CH8 – Hydroxidy. Názvosloví hydroxidů

zpět

Hydroxidy

 

Hydroxidy – jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH vázané zpravidla na kationty kovu.

 

Hydroxidy se označují také jako zásady a jejich vodné roztoky se nazývají louhy.

Některé hydroxidy jsou silné žíraviny, které leptají sliznice a pokožku!

 

Pravidla bezpečné práce:

  1. používáme ochranné pomůcky (pevné hydroxidy nebereme do rukou)
  2. při mísení pevných hydroxidů s vodou nebo jejich ředění důkladně mícháme
  3. při potřísnění omýváme proudem tekoucí vody (popř. zneutralizujeme octem)

 

Názvosloví hydroxidů

 

Název hydroxidů se skládá z podstatného jména (hydroxid) a přídavného jména odvozeného od názvu kationtu kovu (odpovídá zakončení přídavného jména).

 

 

Hydroxidová skupina OH má ve vzorci vždy záporné oxidační číslo -I.

Kationty kovu mají vždy kladné oxidační číslo (odpovídá zakončení přídavného jména viz. tab.)

 

 

Zvláštní vzorec má hydroxid amonný (NH4OH). Tento hydroxid obsahuje amonný kation NH4+

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4