  (70) UČIVO – opakování fyzikální veličiny

  2023-06-19  (69) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-06-15  (68) UČIVO – hustota – výpočty

  2023-06-12  (67) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-06-08 Školní výlet

  2023-06-05  (66) UČIVO – opakování – teplota

  2023-06-01  (65) UČIVO – tvorba teplotního grafu (DK)

  2023-05-29  (64) UČIVO – supl

  2023-05-25  (63) UČIVO – hustota, příklady

  2023-05-22  (62) UČIVO – opakování čas, hustota

  2023-05-18 zrušeno

  2023-05-15  (61) UČIVO – MERENI OBJEMU KAPALINY A PEVNYCH TELES

  2023-05-11  (60) UČIVO – Objem

  2023-05-08  Den vítězství

  2023-05-04  (59) UČIVO – změna objemu (s), (l), (g) při zahřátí a ochlazení

  2023-05-01  Svátek práce

  2023-04-27  Projekt – Čištění odpadních vod


3/4 (2023-04-24)


  2023-04-24  (58) UČIVO – měření teploty, PL cv. 12

  2023-04-20  (57) UČIVO – opakování – čas

  2023-04-17  (56) UČIVO – opakování – teplota, čas

  2023-04-13  (55) UČIVO – měření teploty + PL (čas)

  2023-04-10  (54) Velikonoční prázdniny

  2023-04-06  (53) Velikonoční prázdniny

  2023-04-03  (52) UČIVO – Zajímavosti z fyziky – projekt (DK)

  2023-03-30 (51) UČIVO – Zajímavosti z fyziky – projekt (DK)

  2023-03-27 (50) UČIVO – čas, stopky, metronom, procvičování převody jednotek

  2023-03-23 (49) UČIVO – čas a jeho měření

  2023-03-20 (48) UČIVO – procvičování hmotnost

  2023-03-16 (47) UČIVO – opakování – jednotky délky, čas – úvod

  2023-03-13 bruslení

  2023-03-09 (46) UČIVO – měření hmotnosti kapalin a pevných látek, čas – úvod

  2023-03-06 (45) UČIVO – měření hmotnosti pevných těles a kapalin, opakování – délka

  2023-03-02 (44) UČIVO – měření hmotnosti

  2023-02-27 (43) UČIVO – opakování – délka, měření hmotnosti – úvod

  2023-02-23 Jarní prázdniny

  2023-02-20 Jarní prázdniny

  2023-02-16 (42) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-02-13 (41) UČIVO – PL jednotky délky – procvičování

  2023-02-09 (40) UČIVO – délka a její měření – procvičování

  2023-02-06 (39) UČIVO – měření délky postup, nejmenší a největší věci (DK)

  2023-02-02 (38) UČIVO – aritmetický průměr měření


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (37) UČIVO – délka – měřidla, přesnost měření, odchylka měření

  2023-01-26 (36) UČIVO – procvičování – převody jednotek, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (35) UČIVO – procvičování – převody jednotek délky, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-19 (34) UČIVO – Isaac Newton – práce s textem

  2023-01-16 (33) UČIVO – fyzikální veličiny, měření délky

  2023-01-12 (32) UČIVO – Měření fyzikálních veličin – úvod

  2023-01-09 (31) UČIVO – opakování – magnety, Isaac Newton

  2023-01-05 (30) UČIVO – Opakování na písemnou práci – magnety

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-19 (29) UČIVO – Indukční čáry, magnetické pole Země

  2022-12-15 (28) UČIVO – Jak si vyrobit magnet + videa, DŮ: dokončit PL1

  2022-12-12 (27) UČIVO – magnetické pole

  2022-12-08 (26) UČIVO – využití magnetů

  2022-12-05 (25) UČIVO – opakování – gravitační síla, přitažlivé vlastnosti magnetů

  2022-12-01 (24) UČIVO – Magnety

  2022-11-28 (23) UČIVO – opakování učiva

  2022-11-24 (22) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-21 (21) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – SÍLA

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-14 (20) UČIVO – Měření síly, Magnety – úvod

  2022-11-10 (19) UČIVO – atom – opakování, měření síly

  2022-11-07 (18) UČIVO – Gravitační síla

  2022-11-03 (17) UČIVO – Vzájemné působení těles, síla

  2022-10-31 (16) UČIVO – Procvičování – ionty

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-24 (15) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-20 (14) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-17 (13) UČIVO – Opakování – atom, molekula, prvek, sloučenina, vznik iontů – úvod

  2022-10-13 (12) UČIVO – Elektrování při vzájemném dotyku

  2022-10-10 (11) UČIVO – Atom a jeho stavba

  2022-10-06 (10) UČIVO – Atom x molekula, prvek x sloučenina

  2022-10-03 (9) UČIVO – Částicová stavba látek – l, g

  2022-09-29 (8) UČIVO – Částicová stavba látek – s, l

  2022-09-26 (7) UČIVO – Vzájemné silové působení částic

  2022-09-22 (6) UČIVO – Brownův pohyb, difúze

  2022-09-19 (5) UČIVO – Částicové složení látek

  2022-09-15 (4) UČIVO – Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2022-09-12 (3) UČIVO – Tělesa a látky

  2022-09-08 (2) UČIVO – opakování – tělesa a látky, vlastnosti (s), (l), (g)

  2022-09-05 (1) UČIVO – úvod do fyziky, co je fyzika, obory fyziky

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2022-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUFyzika 7. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-29 Událost s třídním učitelem

  2023-06-27 Hodina s třídním učitelem: odevzdávání učebnic, organizační práce

  2023-06-22  (59) UČIVO – opakování – světelné jevy

  2023-06-20  (59) UČIVO – optika – opakování

  2023-06-15  (59) UČIVO – laboratorní práce – skládání barev

  2023-06-13  (59) UČIVO – využití čoček – dalekohled, Hubbleův teleskop (DK)

  2023-06-08 Školní výlet

  2023-06-06  (59) UČIVO – využití čoček – lupa, mikroskop, dalekohled

  2023-06-01  (59) UČIVO – využití čoček v praxi, lupa

  2023-05-30  (59) UČIVO – opakování – převody jednotek objemu

  2023-05-25  (59) UČIVO – optické vlastnosti oka – opakování

  2023-05-23  (59) UČIVO – opakování převody jednotek, světelné jevy

  2023-05-18  (59) UČIVO – opakování světelné jevy

  2023-05-16  (59) UČIVO – OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

  2023-05-11  (59) UČIVO – čočky

  2023-05-09  (59) UČIVO – projekt – optické jevy (DK)

  2023-05-04  (59) UČIVO – projekt – optické jevy (DK)

  2023-05-02  (59) UČIVO – barva těles

  2023-04-27  Projekt: Čištění odpadních vod


3/4 (2023-04-24)


  2023-04-25  (58) UČIVO – rozklad světla optickým hranolem

  2023-04-20  (57) UČIVO – lom světla

  2023-04-18  (56) UČIVO – lom světla

  2023-04-13  (55) UČIVO – odraz světla a zrcadla

  2023-04-11  (54) UČIVO – zatmění slunce a měsíce, odraz světla

  2023-04-06 Velikonoční prázdniny

  2023-04-04  (52) UČIVO – fáze měsíce, stín a polostín

  2023-03-30 (51) UČIVO – světlo a jeho vlastnosti

  2023-03-28 (50) UČIVO – optické prostředí, rychlost světla

  2023-03-23 (49) UČIVO – Světelné jevy

  2023-03-21 (48) UČIVO – tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr

  2023-03-16 (47) UČIVO – vztlaková síla v atmosféře

  2023-03-14(47) UČIVO – opakování – mechanické vlastnosti kapalin

  2023-03-09 (46) UČIVO – Zpracování laboratorního protokolu

  2023-03-07 (45) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE ARCHIMEDŮV ZÁKON

  2023-03-02 (44) UČIVO – atmosférický tlak, měření atmosférického tlaku

  2023-02-28 (43) UČIVO – mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země

  2023-02-23 Jarní prázdniny

  2023-02-21 Jarní prázdniny

  2023-02-16 (42) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-02-14 (41) UČIVO – Potápění, plování, vznášení nestejnorodých těles

  2023-02-09 (40) UČIVO – délka a její měření – procvičování

  2023-02-07 (39) UČIVO – Archimedův zákon a jeho využití, potápění, plování, vznášení

