CH8 – Fosfor

zpět

Fosfor – P

Cizojazyčné názvy lat. Phosphorus
Skupina, perioda 15. skupina, 3. perioda
Chemická skupina Nekovy

Historicky byl fosfor poprvé izolován německým alchymistou Heningem Brandem v roce 1669, který se snažil, jako všichni alchymisté, najít kámen mudrců. 

 

Výskyt:

 • v přírodě se nachází pouze ve sloučeninách
 • sloučeniny jsou také součástí organismů (v lidském těle se nachází hlavně v kostech)
 • nerosty – apatit (Ca5(PO4)3X (X = OH, F, Cl)), fosforit (Ca3(PO4)2), fluoroapatit (Ca5(PO4)3F) aj.

 

 

Vlastnosti:

 • nekovový chemický prvek
 • poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře
 • má důležitou roli i ve stavbě živých organizmů
 • fosfor se vyskytuje v několika modifikacích (z nichž nejznámější jsou):
 • bílý fosfor – pevná bílá velmi jedovatá látka, je samozápalný (uchovávání pod vodou), tvořen z molekul P4
 • červený fosfor – tmavě červený prášek, není jedovatý ani samozápalný

 

 

Použití:

 • bílý fosfor (signalizační munice, zápalné prostředky, výroba kyseliny fosforečné)
 • červený fosfor (výroba zápalek)
 • sloučeniny fosforu (fosforečnany) se využívají jako hnojiva

 

Výroba:

redukce fosforečnanů koksem za přítomnosti křemenného písku

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 → 3 CaSiO3 + P2O5

P2O5 + 5 C → 5 CO + 2 P

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

Pavel BENEŠ, Václav PUMPR, Jiří BANÝR: Základy chemie 1. díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, 2. vyd. Olomouc: nakladatelství učebnic FORTUNA, 1997. ISBN 80-7168-324-8

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor

Apatite – Oboustranně ukončený krystal v kalcitu z lokality Yates mine v Kanadě: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9032452