CH8 – Halogeny

zpět

Halogeny

(neboli halové prvky)  jsou prvky VII.A skupiny, název halogen je odvozen z řečtiny a znamená solitvorný.

Patří k nim:

 • fluor (F) – lat. Fluor
 • chlor (Cl) –  lat. Chlorum
 • brom (Br) – lat. Bromum
 • iod (I) – lat. Iodum
 • astat (At) –  lat. Astatinum – polokov!

 

Výskyt:

 • v přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách
 • vyskytují se i v těle člověka (F – zubní sklovina, Cl – žaludeční šťávy, I – hormony vylučované štítnou žlázou)
 • fluor – v nerostech – fluorit (CaF2), kyrolit (Na3AlF6), apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH))

  

 • chlor – v nerostech – halit (NaCl), ve formě sloučenin např. kyselina chlorovodíková (HCl), chlorid sodný (NaCl, kuchyňská sůl)

 • brom – mořská voda, chaluhy, slaná jezera, ve formě sloučenin např. bromid stříbrný (AgBr)
 • jod – vázán např. v mořských řasách

 

Vlastnosti:

 • všechny halogeny tvoří dvouatomové molekuly – F2, Cl2, Br2, I2
 • mají velkou schopnost slučovat se
 • vyznačují se charakteristickým zápachem, jsou zdraví škodlivé
 • fluor – nažloutlý plyn, velmi reaktivní, dráždivě zapáchající
 • chlor – žlutozelený toxický plyn (leptá sliznice), ničí bakterie a choroboplodné zárodky
 • brom – červenohnědá kapalina, leptá pokožku, páry jsou toxické
 • jod – šedočerná až fialová pevná látka, sublimuje, tvoří destičkovité krystalky, důležitý biogenní prvek

 

Použití:

 • fluor – k výrobě plastu – teflonu, výroba zubních past
 • chlor – dezinfekční a bělící prostředek, výroba plastů – PVC a kyseliny chlorovodíkové (HCl)
 • brom – výroba léčiv (kapky proti kašli), výroba halogenových žárovek
 • jod – výroba léčiv a barviv, jodová tinktura – k dezinfekci ran

 

Výroba:

 • průmyslově se vyrábí rozkladem jejich sloučenin (solí) elektrickým proudem (elektrolýza)

 

Významné sloučeniny:

 • soli – např. sůl kamenná
 • freony – organické sloučeniny obsahující v molekule F a Cl

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Halogeny

Minerál fluorit neboli kazivec CaF2: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157087

Kryolit Na3AlF6: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13277832

Minerál apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH): Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9032452

krystalický NaCl: Autor: Původně soubor načetl W.J.Pilsak na projektu Wikipedie v jazyce němčina – Na Commons přeneseno z de.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1391260

Různě zabarvený halit: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6896661