  2023-02-02 (38) UČIVO – Archimedův zákon, Achimédův šroub (DK)

  2023-01-31 (37) UČIVO – Archimedův zákon


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-26 (36) UČIVO – převody jednotek, opakování, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-24 (35) UČIVO – převody jednotek, opakování, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-19 (34) UČIVO – vztlaková síla působící na těleso v kapalině

  2023-01-17 (33) UČIVO – vztlaková síla působící na těleso v kapalině

  2023-01-12 (32) UČIVO – Hydrostatický tlak – výpočty

  2023-01-10 (31) UČIVO – opakování – Pascalův zákon

  2023-01-05 (30) UČIVO – Opakování – tlak, Pascalův zákon, hydraulická zařízení

  2023-01-03 (29) UČIVO – účinky gravitační síly Země na kapalinu

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-20 (28) UČIVO – Pascalův zákon a hydraulické zařízení

  2022-12-15 (27) UČIVO – Tření a třecí síla

  2022-12-13 (26) UČIVO – Převody jednotek – test

  2022-12-08 (25) UČIVO – otáčivé účinky síly

  2022-12-06 (24) UČIVO – účinky síly

  2022-12-01 (23) UČIVO – laboratorní protokol

  2022-11-29 (22) UČIVO – Laboratorní práce – RYCHLOST

  2022-11-24 (21) UČIVO – procvičování – skládání sil, účinky síly (úvod), posuvné účinky síly

  2022-11-22 (20) UČIVO – opakování – skládání sil


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-15 (19) UČIVO – Gravitační síla – opakování

  2022-11-10 (18) UČIVO – ROVNOVÁŽNÁ POLOHA TĚLESA

  2022-11-08 (17) UČIVO – Těžiště tělesa

  2022-11-03 (16) UČIVO – Rovnováha sil, skládání sil různého směru

  2022-11-01 (15) UČIVO – Skládání sil stejného směru, opačného směru

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-25 Exkurze Praha

  2022-10-20 (14) UČIVO – Procvičování – nerovnoměrný pohyb, Opakování – síla

  2022-10-18 (13) UČIVO – Gravitační síla

  2022-10-13 (12) UČIVO – Rychlost rovnoměrného pohybu – výpočty

  2022-10-11 (11) UČIVO – Dráha rovnoměrného pohybu

  2022-10-06 (10) UČIVO – Druhy pohybu, rychlost rovnoměrného pohybu

  2022-10-04 (9) UČIVO – Dělení pohybu

  2022-09-29 (8) UČIVO – Klid a pohyb tělesa, druhy pohybu

  2022-09-27 (7) UČIVO – Opakování – atom

  2022-09-22 (6) UČIVO – Opakování – fyzikální veličiny

  2022-09-20 (5) UČIVO – MAGNETY, MAGNETICKE POLE (opakování)

  2022-09-15 (4) UČIVO – Opakování – Atom,

  2022-09-13 (3) UČIVO – Opakování – téma částicová stavba látek (prezentace v e-mailu), na konci prezentace jsou krátká videa

  2022-09-08 (2) UČIVO – tělesa a látky, vlastnosti (s), (l), (g)

  2022-09-06 (1) UČIVO – OPAKOVÁNÍ – co je fyzika, představitelé fyziky

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUFyzika 8. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-28 Školní událost: Branný den

  2023-06-26  (71) UČIVO – opakování elektřina

  2023-06-21  (70) UČIVO – stavebnice Bofin

  2023-06-19  (69) UČIVO – polovodičová dioda, stavebnice Bofin

  2023-06-14  (68) UČIVO – polovodiče typu N, P

  2023-06-12  (67) UČIVO – vedení el. proudu v plynech, POLOVODIČE úvod

  2023-06-07 Školní výlet

  2023-06-05  (66) UČIVO – Vedení el. proudu v kapalinách

  2023-05-31 Školní událost: Divadelní představení

  2023-05-29  (65) UČIVO – supl

  2023-05-24  (64) UČIVO – opakování elektromagnetické jevy

  2023-05-22  (63) UČIVO – opakování – elektromagnetické jevy

  2023-05-17  (62) UČIVO – laboratorní projekty – elektřina

  2023-05-15  (61) UČIVO – MERENI STRIDAVEHO PROUDU A NAPETI

  2023-05-10 (60) UČIVO – elektromagnetická indukce, vznik střídavého proudu

  2023-05-08 Den vítězství

  2023-05-03  (59) UČIVO – magnetická rezonance

  2023-05-01 Svátek práce

  2023-04-26 ÚP Třebíč: volba povolání


3/4 (2023-04-24)


  2023-04-24  (58) UČIVO – působení magnetického pole na cívku s proudem + elektromotor

  2023-04-19  (57) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu

  2023-04-17  (56) UČIVO – laboratorní práce – citronový obvod

  2023-04-12  (55) UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem, elektromagnet a jeho využití

  2023-04-10 Velikonoční pondělí

  2023-04-05  (54) UČIVO – Co už víme o magnetickém poli + videa v prezentaci

  2023-04-03  (53) UČIVO – výkon, příkon, účinnost

  2023-03-29 (52) UČIVO – projekt – elektrický přístroj (DK)

  2023-03-27 (51) UČIVO – projekt – elektrický přístroj (DK)

  2023-03-22 (50) UČIVO – výkon, příkon, účinnost

  2023-03-20 (49) UČIVO – Elektrická práce, elektrická energie

  2023-03-15 (48) UČIVO – výpočty proud – opakování na písemnou práci, Teslův transformátor

  2023-03-13 (47) UČIVO – elektrických proud – výpočty

  2023-03-08 (46) UČIVO – Laboratorní práce BOFIN

  2023-03-06 (45) UČIVO – opakování – elektrické jevy, zajímavosti z historie elektřiny (DK)

  2023-03-01 (44) UČIVO – reostat

  2023-02-27 (43) UČIVO – Naučit značku, jednotku proudu, napětí a odporu, Ohmův zákon (vzorec)

  2023-02-22 Jarní prázdniny

  2023-02-20 Jarní prázdniny

  2023-02-15 (42) UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrické obvodě vedle sebe

  2023-02-13 (41) UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrické obvodě za sebou

  2023-02-08 (40) UČIVO – Účinky proudu

  2023-02-06 (39) UČIVO – Elektrický proud – výpočty

  2023-02-01 (38) UČIVO – Volt, Ohm, Ampér (DK)


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (37) UČIVO – závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

  2023-01-25 (36) UČIVO – převody jednotek, Archimedes, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (35) UČIVO – převody jednotek, Archimedes, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-18 (34) UČIVO – zdroje elektrického napětí, odpor, Ohmův zákon

  2023-01-16 (33) UČIVO – opakování – elektrický proud základy, zdroje elektrického napětí

  2023-01-11 (32) UČIVO – Napětí, odpor, Ohmův zákon

  2023-01-09 (31) UČIVO – Elektrický proud

  2023-01-04 (30) UČIVO – Elektrický proud, úvod

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

  2022-12-21 (29) UČIVO – supl. – siločáry el. pole, ELEKTRICKÝ PROUD, úvod k novému učivu

  2022-12-19 (28) UČIVO – supl. – vodič a izolant v elektrickém poli

  2022-12-12 (27) UČIVO – elektrický náboj

  2022-12-07 (26) UČIVO – LABORATORNÍ PROTOKOL

  2022-12-05 (25) UČIVO – elektroskop

  2022-11-30 (24) UČIVO – Laboratorní práce – skládání barev

  2022-11-28 (23) UČIVO – ELEKTRICKÉ JEVY, opakování

  2022-11-23 (22) UČIVO – opakování, sublimace a desublimace


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-21 (21) UČIVO – Vypařování, var, kapalnění

  2022-11-16 (20) UČIVO – Změny skupenství – tání, tuhnutí

  2022-11-14 (19) UČIVO – Měření tepla, změny skupenství – úvod

  2022-11-09 (18) UČIVO – Teplo, měrná tepelná kapacita

  2022-11-07 (17) UČIVO – tepelná výměna zářením, teplo

  2022-11-02 (16) UČIVO – Tepelná výměna prouděním

  2022-10-31 (15) UČIVO – Tepelná výměna vedením

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-24 (14) UČIVO – Vnitřní energie

