CH8 – Iontové sloučeniny

zpět

Iontové sloučeniny

 

Při reakci dvou prvků, které ochotně tvoří ionty, se vytvoří kationty a anionty. Ty mají opačný náboj a proto jsou k sobě poutány velkými elektrostatickými silami. Mezi kationty a anionty se vytváří iontová vazba. Sloučeniny, kde jsou části vázány iontovou vazbou, se nazývají iontové sloučeniny (např. NaCl, AgBr).

 

vazba iontová (silně polární) – je vazba mezi atomy s rozdílem elektronegativit větším než 1,7

 

Vlastnosti:
  • ionty jsou poutány velkými silami
  • vysoká teplotu tání a varu
  • rozpustné ve vodě
  • tvorba krystalů
  • rozpuštěné nebo roztavené vedou elektrický proud (jejich roztoky obsahují volně pohyblivé ionty)

 

 

NaCl (halit), AgBr (bromargyrit)

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (Krystal halitu – NaCl): Autor: Aram Dulyan (User:Aramgutang) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=478111

obrázek (Bromargyrite with native Silver – Locality: San Onofre, Mexiko – Exposed in the Mineralogical Museum, Bonn, Germany): Autor: Ra’ike (see also: de:Benutzer:Ra’ike) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6274405