CH8 – Hydrogensoli

zpět

Hydrogensoli

 


Ionizace – je rozštěpení molekul na ionty.

 

Kyseliny které obsahují více vodíkových atomů, mohou při ionizaci postupně odštěpovat vodíkové kationty.

Např. H2CO3 → HCO3 + H+                  HCO3→ CO3-II + H+


 

Hydrogensoli – obsahují anionty, ve kterých je jeden nebo více atomů vodíku.

 

Počet odštěpených kationtů vodíku je shodný s oxidačním číslem vniklého aniontu.

Názvy hydrogensolí obsahují předponu hydrogen- před podstatným jménem názvu soli.

Počet atomů vodíku, které anion hydrogensoli obsahuje, označujeme řeckou číslovkou 1 – mono, 2 – di, 3 – tri ….

 

Vzorce hydrogensolí tvoříme podobně jako vzorce solí, pouze připíšeme vodík před první prvek aniontu.

 

 

Příkladem hydrogensoli je hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda).

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4