  2022-10-19 (13) UČIVO – Polohová a pohybová energie

  2022-10-17 (12) UČIVO – Příklady – práce, výkon, příkon, účinnost

  2022-10-12 (11) UČIVO – Procvičování – převody jednotek

  2022-10-10 (10) UČIVO – Výkon, příkon, účinnost

  2022-10-05 (9) UČIVO – Opakování – lom světla, PRÁCE, ENERGIE, TEPLO – Práce

  2022-10-03 (8) UČIVO – Opakování – Mechanické vlastnosti plynů, Optické jevy

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-26 (7) UČIVO – Mechanické vlastnosti kapalin

  2022-09-21 (6) UČIVO – Opakování – deformační účinky síly, tlak

  2022-09-19 (5) UČIVO – Opakování – skládání sil, účinky síly

  2022-09-14 (4) UČIVO – Opakování – atom

  2022-09-12 (3) UČIVO – Opakování – skládání sil PL

  2022-09-07 (2) UČIVO – síla, skládání sil

  2022-09-05 (1) UČIVO – OPAKOVÁNÍ – Pohyb těles

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUFyzika 9. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-30  (75) UČIVO – Školní událost: Slavnostní ukončení školního roku

  2023-06-28  (74) UČIVO – Školní událost: Branný den

  2023-06-23  (73) UČIVO – opakování

  2023-06-21  (72) UČIVO – stavebnice Bofin

  2023-06-16  (71) UČIVO – opakování – skládání barev lab. práce (DK)

  2023-06-14  (70) UČIVO – opakování – meteorologie (DK)

  2023-06-09 Školní výlet

  2023-06-07 Školní výlet

  2023-06-02  (69) UČIVO – opakování – zvukové jevy, elektromagnetické jevy

  2023-05-31  (68) UČIVO – opakování zvukové a elektromagnetické jevy

  2023-05-26  (67) UČIVO – světelné jevy

  2023-05-24  (66) UČIVO – opakování elektrické jevy

  2023-05-19  (65) UČIVO – projekt – elektřina (Bofin)

  2023-05-17  (64) UČIVO – rychlost – výpočty

  2023-05-12  (63) UČIVO – rychlost pohybu

  2023-05-10  (62) UČIVO – Opakování – země a vesmír (DK)

  2023-05-05  (61) UČIVO – Atom a jeho vlastnosti, PSP

  2023-05-03  (60) UČIVO – opakování – částicové složení látek, difúze, Brownův pohyb

  2023-04-28  (59) UČIVO – PL_Vesmír

  2023-04-26  (58) UČIVO – kosmický průmysl, cesty do vesmíru


3/4 (2023-04-24)


  2023-04-21  (57) UČIVO – kosmonautika (DK)

  2023-04-19  (56) UČIVO – Naše Galaxie, hvězdy a souhvězdí

  2023-04-14  (55) UČIVO – vesmír kolem nás, opakování – jaderné katastrofy

  2023-04-12  (54) UČIVO – planety a komety

  2023-04-07 Velký pátek

  2023-04-05  (53) UČIVO – Země a vesmír – sluneční soustava + videa

  2023-03-31  (52) UČIVO – Naše sluneční soustava (DK)

  2023-03-29 (51) UČIVO – VESMÍR, sluneční soustava

  2023-03-24 (50) UČIVO – zajímavé meteorologické jevy (DK) projekt

  2023-03-22 (49) UČIVO – zajímavé meteorologické jevy (DK) projekt

  2023-03-17 (48) UČIVO – vlhkost vzduchu

  2023-03-15 (47) UČIVO – Teplota vzduchu

  2023-03-10 (46) UČIVO – atmosféra Země, opakování jaderná energie

  2023-03-08 (46) UČIVO – Laboratorní práce BOFIN

  2023-03-03 (45) UČIVO – Atmosféra Země

  2023-03-01 (44) UČIVO – Meteorologie úvod

  2023-02-24 Jarní prázdniny

  2023-02-22 Jarní prázdniny

  2023-02-17 (38) UČIVO – ochrana před zářením, meteorologie

  2023-02-15 (37) UČIVO – Jaderná energetika

  2023-02-10 (36) UČIVO – Jaderný reaktor

  2023-02-08 (35) UČIVO – Uvolňování jaderné energie

  2023-02-03 Pololetní prázdniny

  2023-02-01 (34) UČIVO – jaderné reakce, jaderný reaktor (DK)


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-27 (33) UČIVO – opakování převody jednotek, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-25 (32) UČIVO – opakování převody jednotek, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-20 (31) UČIVO – Radioaktivita, záření

  2023-01-18 (30) UČIVO – radioaktivita

  2023-01-13 (29) UČIVO – Jádro atomu, opakování optika

  2023-01-11 (28) UČIVO – Jaderná elektrárna

  2023-01-06 (27) UČIVO – Jaderná energie, opakování atom

  2023-01-04 (26) UČIVO – Opakování – optika

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-21 (25) UČIVO – Lupa, mikroskop, dalekohled

  2022-12-16 (24) UČIVO – Elektromagnetické záření test

  2022-12-14 (23) UČIVO – Optické vlastnosti oka + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-09 (22) UČIVO – Světelné jevy – čočky

  2022-12-07 (21) UČIVO – lom světla

  2022-12-02 (20) UČIVO – světelné jevy – úvod

  2022-11-30 (19) UČIVO – Projekt – elektromagnetické záření (dokončení)

  2022-11-25 (18) UČIVO – Projekt – elektromagnetické záření

  2022-11-23 (17) UČIVO – světlo, ultrafialové, rentgenové a gama záření


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-18 Projektový den – zdravý životní styl

  2022-11-16 (16) UČIVO – Elektromagnetické vlnění

  2022-11-11 Testování Scio

  2022-11-09 Testování Scio

  2022-11-04 (15) UČIVO – Elektromagnetické záření, radiové vlny

  2022-11-02 (14) UČIVO – Odraz zvuku, zvuková izolace, Elektromagnetické vlnění (úvod)

  2022-10-28 Den vzniku Československa

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-21 (13) UČIVO – Odraz zvuku

  2022-10-19 (12) UČIVO – Nucené chvění, rezonance

  2022-10-14 (11) UČIVO – Ochrana sluchu, nucené chvění, rezonance

  2022-10-12 (10) UČIVO – Infrazvuk a ultrazvuk

  2022-10-07 (9) UČIVO – Ucho jako přijímač, opakování převody jednotek

  2022-10-05 (8) UČIVO – Tón, výška tónu

  2022-09-30 (7) UČIVO – zvuk

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-23 (6) UČIVO – ZVUKOVÉ JEVY, zvuk – úvod

  2022-09-21 (5) UČIVO – Opakování – elektrický proud

  2022-09-16 (4) UČIVO – Opakování – stejnosměrný a střídavý proud

  2022-09-14 (3) UČIVO – Opakování – elektrické jevy

  2022-09-09 (2) UČIVO – vnitřní energie, změny skupenství látek

  2022-09-07 (1) UČIVO – OPAKOVÁNÍ – práce, výkon, polohová a pohybová energie

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUMatematika 6. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-30 Školní událost: Slavnostní ukončení školního roku

  2023-06-29 Událost s třídním učitelem

  2023-06-28 Školní událost: Branný den

  2023-06-27 Hodina s třídním učitelem: odevzdávání učebnic, organizační práce

  2023-06-26 Školní událost: Sportovní den

 

  2023-06-23 (109) UČIVO – opakování – NSN, NSD

  2023-06-22 (109) UČIVO – opakování dělitelnost

  2023-06-21 (109) UČIVO – závěrečné opakování

  2023-06-20 (109) UČIVO – opakování – desetinná čísla, kvádr a krychle

  2023-06-19 (109) UČIVO – opakování – desetinná čísla

 

  2023-06-16 (109) UČIVO – opakování – desetinná čísla, NSD,NSN

  2023-06-15 (109) UČIVO – opakování – desetinná čísla (DK)

  2023-06-14 (109) UČIVO – opakování – desetinná čísla

  2023-06-13 (109) UČIVO – opakování – slovní úlohy (kvádr a krychle)

  2023-06-12 (109) UČIVO – opakování – převody jednotek objemu, desetinná čísla

 

  2023-06-09 Školní výlet

  2023-06-08 Školní výlet

  2023-06-07 Školní výlet

  2023-06-06 (109) UČIVO – závěrečná písemná práce

  2023-06-05 (109) UČIVO – opakování – výšky, těžnice, kružnice vepsaná a opsaná, sčítání a odčítání desetinných čísel

 

  2023-06-02 (109) UČIVO – opakování na písemnou práci

  2023-06-01 (108) UČIVO – opakování na písemnou práci

  2023-05-31 Školní událost: Divadelní představení

  2023-05-30 (106) UČIVO – opakování – slovní úlohy kvádr a krychle

  2023-05-29 (105) UČIVO – supl

 

  2023-05-26 (109) UČIVO – procvičování – převody jednotek objemu

  2023-05-25 (108) UČIVO – jednotky objemu – procvičování

  2023-05-24 (107) UČIVO – převody jednotek objemu

  2023-05-23 (106) UČIVO – slovní úlohy – objem, jednotky objemu

  2023-05-22 (105) UČIVO – Slovní úlohy – povrch a objem krychle a kvádru

 

  2023-05-19 (109) UČIVO – objem kvádru a krychle

  2023-05-18 (108) UČIVO – zrušeno

  2023-05-17 (107) UČIVO – povrch kvádru a krychle

  2023-05-16 (106) UČIVO – povrchu a objemu kvádru a krychle

  2023-05-15 (105) UČIVO – povrch kvádru

 

  2023-05-12 (109) UČIVO – povrch kvádru a krychle procvičování

  2023-05-11 (108) UČIVO – Povrch a objem kvádru a krychle

  2023-05-10 (107) UČIVO – tělesová a stěnová úhlopříčka, síť krychle

  2023-05-09 (106) UČIVO – krychle a kvádr – úvod

  2023-05-08 Den vítězství

 

  2023-05-05 (109) UČIVO – opakování trojúhelník

  2023-05-04 (108) UČIVO – souhrnné opakování – trojúhelník

  2023-05-03 (107) UČIVO – opakování – konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice, kružnice opsaná

  2023-05-02 (106) UČIVO – opakování – kružnice vepsaná, konstrukce trojúhelníku

  2023-05-01 Svátek práce

 

  2023-04-28 (109) UČIVO – kružnici vepsaná trojúhelníku

  2023-04-27 (108) UČIVO – kružnice vepsaná trojúhelníku

  2023-04-26 (107) UČIVO – supl

  2023-04-25 (106) UČIVO – kružnice opsaná trojúhelníku

  2023-04-24 (105) UČIVO – společné procvičování

 

  2023-04-21 (109) UČIVO – střední příčky trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku z jedné strany a dvou úhlů (DK)

  2023-04-20 (108) UČIVO – střední příčky trojúhelníku, procvičování těžnice (DK)

  2023-04-19 (107) UČIVO – čtvrtletní písemná práce

  2023-04-18 (106) UČIVO – opakování na písemnou práci

  2023-04-17 (105) UČIVO – opakování na písemnou práci – středová a osová souměrnost

 

  2023-04-14 (109) UČIVO – procvičování – těžnice trojúhelníku

  2023-04-13 (108) UČIVO – společné procvičování dle domluvy

  2023-04-12 (109) UČIVO – těžnice trojúhelníku, opakování na písemnou práci – desetinná čísla

  2023-04-11 (108) UČIVO – procvičování – výška trojúhelníku, opakování – úhly

  2023-04-10 Velikonoční pondělí

 

  2023-04-07 Velký pátek

  2023-04-06 Velikonoční prázdniny

  2023-04-05 (106) UČIVO – procvičování s druhou skupinou

  2023-04-04 (105) UČIVO – konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a úhlu, opakování – úhly hlavní a vedlejší

  2023-04-03 (109) UČIVO – opakování – druhy úhlů, NSD, NSN

 

  2023-03-31 (107) UČIVO – konstrukce trojúhelníku ze tří stran

  2023-03-30 (107) UČIVO – rovnoramenný a rovnostranných trojúhelník

  2023-03-29 (107) UČIVO – trojúhelník a jeho vlastnosti, trojúhelníková nerovnost

  2023-03-28 (106) UČIVO – opakování – desetinná čísla

  2023-03-27 (105) UČIVO – opakování dělitelnost (DK)

 

  2023-03-24(109) UČIVO – procvičování – společný dělitel a násobek

  2023-03-23 (108) UČIVO – procvičování – společný násobek a dělitel, slovní úlohy

  2023-03-22 (107) UČIVO – slovní úlohy – společný dělitel a násobek

  2023-03-21 (106) UČIVO – slovní úlohy dělitelnost

  2023-03-20 (105) UČIVO – nejmenší společný násobek

 

  2023-03-17 (109) UČIVO – Matematický klokan, nejmenší společný násobek

  2023-03-16 (108) UČIVO – procvičování největší společný dělitel

  2023-03-15 (107) UČIVO – největší společný dělitel

  2023-03-14 (106) UČIVO – společní dělitelé

  2023-03-13 (105) UČIVO – rozklad na prvočísla – procvičování

 

  2023-03-10 (109) UČIVO – opakování dělení desetinných čísel, rozklad čísel na prvočísla

  2023-03-09 (108) UČIVO – prvočísla a čísla složená

  2023-03-08 (107) UČIVO – procvičování – dělitelnost

  2023-03-07 (106) UČIVO – desetinná čísla, dělitelnost – procvičování

  2023-03-06 (105) UČIVO – dělitelnost – procvičování 1-10

 

  2023-03-03 (109) UČIVO – procvičování – dělitelnost 1 -10

  2023-03-02 (108) UČIVO – dělitelnost 9, 4, 6, 8, 7

  2023-03-01 (107) UČIVO – dělitelnost třemi a devíti

  2023-02-28 (106) UČIVO – dělitelnost 10, 5, 2

  2023-02-27 (105) UČIVO – opakování – dělení desetinných čísel, procvičování – dělitel

 

  2023-02-24 Jarní prázdniny

  2023-02-23 Jarní prázdniny

  2023-02-22 Jarní prázdniny

  2023-02-21 Jarní prázdniny

  2023-02-20 Jarní prázdniny

 

  2023-02-17 (104) UČIVO – Dělitel

  2023-02-16 (103) UČIVO – opakování – desetinná čísla

  2023-02-15 (102) UČIVO – násobek

  2023-02-14 (101) UČIVO – Dělitelnost, násobek

  2023-02-13 (100) UČIVO – závěrečné opakování – úhly, úhel a trojúhelník, osová a středová souměrnost, ZÍTRA BUDE ARITMETIKA

 

  2023-02-10 (99) UČIVO – Opakování – osová a středová souměrnost

  2023-02-09 (98) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-02-08 (97) UČIVO – trojúhelník a úhel – závěrečné opakování

  2023-02-07 (96) UČIVO – trojúhelník a úhel – závěrečné opakování

  2023-02-06 (95) UČIVO – úhel a trojúhelník – procvičování

 

  2023-02-03 Pololetní prázdniny

  2023-02-02 (94) UČIVO – trojúhelník a úhel – opakování

  2023-02-01 (93) UČIVO – trojúhelník a úhel – výpočty

  2023-01-31 (92) UČIVO – úhel a trojúhelník, dělení trojúhelníků podle vnitřních úhlů


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (91) UČIVO – středová souměrnost, trojúhelník a úhel

 

  2023-01-27 (92) UČIVO – středová a osová souměrnost, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-26 (89) UČIVO – druhy úhlů, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-25 (88) UČIVO – druhy úhlů, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-24 (87) UČIVO – osová souměrnost, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (86) UČIVO – osová souměrnost, Lyžařský výcvikový kurz

 

  2023-01-20 (85) UČIVO – osová souměrnost

  2023-01-19 (84) UČIVO – shodnost, osová souměrnost

  2023-01-18 (83) UČIVO – procvičování – úhly vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné

  2023-01-17 (82) UČIVO – procvičování – úhly vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné

  2023-01-16 (81) UČIVO – druhy úhlů – souhlasné, střídavé

 

  2023-01-13 (80) UČIVO – Druhy úhlů – vedlejší a vrcholové

  2023-01-12 (79) UČIVO – Kontrola písemné práce

  2023-01-11 (78) UČIVO – Pololetní písemná práce

  2023-01-10 (77) UČIVO – opakování na písemnou práci – úhly

  2023-01-09 (76) UČIVO – opakování na písemnou práci – úhly

 

  2023-01-06 (75) UČIVO – procvičování na písemnou práci – desetinná čísla

  2023-01-05 (74) UČIVO – Opakování – desetinná čísla

  2023-01-04 (73) UČIVO – procvičování – dělení desetinného čísla desetinným číslem

  2023-01-03 (72) UČIVO – opakování – dělení desetinných čísel

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-21 (71) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem desetinným

  2022-12-20 (70) UČIVO – Dělení desetinných čísel číslem přirozeným

  2022-12-19 (69) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

 

  2022-12-16 (68) UČIVO – násobení desetinných čísel

  2022-12-15 (67) UČIVO – Procvičování násobení deset. čísel

  2022-12-14 (66) UČIVO – Procvičování násobení deset. čísel + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-13 (65) UČIVO – kontrolní písemná práce – desetinná čísla

  2022-12-12 (64) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

 

  2022-12-09 (63) UČIVO – Jednotky obsahu, opakování sčítání, odčítání a násobení čísel

  2022-12-08 (62) UČIVO – převody jednotek hmotnosti, procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

  2022-12-07 (61) UČIVO – násobení desetinného čísla desetinným číslem, převody jednotek délky

  2022-12-06 (60) UČIVO – násobení desetinného čísla desetinným číslem

  2022-12-05 (59) UČIVO – Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

 

  2022-12-02 (58) UČIVO – násobení a dělení desetinného čísla, číslem 10, 100, 1000 …., procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

  2022-12-01 (57) UČIVO – odčítání desetinných čísel

  2022-11-30 (56) UČIVO – sčítání desetinných čísel

  2022-11-29 (55) UČIVO – Sčítání desetinných čísel

  2022-11-28 (54) UČIVO – ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

 

  2022-11-25 (53) UČIVO – procvičování na písemnou práci

  2022-11-24 (52) UČIVO – početní dělení úhlů, násobení a dělení úhlů – graficky

  2022-11-23 (51) UČIVO – početní násobení úhlů, procvičování na písemnou práci

  2022-11-22 (50) UČIVO – početní odčítání úhlů

  2022-11-21 (49) UČIVO – Početní sčítání úhlů


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-18 Projektový den – zdravý životní styl

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-16 (48) UČIVO – Grafické odčítání úhlů, osa úhlu

  2022-11-15 (47) UČIVO – Sčítání úhlů

  2022-11-14 (46) UČIVO – konvexní a nekonvexní úhel, přenášení úhlů

 

  2022-11-11 (45) UČIVO – Dělení úhlů podle velikosti

  2022-11-10 (44) UČIVO – suplování – příklady ze sbírky (1 sloupečky) str. 45/272, 46/273, 47/281, 282, 283, 284, 285, 49/291, 50/292 co stihnete

  2022-11-09 (43) UČIVO – Úhly – úvod

  2022-11-08 (42) UČIVO – desetinná čísla – opakování

  2022-11-07 (41) UČIVO – opakování – zlomky, zaokrouhlování desetinných čísel

 

  2022-11-04 (40) UČIVO – zaokrouhlování desetinných čísel

  2022-11-03 (39) UČIVO – porovnávání desetinných čísel

  2022-11-02 (38) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-11-01 (37) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-10-31 (36) UČIVO – Desetinná čísla

 

  2022-10-28 Podzimní prázdniny

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-25 Výstava – Tutanchamon

  2022-10-24 (35) UČIVO – Opakování – zlomky

 

  2022-10-21 (34) UČIVO – Krácení a rozšiřování zlomků

  2022-10-20 (33) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-19 (32) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-18 (31) UČIVO – spojené hodiny (suplování) Matematický klokan

  2022-10-17 (30) UČIVO – Vstupní písemná práce

 

  2022-10-14 (29) UČIVO – Zlomky

  2022-10-13 (28) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-12 (27) UČIVO – Opakování na písemnou práci, převody jednotek hmotnosti

  2022-10-11 (26) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-10 (25) UČIVO – Opakování na písemnou práci

 

  2022-10-07 (24) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-06 (23) UČIVO – Opakování – obvod a obsah, převody jednotek

  2022-10-05 (22) UČIVO – Opakování – geometrie – obdélník, obvod a obsah

  2022-10-04 (21) UČIVO – Opakování – geometrie, čtverec, jednotky délky

  2022-10-03 (20) UČIVO – Opakování – převody jednotek času, geometrie – prostor a jeho zobrazení 

 

  2022-09-30 (19) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek – samostatná práce – sbírka 18/98, 19/102, 19/107, 8/28 …. (suplování)

  2022-09-29 (18) UČIVO – Opakování – geometrie – prostor a jeho zobrazení

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-27 (17) UČIVO – Opakování – slovní úlohy, převody jednotek

  2022-09-26 (16) UČIVO – Opakování – převody jednotek hmotnosti, slovní úlohy

 

  2022-09-23 (15) UČIVO – Opakování – přirozená čísla

  2022-09-22 (14) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek délky

  2022-09-21 (13) UČIVO – Opakování – slovní úlohy

  2022-09-20 (12) UČIVO – … (suplování)

  2022-09-19 (11) UČIVO – Opakování – závorky

 

  2022-09-16 (10) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel, závorky

  2022-09-15 (9) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel

  2022-09-14 (8) UČIVO – Opakování – sčítaní a odčítání přirozených čísel

  2022-09-13 (7) UČIVO – samostatná práce sbírka str. 5 / cv. 2 (1 sloupec), 6/10 (1 sloupec), 11/44, 12/45 (1 sloupec), 13/58, 13/59, 13/60 (do sešitu) (suplování)

  2022-09-12 (6) UČIVO – Opakování – porovnávání, zaokrouhlování

 

  2022-09-09 (5) UČIVO – Početní operace s celými čísly

  2022-09-08 (4) UČIVO – Opakování – rovnosti a nerovnosti mezi přirozenými čísly

  2022-09-07 (3) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, číselná osa

  2022-09-06 (2) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

  2022-09-05 (1) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

 

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUMatematika 9. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-30 Školní událost: Slavnostní ukončení školního roku

  2023-06-29 Událost s třídním učitelem

  2023-06-28 Školní událost: Branný den

  2023-06-27 Hodina s třídním učitelem: odevzdávání učebnic, organizační práce

 

  2023-06-23 (109) UČIVO – procvičování – lineární rovnice

  2023-06-22 (109) UČIVO – opakování – lineární rovnice

  2023-06-21 (109) UČIVO – lineární rovnice sbírka

  2023-06-20 (109) UČIVO – procvičování – lineární rovnice

 

  2023-06-16 (109) UČIVO – lineární rovnice

  2023-06-15 (109) UČIVO – lineární rovnice

  2023-06-14 (109) UČIVO – lineární rovnice, procvičování – mnohočleny

  2023-06-13 (109) UČIVO – procvičování – lineární rovnice

 

  2023-06-09 Školní výlet

  2023-06-08 Školní výlet

  2023-06-07 Školní výlet

  2023-06-06 (109) UČIVO – závěrečná písemná práce

 

  2023-06-02 (109) UČIVO – lineární rovnice, opakování na písemku

  2023-06-01 (108) UČIVO – lineární rovnice, opakování na písemnou práci

  2023-05-31 Školní událost: Divadelní představení

  2023-05-30 (106) UČIVO – lineární rovnice

 

  2023-05-26 (109) UČIVO – lineární rovnice

  2023-05-25 (108) UČIVO – konstrukční úlohy – opakování

  2023-05-24 (107) UČIVO – konstrukce čtyřúhelníků – opakování

  2023-05-23 (106) UČIVO – konstrukce čtyřúhelníků

 

  2023-05-19 (109) UČIVO – konstrukce – lichoběžníky, rovnoběžníky, čtyřúhelníky

  2023-05-18 (108) UČIVO – čtyřúhelníky

  2023-05-17 (107) UČIVO – konstrukce trojúhelníku

  2023-05-16 (106) UČIVO – konstrukce trojúhelníků

 

  2023-05-12 (109) UČIVO – jednoduché konstrukční úlohy – kružnice vepsaná, kosočtverec

  2023-05-11 (108) UČIVO – Jednoduché konstrukční úlohy – trojúhleníky, kružnice opsaná

  2023-05-10 (107) UČIVO – jednoduché konstrukční úlohy

  2023-05-09 (106) UČIVO – jednoduché konstrukční úlohy

 

  2023-05-05 (109) UČIVO – Využití Thaletovy kružnice, Jednoduché konstrukční úlohy

  2023-05-04 (108) UČIVO – Využití Thaletovy věty, tečny z bodu ke kružnici

  2023-05-03 (107) UČIVO – Thaletova věta

  2023-05-02 (106) UČIVO – množiny bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice

 

  2023-04-28 (109) UČIVO – množiny bodů dané vlastnosti

  2023-04-27 (109) UČIVO – Množiny bodů dané vlastnosti

  2023-04-26 Školní událost: ÚP Třebíč – volba povolání

  2023-04-25 (107) UČIVO – opakování – rozklad na součin

 

  2023-04-21 (106) UČIVO – oprava písemné práce

  2023-04-20(109) UČIVO – dělení mnohočlenu jednočlenem, opakování

  2023-04-19 (108) UČIVO – čtvrtletní písemná práce

  2023-04-18 Rytmická show

 

  2023-04-14 (106) UČIVO – opakování na písemnou práci – mocniny s přirozeným mocnitelem, mnohočleny

  2023-04-13 (109) UČIVO – opakování

  2023-04-12 (108) UČIVO – rozklad mnohočlenu (vytýkání, vzorce), opakování na písemnou práci – válec

  2023-04-11 (107) UČIVO – rozklad mnohočlenů užitím vzorců

 

  2023-04-07 Velký pátek

  2023-04-06 Velikonoční prázdniny

  2023-04-05 (108) UČIVO – procvičováni mnohočleny

  2023-04-04 (107) UČIVO – rozklad mnohočlenu na součin, vytýkání

 

  2023-03-31 (106) UČIVO – procvičování součin součtu a rozdílu

  2023-03-30 (106) UČIVO – druhá mocnina dvojčlenu, součin součtu a rozdílu

  2023-03-29 (106) UČIVO – procvičování – násobení mnohočlenů

  2023-03-28 (106) UČIVO – násobení mnohočlenu mnohočlenem (DK)

 

  2023-03-24(109) UČIVO – násobení mnohočlenů

  2023-03-23 (108) UČIVO – procvičování – sčítání a odčítání mnohočlenů

  2023-03-22 (107) UČIVO – sčítání a odčítání mnohočlenů

  2023-03-21 (106) UČIVO – sčítání a odčítání mnohočlenů

 

  2023-03-17 (109) UČIVO – Matematický klokan

  2023-03-16 Školní událost: První pomoc

  2023-03-15 (107) UČIVO – MNOHOČLENY, Jednočlen a mnohočlen

  2023-03-14 (106) UČIVO – výrazy s proměnnými

 

  2023-03-10 (109) UČIVO – výrazy s proměnnou

  2023-03-09 (108) UČIVO – Výrazy s čísly procvičování

  2023-03-08 (107) UČIVO – zrušeno

  2023-03-07 (106) UČIVO – Výrazy, číselné výrazy

 

  2023-03-03 (92) UČIVO – opakování – válec

  2023-03-02 (92) UČIVO – opakování – válec, mocniny s přirozeným mocnitelem

  2023-03-01 (92) UČIVO – válec – slovní úlohy

  2023-02-28 (92) UČIVO – válcová tělesa kolem nás

 

  2023-02-24 Jarní prázdniny

  2023-02-23 Jarní prázdniny

  2023-02-22 Jarní prázdniny

  2023-02-21 Jarní prázdniny

 

  2023-02-17 (92) UČIVO – zrušeno

  2023-02-16 (92) UČIVO – procvičování – válec

  2023-02-15 (92) UČIVO – válec – povrch a objem

  2023-02-14 (92) UČIVO – válec – povrch a objem

 

  2023-02-10 (92) UČIVO – zrušeno

  2023-02-09 (92) UČIVO – Válec

  2023-02-08 (92) UČIVO –mocniny s přirozeným mocnitelem – opakování

  2023-02-06 (92) UČIVO – SP – zápis čísla v desítkové soustavě procvičování

 

  2023-02-02 (92) UČIVO – SP – zápis čísla v desítkové soustavě

  2023-02-01 (92) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem

  2023-01-31 (92) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem

  2023-01-30 (72) UČIVO – SP – opakování – mocniny s přirozeným mocnitelem


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-27 (71) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-26 (70) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-25 (69) UČIVO – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-24 (68) UČIVO – – procvičování učiva 7, + 8. ročníku, Lyžařský výcvikový kurz

 

  2023-01-20 (67) UČIVO – mocniny procvičování

  2023-01-19 (66) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – mocnina součinu a podílu, mocnina mocniny

  2023-01-18 (65) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – dělení

  2023-01-17 (64) UČIVO – pravidla pro počítání s mocninami – sčítání, odčítání, násobení

 

  2023-01-13 (63) UČIVO – Mocnina s přirozeným mocnitelem

  2023-01-12 (62) UČIVO – Mocnina s přirozeným mocnitelem – úvod

  2023-01-11 (61) UČIVO – Pololetní písemná práce

  2023-01-10 (60) UČIVO – opakování na písemnou práci – geometrie

 

  2023-01-06 (59) UČIVO – výrazy s mocninami v závorkách

  2023-01-05 (58) UČIVO – Třetí mocnina

  2023-01-04 (57) UČIVO – opakování – obvod a obsah kruhu, Pythagorova věta

  2023-01-03 (56) UČIVO – opakování – obvod a obsah kruhu

 

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-21 (55) UČIVO – Obsah kruhové výseče

  2022-12-20 (54) UČIVO – Délka kruhové výseče

 

  2022-12-16 (53) UČIVO – Opakování – Pythagorova věta, obsah kruhu

  2022-12-15 (52) UČIVO – Slovní úlohy – obvod a obsah kruhu

  2022-12-14 (51) UČIVO – Procvičování – kružnice + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-13 (50) UČIVO – Obvod a obsah kruhu

 

  2022-12-09 (49) UČIVO – Obvod a obsah kruhu

  2022-12-08 (48) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic

  2022-12-07 (47) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování

  2022-12-06 (46) UČIVO – vzájemná poloha dvou kružnic

 

  2022-12-02 (45) UČIVO – konstrukce – tečna, sečna, kružnice trojúhelníku opsaná

  2022-12-01 (44) UČIVO – souměrnost kružnice, kružnice a přímka

  2022-11-30 (43) UČIVO – Kružnice a kruh – úvod

  2022-11-29 (42) UČIVO – čtvrtletní písemná práce

 

  2022-11-25 (41) UČIVO – Slovní úlohy – Pythagorova věta

  2022-11-24 (40) UČIVO – Pythagorova věta kolem nás

  2022-11-23 (39) UČIVO – procvičování – Pythagorova věta

  2022-11-22 (38) UČIVO – procvičování Pythagorova věta


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-18 Projektový den – zdravý životní styl

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-16 (37) UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku

  2022-11-15 (36) UČIVO – Pythagorova věta, obrácená Pythagorova věta

 

  2022-11-11 (35) UČIVO – Dělení úhlů podle velikosti

  2022-11-10 (34) UČIVO – suplování – příklady ze sbírky (1 sloupečky) str. 45/272, 46/273, 47/281, 282, 283, 284, 285, 49/291, 50/292 co stihnete

  2022-11-09 (33) UČIVO – Úhly – úvod

  2022-11-08 (32) UČIVO – desetinná čísla – opakování

 

  2022-11-04 (31) UČIVO – zaokrouhlování desetinných čísel

  2022-11-03 (30) UČIVO – porovnávání desetinných čísel

  2022-11-02 (29) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-11-01 (28) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

 

  2022-10-28 Podzimní prázdniny

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-25 Výlet do Prahy

 

  2022-10-21 (27) UČIVO – Krácení a rozšiřování zlomků

  2022-10-20 (26) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-19 (25) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-18 (24) UČIVO – spojené hodiny (suplování) Matematický klokan

 

  2022-10-14 (23) UČIVO – Zlomky

  2022-10-13 (22) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-12 (21) UČIVO – Opakování na písemnou práci, převody jednotek hmotnosti

  2022-10-11 (20) UČIVO – Opakování na písemnou práci

 

  2022-10-07 (19) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-06 (18) UČIVO – Opakování – obvod a obsah, převody jednotek

  2022-10-05 (16) UČIVO – Opakování – geometrie – obdélník, obvod a obsah

  2022-10-04 (16) UČIVO – Opakování – geometrie, čtverec, jednotky délky

 

  2022-09-30 (15) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek – samostatná práce – sbírka 18/98, 19/102, 19/107, 8/28 …. (suplování)

  2022-09-29 (14) UČIVO – Opakování – geometrie – prostor a jeho zobrazení

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-27 (13) UČIVO – Opakování – slovní úlohy, převody jednotek

 

  2022-09-23 (12) UČIVO – Opakování – přirozená čísla

  2022-09-22 (11) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek délky

  2022-09-21 (10) UČIVO – Opakování – slovní úlohy

  2022-09-20 (9) UČIVO – … (suplování)

 

  2022-09-16 (8) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel, závorky

  2022-09-15 (7) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel

  2022-09-14 (6) UČIVO – Opakování – sčítaní a odčítání přirozených čísel

  2022-09-13 (5) UČIVO – samostatná práce sbírka str. 5 / cv. 2 (1 sloupec), 6/10 (1 sloupec), 11/44, 12/45 (1 sloupec), 13/58, 13/59, 13/60 (do sešitu) (suplování)

 

  2022-09-09 (4) UČIVO – Početní operace s celými čísly

  2022-09-08 (3) UČIVO – Opakování – rovnosti a nerovnosti mezi přirozenými čísly

  2022-09-07 (2) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, číselná osa

  2022-09-06 (1) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

 

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUInformatika 7. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Sova, Zvíře, Pták, Počítač, Legrační

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Informatiky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

DŮLEŽITÉ !!!

pokud budete chybět na hodině informatiky prosím podívejte se sami na učivo

* otevřete aktuální žákovský list

* přihlašte se do Scratch

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

* vyzkoušejte si vše  

 

KAM UKLÁDÁM SVÉ PRÁCE

– G: //server/zaci

– 7. třída informatika 2022-23

– svoje jméno

 

  2023-06-28 Školní událost: Branný den

  2023-06-21 (18) UČIVO – prezentace PowerPoint (Letní prázdniny ve světě – srovnání zemí)

  2023-06-14 (18) UČIVO – Internet a elektronická pošta

  2023-06-07 Školní výlet

 

  2023-05-31 Školní událost: Divadelní představení

  2023-05-24 (18) UČIVO – dokončení samostatného projektu

  2023-05-17 (18) UČIVO – projekt – prázdniny

  2023-05-10 (18) UČIVO – VEX, kodér, základní příkazy

  2023-05-03 (18) UČIVO – projekt – Optické jevy

 

  2023-04-26 Školní událost: ÚP Třebíč – volba povolání

  2023-04-19 (18) UČIVO – opakování s podmínkou

  2023-04-12 (18) UČIVO – projekt – volné téma

  2023-04-05 (18) UČIVO – prezentace – velikonoce

 

  2023-03-29 (18) UČIVO – vlastní bloky, opakování s podmínkou

  2023-03-22 (18) UČIVO – opakování s podmínkou

  2023-03-15 (18) UČIVO – stavebnice VEX

  2023-03-08 (18) UČIVO – téma MDŽ

  2023-03-01 (18) UČIVO – vlastní bloky – pokračování

 

  2023-02-22 Jarní prázdniny

  2023-02-15 (18) UČIVO – opakování, vlastní bloky

  2023-02-08 zrušeno

  2023-02-01 (18) UČIVO – VEX úvod


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-25 Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-18 (17) UČIVO – suplování – spojeny skupiny – opakování Scratch

  2023-01-11 (16) UČIVO – Opakování bloků, posun a otočení kapitola 2 (12-21), kapitola 3 (1-4) navigace (příkazy posun o … kroků, otočení, plánování cesty)

  2023-01-04 (15) UČIVO – procvičování – opakování příkazu, posun, otočení kapitola 2 (6-12)

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-21 (14) UČIVO – Vánoční zvyky – referát

  2022-12-14 (13) UČIVO – vánoční přání – power point + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-07 (12) UČIVO – algoritmizace a programování – sestavení scénáře, kapitola 1 (25-28), kapitola 2 (1-6)

  2022-11-30 (11) UČIVO – algoritmizace programování – digitální číslice, písmena a slova, kapitola 1 (14-24)

  2022-11-23 (10) UČIVO – sestavení scénáře – vlak, kapitola 1 (9-13)


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-16 (9) UČIVO – Algoritmizace a programování, úvod, tvorba scénáře – vlak, pro ty kterým se nepodařilo přihlásit do programu Scratch: vytvořit nové jméno a heslo, vyzkoušet, kapitola 1 (1-8)

  2022-11-09 (8) UČIVO – Práce s internetem, založení e-mailu, registrace Scratch

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

  2022-11-02 (7) UČIVO – Programování pomocí color codes

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-19 (6) UČIVO – Projekt žáka (ohodnocený a orientovaný graf – cesta na dovolenou)

  2022-10-12 (5) UČIVO – Paralelní činnosti

  2022-10-05 (4) UČIVO – Orientované grafy, Na příští hodinu donést: 7 x 5 Kč, 7 x 1 Kč, 7 x 2 Kč.

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-21 (3) UČIVO – Modelování – kostra grafu, minimální kostra grafu

  2022-09-14 (2) UČIVO – Grafový model, minimální cesta grafu, doprava

  2022-09-07 (1) UČIVO – Modelování pomocí grafů a schémat – úvod,
Poučení o BOZ a PO v hodinách informatiky

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUInformatika 8. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Sova, Zvíře, Pták, Počítač, Legrační

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Informatiky.

 

KAM UKLÁDÁM SVÉ PRÁCE

– žáci (//server)(G:)

– 8. třída informatika 2022-23

– svoje jméno

 

DŮLEŽITÉ !!!

pokud budete chybět na hodině informatiky prosím podívejte se sami na učivo

* otevřete aktuální žákovský list

* přihlašte se do Scratch

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

* vyzkoušejte si vše  

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-22 (18) UČIVO – komunikace mezi počítači v učebně, opakování – tvorba tabulky

  2023-06-08 Školní výlet

  2023-05-25 (18) UČIVO – projekt – prázdniny (opakování), posílání zpráv

  2023-05-11 (18) UČIVO – vlastní projekt, Posílání zpráv

  2023-04-20 (18) UČIVO – opakování s podmínkou, VEX

  2023-03-16 Školní událost: První pomoc

  2023-03-02 (18) UČIVO – vlastní bloky

  2023-02-16 (18) UČIVO – masopust – vyhledávání a zpracování informací, programování – vlastní bloky

  2023-02-02 (18) UČIVO – robotická stavebnice VEX – programování pomocí 4 příkazů


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-19 (15-16) UČIVO – tvorba vlastních bloků, scénář podivuhodná cesta (práce ve skupinách)

  2023-01-05 (13-14) UČIVO – opakování, posun, rotace, grafický výstup, kapitola 2 (9-21), kapitola 3 (1-3)

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-08 (11-12) UČIVO – algoritmizace a programování – rozšíření využití dalších bloků, algoritmizace a programování – opakování, kapitola 1 (21-28), kapitola 2 (1-12)

  2022-11-24 (9-10) UČIVO – Práce s internetem, založení e-mailu, registrace Scratch, Algoritmizace a programování, úvod, tvorba scénáře – vlak, kapitola 1 (1-20)

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-03 (7-8) UČIVO – Tvorba klasifikační tabulky

  2022-09-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-13 (5-6) UČIVO – Robotika – stavebnice VEX, Počítač a jeho součásti, Jak funguje internet

  2022-09-29 (3-4) UČIVO – Tabulkový editor – základy ovládání

  2022-09-15 (1-2) UČIVO – Tabulkový editor – základy ovládání

Poučení o BOZ a PO v hodinách informatiky 

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUInformatika 9. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Sova, Zvíře, Pták, Počítač, Legrační

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Informatiky.

 

KAM UKLÁDÁM SVÉ PRÁCE

– žáci (//server)(G:)

– 9. třída informatika 2022-23

– svoje jméno

 

DŮLEŽITÉ !!!

pokud budete chybět na hodině informatiky prosím podívejte se sami na učivo

* otevřete aktuální žákovský list

* přihlašte se do Scratch

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

* vyzkoušejte si vše  

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-27 Hodina s třídním učitelem: odevzdávání učebnic, organizace práce

  2023-06-20 (18) UČIVO – komunikace mezi počítači

  2023-06-13 (18) UČIVO – rozhodování, navigace

  2023-06-06 (18) UČIVO – scratch

 

  2023-05-30 (18) UČIVO – projekt – prázdniny

  2023-05-23 (18) UČIVO – projekt – prázdniny

  2023-05-16 (18) UČIVO – vzít roboty VEX (cvičení s kodéry)

  2023-05-09 (18) UČIVO – VEX, kodér, základní příkazy

  2023-05-02 (18) UČIVO – Scratch – vlastní projekt

 

  2023-04-25 (18) UČIVO – vlastní projekt – akvárium

  2023-04-18 (18) UČIVO – projekt balónek

  2023-04-11 (18) UČIVO – projekt slunce

  2023-04-04 (18) UČIVO – opakování PP – zvyky a obyčeje

 

  2023-03-28 (18) UČIVO – opakování s podmínkou – pokračování

  2023-03-21 (18) UČIVO – opakování s podmínkou

  2023-03-14 (18) UČIVO – stavebnice VEX – práce ve skupinách

  2023-03-07 (18) UČIVO – VEX – úvod

 

  2023-02-28 (18) UČIVO – tvorba webových stránek, autorský zákon

  2023-02-21 Jarní prázdniny

  2023-02-14 (18) UČIVO – nebezpečí na internetu a jeho prevence

  2023-02-07 (18) UČIVO – fungování sociálních sítí

  2023-01-31 (18) UČIVO – robotická stavebnice VEX


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-24 Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-17 (17) UČIVO – vlastní bloky – ornamenty, kapitola 3 (7-11), vlastní bloky – oranamety

  2023-01-10 (16) UČIVO – Programování – vlastní bloky, kapitola 3 (1-6), vlastní bloky

  2023-01-03 (15) UČIVO – opakování, použití posunu a otočení, kapitola 2 (9-21)

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

  2022-12-20 zrušena odpolední výuka

  2022-12-13 (14) UČIVO – Programování, opakování bloků, kapitola 2 (1-8), suplování

  2022-12-06 (13) UČIVO – algoritmizace a programování – slova a písmena, kapitola 1 (18-28)

  2022-11-29 (12) UČIVO – algoritmizace programování – VLAK, ČÍSLICE. kapitola 1 (12-17)

  2022-11-22 (11) UČIVO – algoritmizace programování – základy programování, kapitola 1 (1-11)

  2022-11-15 (10) UČIVO – Práce s internetem, založení e-mailu, registrace Scratch

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

  2022-11-08 (9) UČIVO – Programování pomocí color codes

  2022-11-01 (8) UČIVO – opakování LAN

  2022-10-25 Exkurze Praha

  2022-10-18 (7) UČIVO – Technické fungování LAN – prezentace a pracovní list; v Malování tvoříme počítačovou síť LAN

  2022-10-11 (6) UČIVO – Tipy, služby, význam LAN

  2022-10-04 (5) UČIVO – Zpracování dat – myšlenková mapa (pokračování), Typy, služby a význam LAN

  2022-09-27 (4) UČIVO – Zpracování dat – myšlenková mapa.

  2022-09-20 (3) UČIVO – Operační systém,

DŮ: prostudovat: https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/myslenkove-mapy/jak-tvorit-myslenkove-mapy , příprava na příští hodinu (myšlenková mapa): rozhodnout se pro práci ve skupině nebo samostatnou práci, vybrat téma, rozhodnou o způsobu zpracování (na papír, v počítači, programem, kombinací těchto metod), vyhledat údaje pro práci, témata: 1) základní počítačové díly 2) složení počítače, hardware a software 3) operační systém

  2022-09-13 (2) UČIVO – Hardware a software,
Poučení o BOZ a PO v hodinách informatiky

  2022-09-06 (1) UČIVO – DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE Základní počítačové díly (prezentace a PL jsou v e-mailu)

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUOsobnostní a sociální výchova 8. ročník – aktuality


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Vektorová grafika zdarma z Děti

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Osobnostní a sociální výchovy.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-06-30 Školní událost: Slavnostní ukončení školního roku

  2023-06-23 (17) UČIVO – tělesná a duševní hygiena

  2023-06-16 (17) UČIVO – člověk a výživa, odlišnosti ve stravování

  2023-06-09 Školní výlet

  2023-06-02 (17) UČIVO – komunikace v kolektivu, tělesná a duševní hygiena

  2023-05-26 (17) UČIVO – komunikace ve skupině, změny v životě člověka, příprava na výlet

  2023-05-19 (17) UČIVO – poznávání lidí, řešení problémů, organizace spaní ve škole

  2023-05-12 (17) UČIVO – změny v životě člověka, organizace spaní ve škole a školního výletu

  2023-05-05 (17) UČIVO – řešení problémů, rozhodovací schopnosti

  2023-04-28 (17) UČIVO – sebehodnocení, výživa člověka

  2023-04-21 Školní událost: Den země

  2023-04-14 (17) UČIVO – řešíme problémy a přijímáme výzvy

  2023-04-07 Velký pátek

  2023-03-31 (17) UČIVO – mé hodnoty, postoje a etika

  2023-03-24 (17) UČIVO – já a mé hodnoty, nežádoucí chování

  2023-03-17 (17) UČIVO – já a mé hodnoty – dobro, zlo

  2023-03-10 (17) UČIVO – vztahy ve třídě, plánování výletu

  2023-03-03 (17) UČIVO – motivace

  2023-02-24 Jarní prázdniny

  2023-02-17 (17) UČIVO – vztahy ve dvojici, v prostředí komunity, rozvoj osobnosti

  2023-02-10 (17) UČIVO – poznávání lidí

  2023-02-03 Pololetní prázdniny


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-27 (17) UČIVO – spolupráce ve skupinách, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-20 (16) UČIVO – tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví – vztahy ve dvojici

  2023-01-13 (15) UČIVO – tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví – vztahy ve dvojici

  2023-01-06 (14) UČIVO – rozvoj osobnosti, komunikace

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-16 (13) UČIVO – Můj kamarád

  2022-12-09 (12) UČIVO – Zdobení vánoční stromku

  2022-12-02 (11) UČIVO – vztahy v prostředí komunity, vztahy ve třídě

  2022-11-25 (10) UČIVO – sebehodnocení ke čtvrtletí, rozvoj schopností poznávání

  2022-11-18 Projektový den – Zdravý životní styl

  2022-11-11 (9) UČIVO – rozvoj schopností poznávání


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-04 (8) UČIVO – Komunikace v rodině, kamarádství

  2022-10-28 Den vzniku Československa

  2022-10-21 (7) UČIVO – Moje osobnost

  2022-10-14 (6) UČIVO – Spolupráce, neverbální komunikace

  2022-10-07 (5) UČIVO – Seberegulace a sebeorganizace

  2022-09-30 (4) UČIVO – moje osobnost – vizitka

  2022-09-23 (3) UČIVO – sebepoznání a sebepojetí – moje osobnost

  2022-09-16 (2) UČIVO – Klima třídy, klady a zápory

  2022-09-09 (1) UČIVO – Vztahy ve třídě, pravidla třídy

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Chemie 8. ročník – aktuality


 

 

Tento rok Chemii 8. ročník neučím.


Nakonec nepoužito – nebudu učit

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

PRVKY KTERÉ BUDETE / MÁTE ZNÁT H, C, O, N, K, F, Cl, Br, I, At, Au, AgPtCu, Fe, Al, P, S, Zn, Na, Li, Ca, Ba, Pb, Co, Mn, Mg, B, Si, Be, Ni, Te, Rb, Cs, Fr, Sr, Os, Zr, Se, Sb, Ge, As, …..

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2022-09- (3) UČIVO –

  2022-09- (2) UČIVO –

  2022-09- (1) UČIVO – 

  2022-09-  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUChemie 9. ročník – aktuality


 

 

Tento rok Chemii 9. ročník neučím.


Nakonec nepoužito – nebudu učit

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

PRVKY KTERÉ MÁTE ZNÁT (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os …..)

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2022-09- (3) UČIVO –

  2022-09- (2) UČIVO –

  2022-09- (1) UČIVO – 

  2022-09-  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU